British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sul, 20 Chwefror 2011, 09:55 GMT
Teithiau trên trwy Eryri yn dechrau

Un o'r trenau yn croesi Pont Britania ym Mhorthmadog
O ddydd Sul bydd modd teithio 40 milltir drwy Eryri o Gaernarfon i Flaenau Ffestiniog

Mae modd teithio bob cam ar y trên o Gaernarfon i Borthmadog o ddydd Sul ymlaen wrth i Reilffordd Eryri ddechrau teithiau rheolaidd rhwng y ddwy dref.

Mae'r achlysur yn benllanw blynyddoedd o gynllunio a buddsoddiad o £10 miliwn.

Roedd cryn wrthwynebiad i ail-agor y rheilffordd yn wreiddiol ac mae rhai yn dal yn anhapus â'r cynlluniau.

Mae pobl leol eisoes wedi cael cyfle i deithio ar y rhan olaf o'r lein i'w chwblhau, sef o Borthmadog i Hafod y Llyn.

Mae modd i'r cyhoedd deithio'r 26 milltir rhwng Caernarfon a Phorthmadog o ddydd Sul ymlaen.

Ail Ryfel Byd

Gobaith masnachwyr Porthmadog ydy y bydd y trên yn dod â rhagor o ymwelwyr i wario'u harian yn dref.

"Dwi'n cytuno bod 'na anghydfod wedi bod ar rai pethau ond mae'r trên wedi cyrraedd rŵan ac fel ardal rhaid i ni wneud yn fawr ohono a manteisio ar yr ymwelwyr i dref Porthmadog," meddai cadeirydd Cyngor Tref Porthmadog, Selwyn Griffiths.

Dros wyliau hanner tymor mi fydd dau drên y dydd yn teithio rhwng Caernarfon a Phorthmadog am y tro cyntaf ers yr Ail Ryfel Byd.

Cafodd rhai oedd wedi cyfrannu tuag at adfer y rheilffordd a gwirfoddolwyr fu'n gweithio yn gosod y trac, gyfle i fynd ar y rheilffordd, y lein fach hiraf ym Mhrydain, am y tro cyntaf fis Hydref.

Ym Mhorthmadog fe fydd modd uno'r gwasanaeth gyda Rheilffordd Ffestiniog gan olygu bod modd teithio 40 milltir ar reilffordd drwy Eryri o Gaernarfon i Flaenau Ffestiniog.

"Yn dal mae 'na bryderon mawr ymhlith y trigolion o ran hawl i groesi a mynd ar draws Pont Britannia yn y dref," meddai Bethan Rees Jones, un o gynghorwyr oedd yn gwrthwynebu'r cynllun.

"Mae'n sicr o achosi tagfeydd - er bod 'na ffordd osgoi ar ei ffordd - oherwydd natur y Stryd Fawr.

"Hefyd mae rhai pobl yn gweld mantais cael trên bach ar deiars rhwng y ddwy orsaf - trên bach yr Ucheldir yn un pen o'r dre a thrên bach Ffestiniog yn y pen arall.

"Fe fyddai hynny yn fwy o fantais i fasnachwyr y dref wrth i bobl deithio ar y trên olwynion neu ar droed rhwng y ddwy orsaf."

Rheilffordd Ffestiniog a'r Ucheldir sy'n gyfrifol am y cledrau rhwng Caernarfon a Blaenau Ffestiniog.

Codi arian

Maen nhw'n dweud y bydd y trenau'n gallu teithio ar gyflymder o 25 milltir ac y bydd y daith i gyd yn cymryd awr a hanner.

Dywedodd un o gyfarwyddwyr Cwmni Rheilffordd Ffestiniog, Dr David Gwyn, mai prif bwrpas y rheilffordd wreiddiol oedd cludo llechi o chwareli Dyffryn Nantlle a Blaenau Ffestiniog i'r môr.

"Bellach mae'r cledrau yn cludo teithwyr.

"Fe ddechreuodd teithwyr deithio ar y rheilffordd rhwng y ddau ryfel byd o Dinas i Borthmadog.

"Yn y 1930au doedd 'na ddim llawer o dwristiaid yn ymweld â gogledd Cymru ond mae hynny wedi newid cryn dipyn erbyn hyn."

Cychwynnodd y gwaith o osod y rheilffordd ar ddechrau'r 1990au ar gost o £28 miliwn.

Derbyniwyd grantiau tuag at y gwaith ond fe ddaeth gweddill yr arian drwy gyfraniadau a gwaith codi arian ymhlith y cyhoedd.

Bu dros 1,000 o wirfoddolwyr yn helpu i osod y traciau.

Yn ôl y cwmni mae'r trên stêm yn cynhyrchu hyd at £15 miliwn y flwyddyn i economi Gwynedd ac yn creu tua 350 o swyddi yn yr ardal.HEFYD
Taith y trên: Adroddiad Alun Rhys
20 Chwef 11 |  Newyddion
Taith gyntaf llawn rheilffordd
30 Hyd 10 |  Newyddion
Rheilffordd: Mwy o oedi
19 Awst 09 |  Newyddion
Lluniau Rheilffordd Ucheldir Eryri
07 Ebr 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific