British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 1 Mawrth 2011, 07:31 GMT
Angen cadw alcohol mewn un lle

Alcohol
Dywed yr elusen fod siopau yn hybu'r syniad y dylem yfed alcohol i ymlacio gyda bwyd

Mae ymchwil gan Alcohol Concern Cymru yn dangos sut mae alcohol yn cael ei arddangos yn archfarchnadoedd Cymru.

Mae arolwg o archfarchnadoedd Sainsbury's, Tesco, Morrisons ac Asda yn tynnu sylw at y ffaith nad yw alcohol bellach yn cael ei gyfyngu i res ddiodydd benodol.

Canfyddodd yr ymchwil ei fod ar gael drwy'r siopau i gyd: wrth y mynedfeydd, ar arddangosfeydd ar ddiwedd rhesi nwyddau, wrth y tiliau ac wrth ymyl bwydydd pob dydd fel bara a llaeth.

Mae'r elusen yn galw ar archfarchnadoedd a siopau trwyddedig i gyfyngu eu harddangosfeydd alcohol i un rhan o'u safle.

Mae mesur o'r fath eisoes yn ei le yn yr Alban, ac mewn arolwg mae 70% o 1,000 o gwsmeriaid archfarchnadoedd yng Nghymru wedi cefnogi'r syniad.

'Siampên wrth ymyl y llaeth'

Canfu ymchwil Alcohol Concern fod alcohol ar ddisgownt wrth fynedfeydd siopau, ar y rhesi bwyd, rhesi tymhorol, stondinau arddangos ar wahân, ac wrth y tiliau.

Roedd yr enghreifftiau'n cynnwys gwin ar werth wrth ymyl sudd ffrwythau a diodydd ysgafn eraill, poteli o wirodydd wrth ymyl bara a the, caniau o seidr wrth ymyl y cownter cyw iâr poeth, a photeli o siampên wrth ymyl y llaeth.

Meddai Mark Leyshon o Alcohol Concern Cymru:

"Mae archfarchnadoedd dan eu sang ag alcohol ar ddisgownt, ac mae'n aml yn cael ei arddangos drwy'r siop i gyd. Arfer cyffredin erbyn hyn yw gosod gwin wrth brydau bwyd parod, er enghraifft, gan wthio'r syniad y dylen ni yfed alcohol er mwyn ymlacio gyda'n swper.

"Mae arferion o'r fath yn hyrwyddo alcohol fel rhywbeth normal, fel unrhyw fath o fwyd neu ddiod arall. Maen nhw'n helpu i hybu diwylliant yfed yng Nghymru, lle mae 52% o ddynion a 38% o fenywod eisoes yn yfed mwy na'r canllawiau.

"Gall alcohol fod yn rhan ddymunol o ffordd o fyw iach, ond hefyd mae'n gallu bod yn gyffur peryglus a niweidiol. Mae angen i'r archfarchnadoedd wrando ar eu cwsmeriaid, ac mae'r mwyafrif o'r rheini'n cefnogi mesurau i gyfyngu arddangosfeydd alcohol i un rhan o'r siop."

Argymhellion

Mae Alcohol Concern Cymru yn argymell:

• Dylai arddangosfeydd alcohol mewn archfarchnadoedd ac ym mhob siop drwyddedig arall gael eu cyfyngu i un man

• Dylai archfarchnadoedd a phob siop drwyddedig arall wneud mwy o ymdrech i roi gwybod i'w cwsmeriaid am beryglon alcohol, gan roi rhybuddion iechyd penodol lle mae'r alcohol yn cael ei arddangos ac wrth y man talu

• Er mwyn lleihau'r broblem o archfarchnadoedd yn cynnig alcohol yn rhad iawn, dylid cyflwyno lleiafswm pris o 50c yr uned, yn unol ag argymhellion Prif Swyddogion Meddygol Prydain.HEFYD
Angen atal nawdd cwmniau diod
11 Chwef 11 |  Newyddion
Angen taclo problem alcohol
14 Rhag 10 |  Newyddion
Rhybudd yfed alcohol o dan oed
23 Hyd 10 |  Newyddion
Alcohol rhad yn 'anghyfrifol'
17 Chwef 10 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific