British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 4 Mawrth 2011, 12:56 GMT
11 mlynedd i arweinydd gang cyffuriau

John Damon Gizzi
Cyfaddefodd John Gizzi mai ef oedd arweinydd y gang

Mae arweinydd gang oedd yn cyflenwi cyffuriau i ogledd Cymru wedi cael ei anfon i garchar am 11 mlynedd.

Fis Ionawr cyfaddefodd John Damon Gizzi, 39 oed, o Lansan Siôr ger Abergele, yn Llys y Goron Caernarfon iddo gynllwynio gydag eraill i gyflenwi cyffuriau rhwng mis Awst 2009 a mis Ebrill 2010.

Cafodd naw dyn arall eu dedfrydu i rhwng pedair blynedd a hanner a naw mlynedd am eu rhan nhw yn y gang - cyfanswm o 68 mlynedd i gyd.

Plediodd Gizzi yn euog i gyhuddiad o arwain y gang ac o fod yn gysylltiedig â chynllwyn i ddod â chocên i mewn i Gymru.

Plediodd saith dyn arall o ardaloedd Y Rhyl, Abergele a Lerpwl yn euog i gyhuddiadau o gynllwynio i ddod â'r cyffur i mewn i Gymru tra bod dau wedi gwadu'r cyhuddiadau yn eu herbyn.

Mae deg aelod o gang cyffuriau peryglus wedi eu tynnu oddi ar y strydoedd.
Uwch Erlynydd COS Cymru

Ond wedi achos a barodd dros bythefnos yn Llys y Goron Caernarfon fe gafwyd Karl Evans a John Etheridge, 31 - y ddau o Dywyn ger Abergele - hefyd yn euog o gynllwynio i gyflenwi cocên gan reithgor unfrydol.

Cafodd Karl Evans saith mlynedd a chwe mis a John Etheridge chwe mlynedd.

Dywedodd y barnwr Merfyn Hughes QC y dylai unrhyw un sy'n gysylltiedig â chyflenwi cyffuriau Dosbarth A ddisgwyl dedfryd carchar difrifol.

Dywedodd wrth John Gizzi: "Fe chwaraeoch chi ran flaenllaw yn y sefydliad a ddaeth â symiau sylweddol o gocên i ogledd Cymru."

Fe gafodd y criw eu dal gan yr heddlu gyda bron i gilogram o gocên gwerth £162,000 mewn tacsi o Lerpwl i ogledd Cymru.

'Wynebu canlyniadau'

Dywedodd Suzanne Thomas, Uwch Erlynydd y Goron i Uned Achosion Cymhleth Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) Cymru: "Mae'r canlyniad yma'n gynnyrch ymchwiliad eang a manwl gan Heddlu Gogledd Cymru, wedi ei ddilyn gan erlyniad proffesiynol a manwl gan y CPS.

"O ganlyniad i'r bartneriaeth hon, mae deg aelod o gang cyffuriau peryglus wedi eu tynnu oddi ar y strydoedd.

"Mae gangiau cyffuriau fel hyn yn dod â thrallod a thristwch i gymunedau lleol. Rhaid inni gyfleu'r neges y byddwn yn gweithio gyda'n cydweithwyr yn yr heddlu i wneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod troseddwyr yn gorfod wynebu canlyniadau eu gweithredoedd."

Mae'r Gorchymyn Atal Troseddau Difrifol y mae'r heddlu'n bwriadu ei wneud yn erbyn Gizzi a dau arall wedi ei ohirio tan fis Mai.

Byddai'r gorchymyn yn golygu bod gan yr heddlu'r grym i osod amodau a fydd yn cyfyngu ar eu cysylltiad â phobl ac ar eu defnydd o gerbydau a dyfeisiadau symudol.HEFYD
Bywyd troseddol John Gizzi
04 Maw 11 |  Newyddion
Cyfaddef arwain gang cyffuriau
05 Ion 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific