British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 16 Chwefror 2011, 12:44 GMT
Diweithdra wedi codi yng Nghymru

Canolfan Waith
Mae 8.4% o weithlu Cymru yn ddiwaith.

Mae diweithdra yng Nghymru wedi codi o 5,000 ers y chwarter diwethaf.

Yn ôl ffigyrau'r Swyddfa Ystadegau gyhoeddwyd ddydd Mercher, mae 8.4% o weithlu Cymru yn ddiwaith tra bod 7.9% yn y DU.

Cynyddodd y nifer sy'n hawlio lwfans chwilio am waith yng Nghymru ym mis Ionawr i ychydig dros 71,000.

Fodd bynnag, cododd nifer y bobl mewn gwaith yng Nghymru o 10,000 ers y chwarter diwethaf gyda'r nifer o bobl sydd yn economaidd anweithgar yn gostwng o 13,000 yn yr un cyfnod.

Dywedodd David Russ, Rheolwr Gyfarwyddwr Siambr Fasnach De Cymru, mai un o'r prif heriau oedd bod rhaid i fusnesau yng Nghymru ddelio â gwahanol bolisïau San Steffan a Llywodraeth y Cynulliad.

"Mae meysydd fel sgiliau a datblygu economaidd yn cael eu harwain yn bennaf gan Lywodraeth y Cynulliad ond nid yw hynny'n wir am gyflogaeth a budd-daliadau.

"Rhaid i fusnesau yng Nghymru feddwl yn fwy cydlynol i greu atebion unedig all newid y system gyfredol a gostwng cyfraddau diweithdra."

Busnesau bach

Ychwanegodd Mr Russ mai cwmnïau bach a chanolig eu maint fyddai'n gyrru'r twf economaidd ac yn dod â diweithdra i lawr.

Mae'r ffigyrau yma unwaith eto yn dangos natur fregus y farchnad swyddi a'r economi
Dirprwy Brif Weinidog, Ieuan Wyn Jones

"Mae modd gweld prawf o hyn mewn gwledydd eraill, fel America, lle mae ymchwil yn awgrymu bod busnesau bach a chanolig yn cynhyrchu 64% o'r 2.5 miliwn o swyddi gafodd eu creu yn yr 20 mlynedd diwethaf."

Am y tri mis hyd at ddiwedd 2010 roedd y nifer oedd yn ddiwaith yng Nghymru'n sefydlog, hynny yw 123,000.

Dros y flwyddyn gyfan ddiwethaf mae diweithdra wedi gostwng o 1,000.

'Bregus'

Dywedodd y Dirprwy Brif Weinidog, Ieuan Wyn Jones, fod gan yr economi "ffordd bell i fynd".

"Mae'r ffigyrau yma unwaith eto yn dangos natur fregus y farchnad swyddi a'r economi.

"Ac mae nifer y bobl mewn gwaith yng Nghymru i fyny 30,000 ers y flwyddyn flaenorol a 10,000 dros y chwarter diwethaf.

"Fodd bynnag, mae'r nifer sy'n hawlio wedi cynyddu ychydig ...

"Er gwaetha'r setliad ariannol anodd rydyn ni wedi ei gael o Lundain, rydyn ni'n canolbwyntio 100% ar gefnogi economi Cymru a gwneud yr hyn a allwn i greu gwaith drwy'r wlad a helpu ein sector preifat i dyfu."HEFYD
Di-weithdra yn golygu problemau
29 Rhag 10 |  Newyddion
Mwy yng Nghymru'n ddi-waith
15 Rhag 10 |  Newyddion
Cynnydd yn nifer y diwaith
02 Rhag 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific