British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 16 Chwefror 2011, 15:07 GMT
Angen tai fforddiadwy 'ar frys' yng nghefn gwlad

Safle adeiladu
Dywed Sefydliad y Syrfewyr Siartredig nad oes digon o dai fforddiadwy yng nghefn gwlad

Rhaid gweithredu ar frys i gynyddu nifer y tai fforddiadwy sydd ar gael yng nghefn gwlad Cymru, yn ôl mudiad syrfewyr siartredig.

Mae prinder tai fforddiadwy yn rhoi dyfodol cymunedau gwledig yn y fantol, meddai Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig.

Dywedodd y sefydliad eu bod yn ceisio codi ymwybyddiaeth am y broblem er mwyn sicrhau bod mesurau brys yn cael eu rhoi ar waith.

"Mae pryder cynyddol am ddyfodol cymunedau gwledig wrth iddyn nhw frwydro i gynnal yr economi wledig a darparu tai fforddiadwy i'r brodorion sy'n gynyddol yn cael eu gwasgu allan o'r farchnad leol," meddai Christina Hirst, cyfarwyddwr gweithredol y sefydliad.

"Ers tair blynedd mae tystiolaeth sylweddol ei bod yn fwy anodd byw mewn ardaloedd gwledig.

Mae'r broblem yn waeth oherwydd agwedd pobl ardaloedd trefol yn prynu ail dai yn y wlad ac mae hyn yn prisio pobl leol allan o'r farchnad dai leol
Christina Hirst, Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig

Prisio allan o'r farchnad

"Er nad yw prisiau tai yn y Gymru wledig lawer yn uwch na'r cyfartaledd Prydeinig does dim digon o dai ar gael am brisiau is ar y farchnad yn gyffredinol.

"Mae'r broblem yn waeth oherwydd agwedd pobl ardaloedd trefol yn prynu ail dai yn y wlad ac mae hyn yn prisio pobl leol allan o'r farchnad dai leol."

Dywedodd Ms Hirst fod 90,000 o bobl ar y rhestr aros am dŷ.

"Mae'n anodd mesur faint o'r rhain sydd mewn ardaloedd gwledig ond rydyn ni'n gwybod eu bod yn ganran helaeth a bod y diffyg tai fforddiadwy yn ardaloedd yr awdurdodau lleol yn un gwirioneddol," meddai.

"Yr hyn rydyn ni yn ei wybod ydy nad oes digon o dai yn cael eu codi."

Ffactorau

Mae'r sefydliad wedi dweud bod nifer o ffactorau sy'n cyfyngu ar y gallu i ddatrys problem diffyg tai yng nghefn gwlad:

  • Pris a maint y tir sydd ar gael;
  • Diffyg apêl i ddatblygwyr;
  • Cael caniatâd cynllunio;
  • Cadw'r tai fforddiadwy sy'n cael eu codi yn isel eu pris.

Dywedodd Ms Hirst ei bod yn ddyletswydd ar awdurdodau lleol i sicrhau tir isel ei gost ar gyfer tai yng nghefn gwlad ac i ddelio â'r ffactorau sy'n cyfyngu ar eu gallu i ateb y galw.

Ychwanegodd fod nifer o opsiynau ar gyfer sicrhau bod prisiau yn aros yn isel ar ôl i dŷ fforddiadwy gael ei werthu am bris rhesymol y tro cyntaf.

Mae hyn yn cynnwys "ychwanegu cyfamod cyfyngu neu gymal ymlaen llaw i'r datblygiad sy'n clymu'r datblygiad i gymalau penodol".

Ond dywedodd nad oedd yn hawdd gwneud hyn.

'Holistig'

"Opsiwn arall yw cymryd agwedd holistig sy'n dod â'r gymuned leol a phartneriaid yn y sector preifat, cyhoeddus a gwirfoddol at ei gilydd," meddai.

"Rhaid i ni ganolbwyntio ar weithredu'r cynlluniau hyn yn y Gymru wledig.

"Does dim atebion hawdd ond mae egwyddorion sefydledig sydd wedi eu profi mewn ardaloedd eraill.

"Yr unig ffordd i'w profi yw trwy eu gweithredu yn ymarferol yng Nghymru.

"Yr ymateb pwysicaf i fynd i'r afael â'r sefyllfa anodd hon ydy gweithredu'n gynnar a sicrhau bod tai sydd yn isel eu cost ar gael yn y Gymru wledig."HEFYD
Cyhoeddi 50 o dai fforddiadwy
12 Chwef 11 |  Newyddion
Tai fforddiadwy: Mwy na'r addewid
24 Tach 10 |  Newyddion
'Angen llenwi tai gwag' medd elusen
22 Tach 10 |  Newyddion
Angen taclo problem tai gwag
09 Awst 10 |  Newyddion
Tai unnos i drigolion lleol
14 Gorff 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific