British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 18 Chwefror 2011, 07:02 GMT
Cofnodi hanes ar lwyfan yr Urdd

Cafodd poster hyrwyddo'r cyngerdd ei daflunio ar Neuadd Brangwyn nos Iau
Cafodd poster hyrwyddo'r cyngerdd ei daflunio ar Neuadd Brangwyn nos Iau

Dau o ddigwyddiadau mawr yn hanes dinas Abertawe fydd thema dau o gyngherddau Eisteddfod yr Urdd yn y ddinas eleni.

Ac fe fydd dau o sêr Cymru hefyd yn rhoi cychwyn ar yr arlwy ar y llwyfan.

I nodi manylion y cyngherddau cafodd lluniau o gyflwynydd The One Show, Alex Jones, a'r canwr John Owen Jones, eu taflunio ar wal Neuadd Brangwyn yn y ddinas nos Iau.

Mae'r Eisteddfod yn cael ei chynnal ar safle Felindre rhwng Mai 30 a Mehefin 4.

Fel rhan o'r arlwy o sioeau gyda'r nos fe fydd plant a phobl ifanc y fro yn ail-greu dau ddigwyddiad hanesyddol o'r ardal.

Bydd cast y Sioe Ieuenctid yn edrych yn ôl ar y digwyddiadau a ddaeth i ran Abertawe union 70 mlynedd yn ôl i fis Chwefror yn 'Abertawe'n Fflam', gan geisio ail-greu'r cyrchoedd awyr a fu am dridiau ar y ddinas.

Cystadleuwraig

Bydd criw'r Sioe Gynradd yn olrhain hanes llongddrylliad yr Helfeshia ar draeth Rhossili yn 1887 yn 'Melltith yr Helfeshia'.

Alex Jones a John Owen Jones, sydd wedi ei alw'r Jean Valjean gorau o holl gynyrchiadau Les Miserables, fydd yn agor Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni.

Cafodd poster hyrwyddo'r cyngerdd ei daflunio ar Neuadd Brangwyn nos Iau
Fe fydd John Owen Jones yn rhan o'r cyngerdd agoriadol gyda Alex Jones

Yn cadw cwmni i'r ddau fydd rhai o sêr newydd Cymru - enillydd Ysgoloriaeth Bryn Terfel, Elgan Llŷr Thomas, y ddawnswraig Cerian Phillips a Dawnswyr Talog, Ysgol Gerdd Mark Jermin a llawer mwy.

Roedd Alex ei hun yn aelod o Aelwyd Penrhyd ac yn gystadleuwraig frwd.

Dywedodd ei bod yn edrych ymlaen at gael dychwelyd i fro ei mebyd i gael cymryd rhan yn y Cyngerdd Agoriadol.

"Mae'r Urdd yn unigryw i ni fel Cymry a dwi mor ddiolchgar am yr holl gyfleoedd ges i o gael mynd ar lwyfan a pherfformio," meddai.

"Ro'n i'n eitha' swil fel plentyn felly roedd cael mynd ar y llwyfan fel rhan o barti dawnsio neu ganu yn gymaint o hwb.

"Heb y cyfleoedd yna, efallai na fyddwn i fyth wedi bod o flaen cynulleidfa pan o'n i'n ifanc."

Canfod talent

Un o Borth Tywyn yw John Owen Jones ac mae o ar hyn o bryd yn chwarae rhan y 'phantom' yn Phantom of the Opera yn Llundain.

"Rwyf wrth fy modd o gael canu yng Nghyngerdd Agoriadol Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.

"Rwy'n caru perfformio yng Nghymru ac yn methu aros i gael bod ar lwyfan y pafiliwn, gan fod y gynulleidfa bob amser yn wresog ac yn creu awyrgylch wych.

"Mae'n anhygoel i nodi faint o berfformwyr Cymreig heddiw sydd wedi graddio o gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd i berfformio ar lwyfan y West End a bydd yr Eisteddfod yn Abertawe eleni yn siŵr o ganfod mwy o dalent ifanc."

"Mae'r Eisteddfod yn Abertawe eleni yn argoeli'n dda," meddai Aled Siôn, Cyfarwyddwr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.

"O'r Cyngerdd Agoriadol, gyda pherfformiadau sy'n siŵr o godi'r to gan John Owen Jones, sydd newydd fwynhau cyfnod llwyddiannus gyda sioe i ddathlu chwarter canrif o Les Miserables i'r sioeau llawn asbri a gaiff eu perfformio gan blant ysgolion lleol."

Yn gynharach yr wythnos hon, fe wnaeth pwyllgorau sy'n ceisio codi arian ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni ddweud eu bod yn cael trafferthion.

Mae'r gronfa leol ar gyfer Eisteddfod Abertawe a'r Fro wedi cyfadde' ei bod hi'n anodd cyrraedd y nod o £200,000, yn ôl prif weithredwr y mudiad, Efa Gruffudd JonesHEFYD
Dim pabell BBC ar Faes yr Urdd
17 Chwef 11 |  Newyddion
Dim digon o arian i Eisteddfod?
16 Chwef 11 |  Newyddion
Urdd yn cydweithio phrifysgol
08 Chwef 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific