British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 4 Mawrth 2011, 15:51 GMT
Refferendwm: Diwrnod y cyfri gam wrth gam

Y Senedd ym Mae Caerdydd
Y Senedd ym Mae Caerdydd

Wrth i ganlyniadau Refferendwm ar gynyddu pŵer i'r Cynulliad Cenedlaethol gael eu cyhoeddi, Newyddion Arlein BBC Cymru sy'n bwrw golwg ar ddiwrnod cyffrous yng Nghymru.

Rhiannon Michael, Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru, sydd lawr ym Mae Caerdydd yn cadw golwg ar yr hyn sy'n digwydd yno.

Am y manylion llawn o bob sir cliciwch yma .


15.20 CANLYNIAD TERFYNOL

63.5% Ie 36.5% Na

Nifer a Bleidleisiodd: 814,512

Nifer Bleidleisiodd o Blaid: 517,132

Nifer Bleidleisiodd yn Erbyn: 297,380

Mwyafrif o 220,392 i'r Bleidlais Ie

15.18 CAERDYDD O BLAID

Canlyniad Ie Pleidleisio 87,210 Ie 53,427 Na 33,66

15.15 Dal i ddisgwyl canlyniad o Gaerdydd.

15.06 Rhodri Morgan - "Ffaith o ddatganoli wedi chwalu'r ofnau cyn yr oedd yna ddatganoli" -er mwyn egluro pam fod cymaint o'r siroedd bleidleisiodd Na wedi pleidleisio Ie y tro hwn.

15.04 Rhodri Morgan, cyn Brif Weinidog: "Dwi'n meddwl bod e'n hwb personol aruthrol i Carwyn Jones, fel arweinydd newydd Llafur. Carwyn fydd y dyn hapusa yng Nghymru heddiw."

15.00 Dal i aros am ganlyniad y brifddinas.

14.56 Ysgrifennydd Gwladol Cymru Cheryl Gillan: "Rwy wrth fy modd bod hwn yn ganlyniad diamwys i Gymru."

14.55 Y SEFYLLFA HYD YN HYN: 63.7% Ie 26.3% Na

463,705 Ie 263,774 Na

21 o 22 sir wedi cyhoeddi. Caerdydd yw'r unig sir sydd heb gyhoeddi.

14.53 Mae'r #welshreferendum yn trendio ar wefan twitter erbyn hyn

14.40 Carwyn Jones - "Mae hi wedi bod yn bleidlais Ie ar draws Cymru."

Ieuan Wyn Jones - "Mae pobl Cymru am weld y Cynulliad yn cael pwerau deddfu. Dwi'n falch ein bod ni fel Plaid Cymru wedi gofyn am y refferendwm fel rhan o Gytundeb Cymru'n Un."

14.34 GWYNEDD O BLAID

Canlyniad 76%Ie. Pleidleisio 37,132. Ie 28,200 Na 8891

Gwynedd sydd a'r ganran uchaf o blaid gyda Chaerdydd o hyd i gyhoeddi canlyniad.

14.25 MYNWY YN ERBYN

Canlyniad 51%Na Pleidleisio 25,108 Ie 12,381 Na 12,701

Y canlyniad agosaf yn y refferendwm.

14.17 Y SEFYLLFA HYD YN HYN 63.6% Ie 36.4% Na

423,124 Ie 242,182 Na. Y bleidlais wedi cyrraedd y trothwy sy'n sicrhau pwerau deddfu llawn i'r Cynulliad yn yr 20 maes datganoledig.

14.16 RHONDDA CYNON TAF O BLAID

Canlyniad 71% Ie. Pleidleisio 60,963. Ie 43,051 Na 17,834

14.12 SIR CAERFYRDDIN O BLAID

Canlyniad 71% Ie. Pleidleisio 60,691. Ie 42,979 Na 17,712

Canlyniad Sir Gar oedd yr olaf yn 1997, gan sicrhau pleidlais Ie o drwch blewyn.

14.09 Gwenllian Grigg yn dweud bod y canlyniad ym Mynwy yn agos iawn ac mai'r bleidlais Na sydd â mwyafrif

14:03 TORFAEN O BLAID

Canlyniad Torfaen 63% Ie. Pleidleiswyr 23,375. Ie 14,655 Na 8,688

Y canlyniad agosaf yn 1997 ond Ie yn ennill yn glir y tro hwn.

14:02 PEN-Y-BONT AR OGWR O BLAID

Canlyniad 68% Ie Pleidleiswyr: 36,834 Ie 25,063 Na 11,736

14.00 CEREDIGION O BLAID

Canlyniad Ceredigion 66% Ie. Pleidleiswyr 23,343. Ie 16,505 Na 8,4012

13.52 SEFYLLFA HYD YN HYN: 61% Ie 39% Na. 280,871 pleidlais Ie 177,800 pleidlais Na.

13.48 BRO MORGANNWG O BLAID

Canlyniad Bro Morgannwg 52.5% Ie. Pleidleisio 37,008. Ie 19430 Na 17,551

13.46 CAERFFILI O BLAID

Canlyniad Caerffili 64% Ie Pleidleisio 44,182. Ie 28,431 Na 15,751

13.45 FFLINT O BLAID

Canlyniad Fflint 62% Ie. 21,119 Ie 12,913 Na

13.38 11 o gynghorau sir wedi cyhoeddi, 11 sir wedi pleidleisio Ie. 62% Ie yn erbyn 38% Na yn genedlaethol.

13.32 CASTELL-NEDD O BLAID

Canlyniad Castell-nedd: 73% Ie. Pleidleiswyr 41,036 Ie 29,957 Na 11,079

13.30 MERTHYR TUDFUL O BLAID

Canlyniad Merthyr. 69% Ie Pleidleiswyr 13,287. Ie 9,136 Na

13.28 Richard Wyn Jones yn dweud gyda chanlyniadau ysgubol o blaid Ie, fydd yr ochr Na ddim yn gallu dadlau bod nifer y pleidleiswyr yn codi cwestiwn ar ddilysrwydd y canlyniad.

13.26 POWYS O BLAID

Canlyniad: 51% Ie Pleidleiswyr 40,802. Ie 21,072 Na 19,730

13.23 ABERTAWE O BLAID

Canlyniad Abertawe 63% Ie. Pleidleiswyr 60,966. Ie 38,496 Na 22,409

13.16 CONWY O BLAID

Canlyniad Conwy 59.72% Ie. Pleidleisio 30,758. Ie 18,368 Na 12,390

13.18 PENFRO O BLAID

Canlyniad Penfro 55% Ie Pleidleiswyr 35,650 Ie - 19,600 Na - 16,050


13.14 CASNEWYDD O BLAID

Canlyniad Casnewydd: 54.8% Ie 29,187 Ie 15,983 Na 13,204

13.11 Dafydd Elis Thomas -"Dyma ni wedi creu Senedd i Gymru."

13.07 YNYS MÔN O BLAID

Canlyniad Môn: 64.8% Ie. Y rhai wnaeth bleidleisio yno oedd 21,656. Ie -14, 011 Na - 7620

13.05 Agos at gyhoeddiad yng Nghonwy a Chasnewydd.

12.58 64% wedi pleidleisio Ie, 36% Na hyd yn hyn. Y bleidlais Na wedi haneru ers 1997.

12.55 Sïon bod Torfaen 60-40 dros bleidlais Ie.

12.52 Dafydd Trystan yn dweud bod y bleidlais Ie yn "ysgubol" ar draws Cymru er y gallai fod pocedi o Na. Mae'n hyderus bod y rhai o blaid wedi bwrw pleidlais ar draws y wlad.

12.50 Bill Hughes yn disgwyl i'r siroedd deheuol llai Cymreig i bleidleisio Na.

12.46 Vaughan Roderick - ac eithrio Mynwy, edrych yn debyg y bydd Cymru gyfan yn pleidleisio Ie.

12.39 HYD YN HYN: 45,268 Ie 24971 Na. 3 sir o 22 wedi datgan.

12.37 WRECSAM O BLAID

Canlyniad Wrecsam. 64% Ie. 27,469 wedi pleidleisio. 17,606 Ie 9,863 Na.

12.34 Prif Swyddog Cyfrif yn cadarnhau nifer y rhai bleidleisiodd yn 35.2%

12.29 Sïon bod 35% wedi pleidleisio trwy Gymru.

12.28 Ffigwr newydd am bleidleiswyr Merthyr - 13,287 sef 30%.

12.23 Adroddiadau bod yr ymgyrch Ie ar y blaen yn Sir Y Fflint.

12.18 Dylai Conwy gyhoeddi o fewn 15 munud.

12.16 Ymgyrchwyr Ie yn y gogledd yn credu y gall fod pleidlais Ie ym mhob un sir.

12.15 31.3% wedi pleidleisio yng Nghaerdydd.

12.09 Disgwyl cael canlyniad Wrecsam o fewn 10 munud.

12.08 43.4% wedi pleidleisio yng Ngwynedd.

12.06 Ieuan Wyn Jones, Dirprwy Brif Weinidog -wedi bod yn ffyddiog, arwyddion i gyd yn dda am bleidlais Ie. Pobol Cymru "wedi penderfynu" bod angen pwerau deddfu ac "wedi pleidleisio'n gry' iawn o blaid hynny."

11.59 40.1% wedi pleidleisio ym Mro Morgannwg.

11.59 DINBYCH O BLAID

Canlyniad Dinbych. 62% wedi pleidleisio Ie.

25,535 wedi pleidleisio. Ie -15,793 wedi pleidleisio Na -9,742

11.55 Ail gyfri'r pleidleisiau'n dechrau ym Merthyr.

11.54 32.9% wedi pleidleisio'n Abertawe. Disgwyl canlyniad 13.00-13.30

11.52 BLAENAU GWENT O BLAID

68.9% o blaid Ie. 17,257 wedi pleidleisio. Ie -11,869 Na - 5366

11.51 Dim disgwyl i Gaerdydd gyhoeddi tan 3pm

11.49 Sïon mai Mynwy, Penfro a Fflint sy'n debygol o bleidleisio Na. Bro Morgannwg yn 50/50.

11.45 Peter Hain yng Nghastell-nedd yn trydar bod yr Ie yno yn debygol o fod yn fwy nag Ie 1997.

11.41 Blaenau Gwent yn debygol o fod y cyntaf i gyhoeddi.

11.39 34.5% wedi pleidleisio yng Nghaerffili.

11.38 44.36% o bobl Caerfyrddin wedi pleidleisio - oddeutu 60,000

11.35 Cyfrif wedi gorffen ym Mlaenau Gwent. Ie wedi ennill yn sylweddol yn ôl y sôn.

11.33 33.8% wedi pleidleisio yn Nhorfaen. Y bleidlais agosaf Ie/Na oedd yno yn 1997.

11.29 38.7% wedi pleidleisio ym Mhenfro. 33.79% wedi pleidleisio yng Nghonwy.

11.27 Sïon o bleidlais 55%-45% i'r Ie yn Nhorfaen. 38% wedi pleidleisio yng Nghastell-nedd. 35.84% wedi pleidleisio yn Sir Fynwy.

11.26 29.4% wedi pleidleisio yn Sir y Fflint

11.24 34.6% wedi pleidleisio yn Rhondda Cynon Taf. Disgwyl y canlyniad tua 1pm.

11.17 Carwyn Jones, Prif Weinidog yn "hyderus" o bleidlais Ie.

11.16 Refferendwm wedi costio £2 filiwn am holl waith y Comisiwn Etholiadol - Rhydian Thomas o'r Comisiwn

11.15 Peter Hain yng Nghastell-nedd ac Alun Davies ym Mlaenau Gwent yn gwbl hyderus o bleidlais Ie yn y siroedd hynny.

11.13 Betsan Powys yn sôn am 75% yn dweud Ie yn y Rhondda.

11.06 Ciaran Jenkins o BBC Cymru yn dweud bod 44% wedi dod allan i bleidleisio yn Ynys Môn, 13% yn llai na 1997 ond yr un peth ag etholiadau'r Cynulliad

11.03 Ymgyrchwyr Ie yn darogan 68% o blaid Ie ym Mlaenau Gwent.

11.01 Rachel Banner Gwir Gymru ar BBC1 -"Dyw hi ddim yn edrych fel ei bod hi wedi mynd ein ffordd ni."

11.00 Sïon y gallai Merthyr fod 2:1 o blaid Ie. Pethau ddim mor bositif i'r bleidlais Ie mewn ardaloedd eraill o Gymru - agos yng Nghasnewydd a Mynwy yn bryder i ymgyrchwyr Ie. Anodd gwybod beth yw'r sefyllfa yn Fflint.

10.55 Syr Eric Howells o Gwir Gymru yn dweud y dylid ail-edrych ar ddatganoli gyda chanran isel o bleidleiswyr yn dod allan i fwrw'u pleidlais

10.54 Helen Mary Jones Plaid Cymru yn hyderus o lwyddiant i'r ymgyrch Ie.

10.52 Mae ffynhonnell o Blaid Cymru yn dweud eu bod nhw'n hyderus iddyn nhw gael eu cefnogwyr nhw allan i bleidleisio yn enwedig yn yr ardaloedd lle mae ganddyn nhw aelodau Cynulliad a Seneddol.

Ei ddamcaniaethau hyd yn hyn:

Gwynedd - 70% Ie

Ynys Môn - 60% Ie

Conwy - 60% Ie

Caerfyrddin - 65% Ie

10.49 Yn ôl y sylwebydd gwleidyddol Gareth Hughes ar twitter mae 65% o bobl Caerffili wedi pleidleisio drwy'r post ac mae'n 2:1 i'r bleidlais Ie.

10.42 Caerdydd yn disgwyl canlyniad tua 1 o'r gloch.

10.38 Ffigwr swyddogol pleidleiswyr Merthyr Tudful 12,760 sef 29%

10.37 Adroddiadau answyddogol bod 32% wedi dod allan i bleidleisio ym Mlaenau Gwent

10.35 Y Senedd yn araf lenwi gyda newyddiadurwyr ac ymgyrchwyr yn barod i weld y cyfrif yn dechrau.

10.33 Richard Wyn Jones yn dweud os yw'r arolygon barn yn gywir, mae posibilrwydd y gallai pob sir yng Nghymru ddod nôl gyda phleidlais Ie.

10.30 BBC Cymru'n dechrau darlledu'n fyw o'r cyfrif yn Y Senedd ar S4C.

10.15 Yn ôl y gohebydd Arwyn Jones sydd yn Wrecsam mae'r cyfri hyd yn hyn yn awgrymu y bydd pleidlais Ie o'r sir. Os yw hynny'n gywir bydd yn gwrthgyferbynnu â chanlyniad 1997 pan roedd 4,000 o fwyafrif gan yr ochr Na. Ond mae'r nifer sy'n pleidleisio yn isel yn ôl y sôn.

10.00 Cyfrif yn dechrau yn Abertawe.

09.38 Cyfrif wedi ei wirio yng Ngwynedd, disgwylir canlyniad cyn cinio.

09.30 Adroddiadau answyddogol bod 30-35% wedi pleidleisio yn Ninbych.

09.27 Adroddiadau answyddogol bod llai na 30% wedi dod allan i bleidleisio yng Nghasnewydd.

09.20 Adroddiadau answyddogol bod canran y rhai sydd wedi pleidleisio yn 44% yng Nghaerfyrddin sy'n cyd-fynd ag adroddiadau'r Ymgyrch Ie bod canran uwch wedi dod allan i bleidleisio yn y gorllewin.

09.00 Cyfri'n dechrau trwy Gymru - heblaw Abertawe fydd yn dechrau am 10 am.

Roedd cyfle gan 2.2 miliwn o bobl i bleidleisio ddydd Iau mewn 2,506 gorsaf bleidleisio ar draws Cymru.REFFERENDWM
DIWRNOD Y CYFRI

NEWYDDION YR YMGYRCH
CEFNDIR
CYNULLIAD Y BOBOL
CF99
GWYLIWCH
LANSIO


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific