British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 22 Chwefror 2011, 17:51 GMT
Gwrthod cais am 'felin wynt uchaf Cymru'

fferm wynt
Y bwriad oedd codi 19 o dyrbeini gwynt hyd at 127 metr o uchder

Mae Gweinidog Amgylchedd Cymru, Jane Davidson, wedi gwrthod cais cynllunio ar gyfer fferm wynt ar dir comin yn Abertawe.

Petai wedi cael sêl bendith, fferm wynt Mynydd y Gwair ger Felindre fyddai'r un dalaf yng Nghymru.

Roedd cwmni RWE npower renewables wedi gobeithio cael hawl i godi 19 o dyrbeini hyd at 127 metr o uchder ar y safle.

Ond roedd Arolygiaeth Cynllunio Cymru wedi argymell gwrthod apêl gan y cwmni i godi'r fferm wynt rhyw wyth milltir i'r gogledd o Abertawe.


Mae Mynydd y Gwair yn rhan o dirwedd De Cymru sy'n cael ei drysori, lle mae pobl yn gallu crwydro'n rhydd, ar droed neu ar geffyl a mwynhau'r golygfeydd godidog.
Kate Ashbrook

Cymdeithas Lleoedd Agored

Mae tyrbeini gwynt wedi mwy na dyblu mewn uchder ers i'r cynta' gael ei godi yng Nghymru yn 1992.

Cafwyd ymgynghoriad cyhoeddus yr haf diwetha' i apêl cwmni RWE npower yn erbyn Cyngor Abertawe, oedd wedi penderfynu gwrthod caniatâd cynllunio.

Roedd yr ymchwiliad hefyd yn ystyried cais i wneud gwaith ar dir comin, a chais arall i gyfnewid tir o fewn y tir comin gyda thir amaethyddol gryn bellter i ffwrdd.

'Buddugoliaeth wych'

Roedd yr arolygiaeth wedi argymell gwrthod yr apêl, a chytunodd y Gweinidog Amgylchedd.

Yn ôl Kate Ashbrook, ysgrifennydd cyffredinol y Gymdeithas Lleoedd Agored:


Mae RWE npower yn parhau yn argyhoeddedig fod Mynydd y Gwair yn safle gwych ar gyfer fferm wynt.
Cwmni RWE npower renewables

"Dyma fuddugoliaeth wych i dir comin yng Nghymru. Mae'r tiroedd hyn yn hanfodol i Gymru, am eu harddwch naturiol a'u tirwedd, ac fel lleoedd i gerdded a marchogaeth. Mae Mynydd y Gwair yn rhan o dirwedd De Cymru sy'n cael ei drysori, lle mae pobl yn gallu crwydro'n rhydd, ar droed neu ar geffyl a mwynhau'r golygfeydd godidog ... Byddai'r tyrbeini gwynt yma wedi difetha'r lle bendigedig hwn."

Cafodd Mynydd y Gwair ei ddewis fel lleoliad i'r fferm wynt oherwydd gwyntoedd cryfion a chyson yr ardal.

'Siomedig'

Mewn ymateb i'r penderfyniad, dywedodd llefarydd ar ran cwmni RWE npower:

"Rydym yn amlwg yn siomedig bod Llywodraeth y Cynulliad wedi gwrthod y cyfle i godi fferm wynt Mynydd y Gwair mewn cefnogaeth i'w targedi uchelgeisiol yn ymwneud ag ynni carbon isel. Bydd yn rhaid i ni ystyried manylion adroddiad yr arolygiaeth cyn gwneud sylw pellach.

"Rydym yn hapus fod yr arolygiaeth wedi nodi bod y safle'n gyffredinol yn dderbyniol ar gyfer codi fferm wynt o'r math a'r maint yma, ond bod pryderon ynglŷn â manylion y cais a'r effaith ar gynefin.

"Mae RWE npower yn parhau yn argyhoeddedig fod Mynydd y Gwair yn safle gwych ar gyfer fferm wynt."HEFYD
Ymchwiliad fferm wynt ar fin dod i ben
06 Awst 10 |  Newyddion
Protestio'n erbyn fferm wynt
28 Awst 04 |  Newyddion
Datgelu manylion cynllun fferm wynt
13 Mai 05 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific