British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 17 Chwefror 2011, 06:54 GMT
Cyngor i ail edrych ar eu polisi yn ystod yr eira

Eira yng Nghaerdydd ym mis Rhagfyr 2010
Fe wnaeth yr eira diweddar yng Nghaerdydd achosi trafferthion

Mae angen i Gyngor Caerdydd edrych eto ar y polisi o raeanu ffyrdd a chyfathrebu yn well yn ystod cyfnod o eira mawr.

Dyna ddau o argymhellion adroddiad annibynnol fydd yn cael ei gyflwyno i gynghorwyr y brifddinas ddydd Iau.

Daw hyn wrth i Lywodraeth y Cynulliad gyhoeddi bydd £8 miliwn ychwanegol ar gael i gynghorau i'w cynorthwyo i dalu am effeithiau'r tywydd mawr cyn y Nadolig.

Yn ystod y dyddiau cyn y Nadolig roedd rhannau helaeth o Gymru wedi troi'n wyn gyda'r eira trymaf ers 30 mlynedd.

Ymhlith yr ardaloedd gafodd eu taro waetha oedd Caerdydd.

Fe wnaeth cyngor y brifddinas gomisiynu adroddiad annibynnol i ystyried sut wnaeth yr awdurdod ymateb.

Gwneud yn well

Dywedodd un o drigolion y ddinas, nad oedd am gael ei enwi, ei bod yn annerbyniol bod yr eira yn cael cymaint o effaith ar y ddinas.

"Os yw'r ddinas yn dod i stop oherwydd yr eira maen nhw [y cyngor] wedi gwneud yn wael iawn."

Aelodau pwyllgor gwaith y cyngor fydd yn trafod yr adroddiad.

Mae'r awdur, yr arbenigwr annibynnol Brian Smith, yn dweud bod natur yr eira gwympodd yng Nghaerdydd, a'r ffaith ei bod wedi aros yn oer am rai dyddiau wedi gwneud bywyd yn anodd i'r cyngor.

Serch hynny, mae'n dweud bod 'na bethe gallai fod wedi'u gwneud yn well.

Twll mewn ffordd
Mae'r eira a'r rhew dros y gaeaf wedi achosi difrod i nifer o ffyrdd

Mae hynny'n cynnwys adolygu'r polisi o ba ffyrdd sy'n cael eu graeanu; sicrhau bod staff o wahanol adrannau yn symud i weithio i glirio'r eira; a chyfathrebu'n well gyda busnesau, cwmnïau trafnidiaeth a'r cyhoedd.

"Rydan ni wedi dechrau paratoi staff mewn meysydd eraill i ddod i mewn i helpu - yn enwedig yr adran glendid a gwastraff yn y ddinas sy'n gyrru cerbydau trwm - er mwyn iddyn nhw gael ymarfer gyrru yn yr eira," meddai'r cynghorydd Delme Bowen, sy'n gyfrifol am drafnidiaeth ar bwyllgor gwaith Cyngor Caerdydd.

"Rydym hefyd yn newid trefniadau cyhoeddusrwydd a chydlynu mwy a mwy o wybodaeth i'r cyhoedd.

"Byddwn hefyd yn cydweithio yn agosach gyda'r cwmnïau trenau a bysiau er mwyn cytuno pa hewlydd sy'n glir a hynny yn gynt.

"Mae 'na gynllun eira gan y cyngor ond pam bod rhaid cadw yn dynn at hynny pan mae'r eira yn chwythu pa le y mynno, mae'n rhaid bod yn fwy ystwyth."

Fe fydd yr arian ychwanegol gan Lywodraeth y Cynulliad ar gael i gynorthwyo gyda'r gwaith o drwsio ffyrdd ac adfer cyflenwadau o halen wedi'r tywydd oer.

Fe fydd Cyngor Caerdydd yn derbyn £1.2 miliwn.

Osgoi tyllau

Mae Mr Bowen yn falch iawn o'r newyddion.

"Rydan ni wedi cael peth arian atodol ganddyn nhw yn barod ac wedi dechrau ei wario.

"Mae gennym ni gynllun trwsio newydd ac yn lle mynd yn ôl a 'mlaen i'r un hen dyllau a rhoi rhywbeth dros dro - nawr byddwn yn gorffen y gwaith yn iawn yn y fan a'r lle.

"Rydym wedi gwneud rhai newidiadau yn y modd rydan ni'n mynd ati i wella'r ffyrdd ond fe fydd yr arian ychwanegol yma yn golygu ein bod yn gallu ail-wynebu rhai o'r ffyrdd sy'n dechrau cael eu difrodi ac osgoi mwy o dyllau yn y ffyrdd."

Mae'r arian ychwanegol gan Lywodraeth y Cynulliad wedi'i groesawu gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

Ond maen nhw'n pwysleisio bydd angen buddsoddi'n barhaol i wella'r rhwydwaith priffyrdd.
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific