British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 26 Chwefror 2011, 10:28 GMT
£2m i 'leihau amseroedd aros' am gadeiriau olwyn

Cadiar Olwyn
Mae'r galw i fenthyca cadeiriau olwyn am gyfnodau byr yn cynyddu

Mae dros £2 miliwn ychwanegol yn cael ei fuddsoddi yn y gwaith o leihau'r amser y mae pobl, yn enwedig plant a phobl ifanc, yn gorfod aros am wasanaethau cadeiriau olwyn.

O fis Ebrill ymlaen, caiff yr arian gan Lywodraeth y Cynulliad ei ddefnyddio'n bennaf i ddyblu nifer y staff clinigol ledled Cymru i asesu unigolion i sicrhau eu bod nhw'n cael y gadair olwyn fwyaf priodol.

Bydd yr arian hefyd yn helpu i reoli rhestrau aros yn well, a fydd yn arwain at wasanaeth gwell i'r oedolion a'r plant y mae angen cadeiriau olwyn arnyn nhw.

Fe fydd yn helpu i ddarparu rhagor o hyfforddiant i weithwyr iechyd proffesiynol a chleifion a'u gofalwyr.

Y llynedd dywedodd grŵp trawsbleidiol Pwyllgor Iechyd, Lles a Llywodraeth Leol y Cynulliad bod amseroedd aros am gadeiriau olwyn, yn enwedig ar gyfer defnyddwyr ag anghenion cymhleth, yn llawer hirach yn y gogledd nag yn y de.

Groes Goch Brydeinig

Mae'r galw i fenthyca cadeiriau olwyn am gyfnodau byr yn cynyddu o 5% i 10% bob blwyddyn.

Felly, caiff rhywfaint o'r arian ei ddarparu i'r Groes Goch Brydeinig dreialu ffyrdd o weithio'n fwy effeithiol gyda Byrddau Iechyd er mwyn ei gwneud yn haws i'r unigolion y mae angen cadeiriau olwyn arnyn nhw am gyfnod byr gael gafael arnyn nhw.

Bydd yr arian hefyd yn helpu i sicrhau bod cleifion gofal lliniarol y mae angen cadeiriau olwyn arnyn nhw yn cael gwell gwasanaeth.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn darparu gwasanaethau cadeiriau olwyn i gleifion yn y gogledd, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn darparu gwasanaethau o'r fath i gleifion yn y de.

'Annibynnol'

Dywedodd y Gweinidog dros Iechyd, Edwina Hart, bod hi'n bwysig bod y bobl y mae angen cadeiriau olwyn arnyn nhw yn cael asesiad.

"Fe ddylai cadair olwyn barhaol ei roi yn gyflym er mwyn eu galluogi nhw i gadw'n annibynnol a chynnal ansawdd eu bywyd.

"Rydyn ni'n parhau i fuddsoddi arian yn y gwasanaethau iechyd dros y tair blynedd nesaf.

"Mae'r arian hwn ar gyfer gwasanaethau cadeiriau olwyn yn enghraifft o'n hymrwymiad parhaus i fuddsoddi mewn gwasanaethau rheng flaen.

"Bydd hyn yn gwneud gwir wahaniaeth i unigolion a'u teuluoedd."HEFYD
Oedi hir am gadair olwyn
06 Maw 09 |  Newyddion
Cleifion: Galw am adolygiad brys
15 Medi 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific