British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 24 Chwefror 2011, 09:10 GMT
Gofal cymdeithasol ar ei newydd-wedd yn y Canolbarth

Hen berson gyda gofalwr
Disgwylir cwblhau'r astudiaeth ddichonoldeb erbyn yr Hydref

Mae cynghorwyr wedi cymeradwyo cynllun allai olygu y bydd gofal cymdeithasol yng Ngheredigion a Phowys yn cael ei bennu gan un rheolwr.

Mae Cyngor Ceredigion wedi cytuno i gomisiynu astudiaeth o ba mor ymarferol yw'r syniad i ddatblygu cydweithrediad rhwng gwasanaethau cymdeithasol y ddwy sir.

Fe wnaeth Cyngor Powys gymeradwyo'r cynllun yn gynharach eleni.

Ond mae undeb gweithwyr y sector cyhoeddus wedi beirniadu Cyngor Ceredigion am beidio ag ymgynghori'n ddigonol gyda'u haelodau.

Cytunodd cynghorwyr Ceredigion i gynnal yr astudiaeth ddydd Mercher.

Dywedodd arweinydd Cyngor Ceredigion, Keith Evans, fod y syniad wedi deillio o gynllun i gyfuno swydd cyfarwyddwr gyda chyfrifoldeb dros wasanaethau cymdeithasol ar Gyngor Powys gyda swydd prif weithredwr y Bwrdd Iechyd Lleol.

Cynaliadwy

"Methodd y syniad hwnnw ddwyn ffrwyth felly rydyn ni wedi penderfynu ystyried gweithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Powys fel sy'n ofynnol o dan bolisïau Llywodraeth y Cynulliad," ychwanegodd.

Rwy'n siomedig nad oes unrhyw un o wasanaeth cymunedol y cyngor sir wedi ymgynghori gyda ni am y syniad hwn
Cathy Graham

"Gallai hyn olygu y bydd cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol Cyngor Ceredigion yn pennu'r prosiect pe bai'r cynllun yn ddichonadwy."

Dywedodd adroddiad gan Parry Davies, cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol Cyngor Ceredigion, fod potensial i gyflawni darbodion maint a gwneud y gorau o gydweddu gallu o fewn yr awdurdodau.

Ychwanegodd yr adroddiad fod angen ymgymryd â gwaith manwl er mwyn galluogi cynghorwyr i benderfynu a fydd trefniadau ar y cyd yn realistig ac yn gynaliadwy.

Dywedodd Cathy Graham, ysgrifennydd cangen Cyngor Ceredigion o undeb UNISON: "Rwy'n siomedig nad oes unrhyw un o wasanaeth cymunedol y cyngor sir wedi ymgynghori gyda ni am y syniad hwn."

Disgwylir i argymhellion yr astudiaeth ar unrhyw drefniadau i'r dyfodol gael eu trafod gan y cynghorau Sir ym mis Hydref 2011.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific