British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 3 Mawrth 2011, 12:24 GMT
Ymddiheuro am arwyddion

Arwydd ras
Cyhuddwyd y cwmni o fod yn ddiog wrth gyfieithu arwyddion i'r Gymraeg

Fe gafodd trefnwyr ras syndod wrth geisio prynu arwyddion ar gyfer y digwyddiad.

Roedd trefnwyr Triathlon Pwllheli yn chwilio am arwyddion i'w gosod ar hyd llwybr y ras yn rhybuddio'r cyhoedd am unrhyw beryglon.

Daeth un o'r trefnwyr o hyd i wefan oedd yn cynnig arwyddion o'r fath ond wrth eu darllen, doedden nhw ddim yn gwneud synnwyr.

Mae'r cwmni dan sylw - RunningIMP - wedi cyfadde' eu bod ar fai ac wedi ymddiheuro am y camgymeriad.

Ac maen nhw hefyd wedi cynnig arwyddion rhad ac am ddim i'r trefnwyr pan fydd y cyfieithiadau cywir ar gael.

'Diog a gwarthus'

Dywedodd David Lloyd Williams, un o drefnwyr y ras: "Roeddwn i'n chwilio am arwyddion o safon ac mi ddes i ar draws gwefan y cwmni.

"Ond roedd y cyfieithiadau'n ddiawledig. Roedd y cyfan yn ddiog ac yn warthus, a deud y gwir.

"Yn amlwg, doedd y cwmni ddim wedi cysylltu gyda siaradwr Cymraeg i'w cyfieithu'n iawn ac mae'n ymddangos eu bod wedi mynd i Google Translate neu rywbeth tebyg i wneud y gwaith."

Bydd y ras nofio, beicio a rhedeg ar Fawrth 27, gan gychwyn gyda ras nofio ym mhwll nofio Canolfan Hamdden Dwyfor ym Mhwllheli.

Bydd y cystadleuwyr wedyn yn mynd ar gefn beic oddi yno i'r Ffor a Chwilog ac yn ôl cyn ras redeg ar hyd prom Pwllheli i'r harbwr ac yn ôl.

Mae angen arwyddion rhybuddio mewn digwyddiad o'r fath er mwyn diogelwch y cystadleuwyr.

Ymhlith y cyfieithiadau oedd:-

• Cofestru Hil - Race Registration

• Diodydd Flaen - Drinks Ahead

• Gadw ar yr ochr chwith - Keep on the left hand side

• Hil Rhybudd ar y gweill - Caution Race in progress

Ymddiheuriad

Arwyddion ras
Yn amlwg doedd y cwmni ddim wedi cysylltu gyda siaradwr Cymraeg i'w cyfieithu'n iawn ac mae'n ymddangos eu bod wedi mynd i Google Translate neu rywbeth tebyg i wneud y gwaith
David Lloyd Williams

Pan dynnwyd sylw'r cwmni at y mater, dywedodd eu datganiad: "Rydym yn ymddiheuro i'n cwsmeriaid am hyn ac am unrhyw embaras anfwriadol a achoswyd.

"Gallaf gadarnhau ein bod wedi defnyddio peiriant cyfieithu ar-lein i wneud y cyfieithiadau.

"Byddwn yn tynnu'r arwyddion o'n gwefan yn syth ac yn mynd ati i gael cyfieithiadau cywir.

"Byddaf wedyn yn medru cynnig yr arwyddion yn rhad ac am ddim pan fydd y rhain yn barod."

Dywedodd Mr Lloyd Williams ei fod yn derbyn yr ymddiheuriad, ac yn edrych ymlaen at ddod i gysylltiad pellach gyda'r cwmni.
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific