British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 1 Mawrth 2011, 07:14 GMT
Dathlu ar draws y byd

Prince Charles and Catherine Zeta-Jones
Bydd Catherine Zeta Jones yn derbyn anrhydedd arall yn Efrog Newydd

Bu Cymry'n dathlu Dydd Gŵyl Dewi yma ac ar draws y byd.

Fel rhan o'r dathliadau, roedd gorymdeithiau yng Nghaerdydd a Wrecsam, ond cafodd yr achlysur ei nodi hefyd o China i Efrog Newydd.

Bu Tywysog Cymru yn ymweld â Choleg Llanymddyfri lle aeth i eisteddfod arbennig a hefyd yn cwrdd â busnesau lleol sy'n rhan o Gynllun Mynyddoedd y Cambrian i hybu diwydiannau cefn gwlad yr ardal.

Mae'n Wythnos Cymru yn yr Unol Daleithiau a bu llawer o ddigwyddiadau yno yn ogystal.

Yn Efrog Newydd, fe gafodd yr actores o Abertawe, Catherine Zeta Jones - a gafodd ei hanrhydeddu gyda'r CBE ym Mhalas Buckingham yr wythnos ddiwethaf - anrhydedd arall am ei gwaith i hybu Cymru o amgylch y byd.

Cafodd y wobr ei chyflwyno iddi gan Gymdeithas Dewi Sant Efrog Newydd yn eu cinio blynyddol.

Agorodd arddangosfa arbennig gan y ffotograffydd o Gymru, Cambridge Jones, yn Los Angeles, gyda darluniau o Katherine Jenkins, Bryn Terfel, Ioan Gruffudd a Michael Sheen yn eu plith.

Am ddim

Dr Barry Morgan
Dywed Dr Barry Morgan mai'r her yw "gorfoleddu yn ein hunaniaeth" heb ddod yn "genedlaetholgar gul"

Yma yng Nghymru roedd mudiad Cadw yn cynnig mynediad am ddim i'w holl gestyll ac adeiladau hanesyddol eraill wrth i'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, ddweud yn ei neges Gŵyl Dewi y bydd Cymru'n parhau i ddefnyddio'i hanes a'i threftadaeth i ddenu ymwelwyr.

"Bu hwn yn gyfnod anodd i'r economi yng Nghymru," meddai, "ond does gen i ddim amheuaeth fod hon yn wlad gyda dyfodol gwych o'i blaen."

Yn ei bregeth Gŵyl Dewi yng nghapel Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn Llanbedr Pont Steffan nos Fawrth, bydd Dr Barry Morgan yn dweud mai'r her sy'n wynebu Cymru yw sut i ddiogelu ei hunaniaeth heb ddod yn "genedlaetholgar gul".

Draw yn China, roedd Wythnos Cymru yn nhalaith Chongqing yn canolbwyntio ar ddiwydiant ac addysg, ac yn Llundain, daeth gwahoddiad i flasu bwyd a diod o Gymru mewn stondinau arbennig yn Marble Arch ac Oxford Street.

Yn Ne Korea, bu Rhiannon Williams a'i phlant Branwen a Berwyn yn gwneud cacennau cri ac yn mynd â nhw i'r ysgol leol i'w rhannu gyda chydweithwyr a chyfeillion Rhiannon yno.

Mae'r dathlu wedi digwydd yn gynnar yn Dubai lle bu cyfarfod o'r Gymdeithas Gymraeg yno ar Chwefror 25.

Aeth dros 300 o bobl i'r digwyddiad gan godi arian at elusennau yng Nghymru a Dubai.HEFYD
'Ymfalch´wch mewn Cymreictod'
01 Maw 11 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific