British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 22 Chwefror 2011, 17:57 GMT
Cau ysgol: Cwestiynu proses ymgynghori

Ysgol Y Parc
Mae nifer o bobl leol yn gwrthwynebu cau Ysgol y Parc

Mae Cymdeithas yr Iaith yn cwestiynu proses ymgynghorol Cyngor Gwynedd wrth ystyried cau ysgolion gwledig yn dilyn argymhelliad i gau Ysgol y Parc, Bala.

Bydd yr adroddiad sy'n argymell cau'r ysgol yn cael ei drafod gan y Cyngor ddydd Iau.

Cwyn Cymdeithas yr Iaith yw bod yr ymgynghoriad wedi bod yn rhy fyr.

Maen nhw'n cyhuddo'r Cyngor o fod wedi gwneud y penderfyniad i gau Ysgol y Parc cyn ysgrifennu'r adroddiad.

"Derbyniwyd degau o ymatebion i ddogfen ymgynghorol y Cyngor am ddyfodol Ysgol y Parc, gan gynnwys ymateb manwl gan Gymdeithas yr Iaith a redodd i rai miloedd o eiriau," meddai Ffred Ffransis, llefarydd Cymdeithas yr Iaith ar addysg.

'Casgliad wedi'i wneud'

"Ydyn ni i fod i gredu fod y swyddogion wedi llwyddo o fewn 10 niwrnod o waith i ddadansoddi'r holl ymatebion, gwerthuso'r holl syniadau a godwyd, trafod eu casgliadau a 'sgrifennu adroddiad 138 o dudalennau?

"Mae'n amlwg fod y casgliad wedi'i wneud, a'r rhan fwyaf o'r adroddiad wedi'i ysgrifennu, ymhell cyn diwedd y cyfnod ymgynghori.

"Beth yw diben ymgynghoriad o'r fath?"

Mae'r Cyngor yn gwadu honiadau Cymdeithas yr Iaith.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd: "Mae swyddogion wedi ystyried yr holl sylwadau a gyflwynwyd fel rhan o'r ymgynghoriad.

"Bydd materion sydd wedi codi o'r ymgynghoriad yn cael eu hystyried gan gynghorwyr mewn cyfarfodydd yn ystod yr wythnosau nesaf.

"Bydd y mater yn cael ei ystyried gan Bwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc y Cyngor ar 24 Chwefror, Bwrdd y Cyngor ar 15 Mawrth a'r Cyngor llawn ar 12 Mai."

Cyllid ychwanegol

Yn y cyfamser, mae Cyngor Gwynedd wedi cyhoeddi eu bod am roi £300,000 i ysgolion y sir i atal niferoedd mewn dosbarthiadau rhag cynyddu.

Dywedodd Ywain Myfyr, Cadeirydd Ffederasiwn Penaethiaid Cynradd Gwynedd: "Mae Cyngor Gwynedd, trwy'r awdurdod addysg, eisoes yn cyfrannu £600,000 yn flynyddol i sicrhau bod lefel digonol o staffio yn ysgolion lleiaf y sir.

"Fel Ffederasiwn, croesawn y symudiad gan y Cyngor i gyfrannu arian ychwanegol tuag at leihau maint dosbarthiadau yn yr ysgolion mwy eu maint.

Mae'r ysgolion eu hunain yn cyfrannu swm cyfatebol.

"Mae toriadau blynyddol i gyllidebau'r grŵp yma o ysgolion wedi arwain at wneud dosbarthiadau mawr o blant yn beth cyffredin mewn ysgolion ar draws y sir.

"Mae cyllidebau ysgolion wedi eu torri i'r bôn a bydd yr arian yma yn mynd ychydig o'r ffordd i ysgafnhau'r baich ar ein hysgolion yn y dyddiau anodd yma."HEFYD
Cyngor o blaid cau ysgolion
16 Rhag 10 |  Newyddion
Model ar gyfer adfywio cymunedau?
25 Awst 10 |  Newyddion
Cyngor o blaid cau ysgolion
15 Gorff 10 |  Newyddion
Ad-drefnu: Creu ysgol gydol oes
13 Mai 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific