British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 22 Chwefror 2011, 14:18 GMT
Cynllun ysgol newydd Tregaron wedi'i ohirio

Tregaron
Ni fydd arian ar gael i adeiladu ysgol newydd tan o leiaf 2015

Mae cynllun i greu ysgol newydd i ddisgyblion 3-19 oed yn Nhregaron wedi'i ohirio am o leiaf bedair blynedd.

Mae Cyngor Ceredigion wedi penderfynu peidio â chyflwyno cais i Lywodraeth y Cynulliad am arian i'r prosiect tan 2015.

Dywedodd arweinydd y Cyngor na chafodd y cynllun ei gyflwyno am fod swyddogion y llywodraeth wedi codi cwestiynnau am gynaladwyedd y prosiect.

Daw'r ergyd wedi i'r Cyngor Sir gynnal astudiaeth dichonolrwydd yn ardaloedd Tregaron a Llandysul am y cysyniad o ysgolion 3-19 oed yn yr ardaloedd hynny, a hyrwyddo'r syniad fel y ffordd ymlaen i addysg mewn cymunedau gwledig.

Cafodd y cynigion ar gyfer Tregaron a Llandysul eu cymeradwyo gan y Cyngor ym mis Gorffennaf 2010.

Disgwyl penderfyniad

Roedd cynllun Ysgol Tregaron yn argymell cau nifer o ysgolion cynradd i greu ysgol 3-19 oed aml safle. O dan y cynllun arfaethedig, byddai adeilad newydd yn cael ei godi yn Nhregaron ar gyfer disgyblion yr Ysgol Uwchradd, Ysgol Gynradd Tregaron, a rhai ysgolion cynradd lleol eraill.

Byddai Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid yn aros yn agored fel ysgol loeren o dan ofal yr ysgol 3-19 oed newydd, ac ysgol gynradd newydd yn cael ei chreu, eto o dan adain yr ysgol 3-19 oed, drwy uno ysgolion Penuwch, Llangeitho a Bronnant.

Dy'n ni ddim wedi cerdded bant o'r cynllun ond mae rhaid inni ateb y cwestiynau sydd wedi codi am y cynllun busnes
Keith Evans

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru: "Mae awdurdodau lleol wedi cyflwyno eu Rhaglenni Strategol Amlinellol sydd yn cael eu hystyried nawr.

"Disgwylir penderfyniad ynglŷn â'r rhaglenni hyn yn ystod yr haf eleni.

"Mae cynllun ar gyfer Ysgol Llandysul yn rhan o'r broses hon ond nid yw cynllun Ysgol Tregaron yn rhan o'r broses."

Disgwylir i 313 o ddisgyblion gofrestru yn Ysgol Uwchradd Tregaron ym mis Medi 2011, yn cynnwys 40 disgybl ym mlwyddyn 12 a 30 disgybl ym mlwyddyn 13. Dywedodd arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, y Cynghorydd Keith Evans, fod y Cyngor Sir wedi penderfynu gohirio ceisio adeiladu ysgol newydd yn Nhregaron am fod swyddogion Llywodraeth y Cynulliad wedi cwestiynu cynaladwyedd y cynllun.

Ailstrwythuro

Ychwanegodd: "Dy'n ni ddim wedi cerdded bant o'r cynllun ond mae rhaid inni ateb y cwestiynau sydd wedi codi am y cynllun busnes.

Yn y cyfamser mae cynlluniau i ailstrwythuro addysg gynradd yn yr ardal yn mynd yn eu blaenau.

Bydd hyn yn cynnwys uno ysgolion Lledrod a Bronnant a phenodi un prifathro ar gyfer ysgolion Llangeitho a Phenuwch.

Dywedodd cynghorydd Sir Llangeitho, David Evans: "Rwy'n siomedig fod y cyngor sir wedi gohirio'r cynllun i adeiladu ysgol newydd yn Nhregaron.

"Yn fy marn i mae pobl yr ardal wedi cael cam."Chwiliwch yn Gymraeg


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific