British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 3 Mawrth 2011, 06:42 GMT
Cyhoeddi safle Eisteddfod yr Urdd 2012

Maes Eisteddfod yr Urdd 2010
Mae angen tua 20 acer o dir gwastad ar gyfer maes Eisteddfod yr Urdd

Safle Coleg Meirion Dwyfor yng Nglynllifon ger Caernarfon fydd cartref Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2012.

Penderfynodd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod yr Urdd Eryri ar safle tir Coleg Meirion Dwyfor ger Penygroes mewn cyfarfod nos Fercher.

Roedd tua naw safle wedi bod o dan ystyriaeth yn wreiddiol, ond doedd nifer o'r safleoedd hynny ddim yn addas.

Roedd y penderfyniad terfynol rhwng safle Glynllifon a'r Faenol rhwng Bangor a Felinheli, cartref Eisteddfod Genedlaethol Eryri a'r Cylch 2005.

Tir gwastad

Bu aelodau'r pwyllgor maes yn ymweld â'r ddau safle brynhawn Mercher. Roedden nhw'n edrych ar wendidau a rhagoriaethau'r ddau faes cyn gwneud eu penderfyniad.

Cytunodd y Pwyllgor Gwaith ar eu hargymhelliad yn eu cyfarfod nos Fercher.

Dywed yr Urdd eu bod angen tua 70-80 o aceri o dir er mwyn cynnal yr ŵyl - 20 acer o dir gwastad ar gyfer y maes eu hun a thua 50 acer arall ar gyfer y maes carafannau, meysydd parcio a lle i weithwyr aros.

"Mewn gwirionedd, cyfres o ffactorau ac elfennau sy'n gwneud safle da, " meddai Aled Siôn cyfarwyddwr yr Eisteddfod.

"Nid un elfen sy'n gwneud safle'n dda neu'n wael - rydyn ni eisiau cyfuniad o bethau fel trafnidiaeth, bod y tir yn wastad, bod y tir efallai ar un ochr i'r ffordd, bod 'na ddŵr gerllaw, carthffosiaeth, dim polion trydan ac yn y blaen."

Codi arian

Mae gan drefnwyr yr ŵyl ieuenctid 15 mis i godi arian ar gyfer eisteddfod 2012.

"Erbyn hyn rydyn ni'n eitha' ffodus fod nifer helaeth o'r pentrefi a'r trefi wedi sefydlu pwyllgorau apêl ac mae'r gwaith yn mynd yn ei flaen," meddai Meriel Parry, cadeirydd y Pwyllgor Gwaith.

"Wrth gwrs rydyn ni mewn cyfnod o ddirwasgiad a does neb yn honni ei bod yn mynd i fod yn hawdd ...

"Ond ar ddiwedd y dydd dwi'n credu y bydd pobl Eryri yn codi i'r her ac yn ymateb yn gadarnhaol," ychwanegodd.

Mae Eisteddfod yr Urdd, fel y Genedlaethol, yn cael ei chynnal am yn ail yn ne a gogledd Cymru.

Mae Eisteddfod Abertawe a'r Fro 2011 yn cael ei chynnal ar safle hen waith dur y Felindre rhwng dydd Llun Mai 30 a dydd Sadwrn, Mehefin 4.

Dyma'r un safle ag a ddefnyddiwyd ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 2006.

Mae pwyllgorau sy'n ceisio codi arian ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Abertawe wedi dweud eu bod yn cael trafferth i gyrraedd y nod o £200,000.

Er bod yr hinsawdd economaidd yn ffactor, dywedodd un aelod o'r pwyllgor gwaith lleol mai rheswm arall oedd bod gormod o eisteddfodau'n cael eu cynnal yn agos at ei gilydd o fewn cyfnod rhy fyr.HEFYD
Cofnodi hanes ar lwyfan yr Urdd
18 Chwef 11 |  Newyddion
Dim pabell BBC ar Faes yr Urdd
17 Chwef 11 |  Newyddion
Dim digon o arian i Eisteddfod?
16 Chwef 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific