British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 28 Chwefror 2011, 15:04 GMT
Cais am barlwr godro 'enfawr'

Fferm Lower Leighton, Tre'r-llai
Mae'r ffermwr eisiau codi parlwr godro ar gyfer 1,000 o wartheg

Mae ffermwr wedi ailgyflwyno cynlluniau dadleuol ar gyfer parlwr godro anferth wedi i Asiantaeth yr Amgylchedd a phobl leol wrthwynebu.

Nod Fraser Jones yw codi'r parlwr - y cynta' o'i fath yng Nghymru - ar gyfer 1,000 o wartheg ger Y Trallwng, Powys.

Roedd yr asiantaeth yn poeni am beryglon posib i ddŵr daear a sut y byddai gwrtaith yn cael ei reoli.

Dywedodd Mr Jones ei fod wedi delio â'r pryderon ac y byddai'n plannu mwy o goed ac ehangu wal er mwyn atal sŵn.

Cafodd y prosiect ei gyflwyno ym mis Awst ac fe gynhaliodd Mr Jones gyfarfod cyhoeddus ym mhentre' Tre'r-llai, y safle dan sylw ar gyfer y datblygiad.

'Nifer uchel'

Dywedodd Cyngor Powys eu bod wedi derbyn "nifer uchel" o wrthwynebiadau gan bobl leol.

Roedd pobl wedi codi amheuon am y sŵn, arogl, pryfaid a thraffig.

Cafodd grŵp ymgyrchu ei sefydlu i dynnu sylw at bryderon am yr effaith weledol, sŵn neu arogl posib o'r safle a pha mor agos oedd y datblygiad at Ysgol Gynradd Tre'r-llai a chartrefi.

Roedd elusen lles anifeiliaid, Compassion In World Farming, hefyd yn erbyn y cynllun.

Ym mis Hydref dywedodd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol y byddai'r llaethdy yn sbwylio'r olygfa o Gastell Powys.

Mae Mr Jones wedi wfftio pryderon am les anifeiliaid, gan ddweud y byddai'r gwartheg yn cael eu monitro'n barhaol.

Honnodd y byddai'r llaethdy yn gwella amodau godro.

Newidiadau

"Rwy wedi gwneud ambell i newid. Roedd 'na bryderon y byddai gwrtaith o'r llaethdy yn cael ei ledu ar dir wedi'i rentu a phetawn i'n colli'r tir hwnnw, na fyddai gen i unrhyw le i roi'r gwrtaith.

Fraser Jones

Mi fydd 'na lawer mwy o goed a phlanhigion i guddio'r effaith weledol - tua theirgwaith cymaint ag yr oedd 'na yn y cynllun gwreiddiol
Fraser Jones

"Mae hynny wedi newid ac rwy'n bwriadu rhoi'r gwrtaith ar dir o fy eiddo i."

Dywedodd fod y cynllun cyffredinol yn dal i fod yr un fath ac y byddai'r llaethdy ac adeiladau cyfagos yn gallu dal cyfanswm o hyd at 1,000 o wartheg.

"Roedd yr asiantaeth eisiau i mi wneud rhai pethau, ac rwy wedi eu gwneud i'w bodloni nhw.

"Mi fydd 'na lawer mwy o goed a phlanhigion i guddio'r effaith weledol - tua theirgwaith cymaint ag yr oedd 'na yn y cynllun gwreiddiol," ychwanegodd.

"Rwy hefyd wedi codi lefel y wal bridd ger y llaethdy i helpu lleihau'r sŵn ond fydd 'na ddim llawer o sŵn beth bynnag."

Cyfnod ymgynghori

Roedd yr asiantaeth yn erbyn y cynlluniau gwreiddiol am ddau reswm.

Yn ôl llefarydd: "Yn gynta', doedd yr ymgeisydd ddim wedi cyflwyno digon o wybodaeth i ddangos bod modd rheoli'r peryglon i ddŵr daear mewn modd boddhaol.

"Yn ail, roedd y wybodaeth dechnegol yn annigonol i gefnogi'r cais o ran storio slyri, silwair a'r cynllun rheoli gwrtaith."

Mae cyfnod ymgynghori wedi dechrau a bydd y cynlluniau newydd i'w gweld yn swyddfa'r syrfewyr siartredig, Roger Parry, yn Y Trallwng ddydd Iau rhwng 2pm a 6pm.

Dywedodd Mr Jones bod modd i bobl wneud apwyntiad i'w gyfarfod yn swyddfa Roger Parry yr un pryd.HEFYD
Llaethdy'n 'difetha'r olygfa'?
16 Hyd 10 |  Newyddion
Trafod cynlluniau am barlwr godro mawr
26 Awst 10 |  Newyddion
Cais i godi parlwr godro enfawr
25 Awst 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific