British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 16 Chwefror 2011, 11:13 GMT
Refferendwm: Cymharu'r ymgyrchoedd

Y Senedd

John Stevenson
Gohebydd gwleidyddol BBC Cymru

Mae 'na un peth yn lapio'r ddau grŵp sy'n cystadlu yn erbyn ei gilydd am ganlyniad ar Fawrth 3ydd: does yr un o'r ddau yn medru defnyddio arian cyhoeddus.

Roedd penderfyniad y grŵp 'Gwir Gymru' i beidio gofyn am y fath statws, yn golygu na all eu gwrthwynebwyr gael y statws hwnnw chwaith.

Mi fyddai fod wedi cael y statws hwnnw wedi sicrhau £70,000 o arian cyhoeddus, defnydd am ddim o'r Post ar gyfer rhannu taflenni, yn ogystal â chael hysbysebu ar y radio ac ar y teledu.

Llwyddodd 'Ie dros Gymru' i gyrraedd y trothwy fyddai wedi sicrhau'r arian cyhoeddus.

Methu wnaeth yr un ymgyrchydd o'r ochor Na a chyrraedd y trothwy i fod wedi sicrhau'r statws a'r arian.

Mae arweinwyr pob un o'r pleidiau yn y Cynulliad Cenedlaethol yn cefnogi ymgyrch Ie dros Gymru ... mae Gwir Gymru yn dadlau, gan nad ydyn nhw yn derbyn cefnogaeth o'r fath, eu bod nhw yn rhydd o afael a dylanwad y mawrion gwleidyddol.

Mae'n rhaid felly i'r carfannau Ie a Nage ymrafael i gael yr adnoddau maen nhw eu hangen i gynnal ymgyrch gredadwy.

Mae arweinwyr pob un o'r pleidiau yn y Cynulliad Cenedlaethol yn cefnogi ymgyrch Ie dros Gymru.

Mae Gwir Gymru yn dadlau, gan nad ydyn nhw yn derbyn cefnogaeth o'r fath, eu bod nhw yn rhydd o afael a dylanwad y mawrion gwleidyddol.

Mae arweinydd y grŵp Ie yn ŵr busnes profiadol sydd wedi hen arfer ymdrin â'r cyfryngau, tra bod wyneb cyhoeddus yr ymgyrch Na yn athrawes ysgol.

Llais cryfach

Fel Prif Weithredwr Undeb Rygbi Cymru ers Hydref 2006, bu gan Roger Lewis broffil cyhoeddus cyn dod i arwain yr ymgyrch Ie.

Mae cyfnod Roger Lewis fel Cadeirydd yr Ymgyrch Ie yn cyd-fynd â chyfnod yr Ornest Rygbi Chwe Gwlad ym mlwyddyn Cwpan y Byd.

Mae'r ymgyrch Ie, meddai Mr Lewis, yn fwy nag ymgyrch dechnegol i weithredu rhan o Ddeddf Cymru 2007: llais cryfach i Gymry yw'r slogan ar y wefan.

Mewn araith ar ôl cael ei ddewis fel Cadeirydd, cafwyd blas o ble mae Mr Lewis yn sefyll ar bynciau gwleidyddol.

Roedd yn feirniadol o benderfyniad y BBC i barhau i ddarlledu gêm denis Andy Murray yng Nghymru, yn hytrach na dangos cic gynta'r gêm rygbi rhwng Cymru a Seland Newydd.

Enghraifft oedd hon, meddai Mr Lewis, o sut mae Cymru yn araf gael ei gwthio i'r cyrion gan y rhai sy'n gwneud y penderfyniadau mawr tua Llundain.

Pleidleiswyr Cyffredin

Does gan yr ymgyrch Na ddim gynau mawr yn eu rhengoedd - a'r pwyslais, yn hytrach, ar y ffaith mai etholwyr cyffredin ydyn nhw.

Er nad oes ganddyn nhw'r profiad gwleidyddol o'i gymharu â'r ochor arall, maen nhw wedi bod yn hynod lwyddiannus yn cipio'r penawdau.

Roedd y penderfyniad i beidio gofyn am nawdd cyhoeddus ac i gadw'n dawel am y penderfyniad tan eu lansiad swyddogol yng Nghaerffili, yn siŵr o greu problemau cyllid yn y tymor hir.

Ar y pryd, roedd yn benderfyniad cyfrwys.

Ond mae'r ymgyrch Na wedi llithro cwpwl o weithiau: un aelod yn gorfod ymddiheuro wedi iddo ddefnyddio gair annerbyniol am bobol hoyw, ac un arall yn awgrymu nad oedd na ddigon o allu cynhenid yng Nghymru i drafod a defnyddio pwerau deddfu.

Cafodd Gwir Gymru ei sefydlu yn 2008 fel ymateb i'r Confensiwn Cymru gyfan. Mae cefnogaeth wedi tyfu ers hynny gyda phobol yn fwy parod i wrthwynebu rhagor o ddatganoli.

Mrs Banner ydi'r wyneb cyhoeddus.

Ond mae'r ymgyrch wedi ceisio osgoi sefydlu hierarchaeth, ac mae swyddogion yr ymgyrch yn gwrthod defnyddio teitlau ffurfiol - ymgais, medden nhw, i fod mor ddemocrataidd â phosibl.REFFERENDWM
DIWRNOD Y CYFRI

NEWYDDION YR YMGYRCH
CEFNDIR
CYNULLIAD Y BOBOL
CF99
GWYLIWCH
LANSIO


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific