British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 16 Chwefror 2011, 07:04 GMT
Dim digon o arian i Eisteddfod?

Baner yr Urdd
Mae'r Urdd wedi mabwysiadu trefn newydd o gyfathrebu

Mae pwyllgorau sy'n ceisio codi arian ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni wedi dweud eu bod yn cael trafferthion.

Mae'r gronfa leol ar gyfer Eisteddfod Abertawe a'r Fro wedi cyfadde' ei bod hi'n anodd cyrraedd y nod o £200,000, yn ôl prif weithredwr y mudiad, Efa Gruffudd Jones.

Er bod yr hinsawdd economaidd yn ffactor, dywedodd aelod o'r pwyllgor gwaith lleol, Robat Powell, mai rheswm arall oedd cynnal gormod o eisteddfodau'n agos at ei gilydd o fewn cyfnod rhy fyr.

Bu'r Eisteddfod Genedlaethol ar yr un maes yn Felindre yn 2006 a chan fod ardaloedd gwahanol yn noddi'r Sioe Frenhinol yn flynyddol, mae yna bwysau ar ambell ardal.

'Blinder eisteddfodol'

Dywedodd Mr Powell: "Efallai bod rhywfaint o flinder eisteddfodol fel petai oherwydd ry'n ni wedi cael dwy ŵyl fawr o fewn pedair blynedd ac yn fuan cyn y Genedlaethol yn 2006 roedd Eisteddfod yr Urdd ym Margam a nifer o bobl Abertawe yn cyfrannu i honno hefyd.

"Felly efallai bod rhyw deimlad o 'Na dim eto'.

"Petai bwlch o ryw wyth mlynedd efallai rhwng un achlysur a'r llall fe fydde pobl yn teimlo'n fwy awchus i fynd ati y tro nesa' i weithio ac i godi arian.

Eisteddfod Felindre
Cafodd yr Eisteddfod Genedlaethol ei chynnal ar safle Felindre yn Abertawe yn 2006

"Dwi ddim yn gwybod pa mor ymarferol yw hynny o edrych ar y patrwm ar draws Cymru ond mae 22 o awdurdodau lleol.

"Felly fe ddyle fod yn bosib creu rhyw fath o rota sy'n cymryd y tri achlysur mawr yna i ystyriaeth."

Cytundeb

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru sy'n cydlynu rhwng yr Urdd, yr Eisteddfod Genedlaethol a'r Sioe Frenhinol.

Yn 2006 arwyddodd yr Eisteddfod Genedlaethol gytundeb â'r gymdeithas a sicrhau y byddai pob awdurdod lleol yn cyfrannu at yr ŵyl yn flynyddol.

Dair blynedd yn ddiweddarach, daeth yr Urdd o dan yr un drefn ond fe gafodd Eisteddfod yr Urdd Abertawe ei threfnu cyn i'r cytundeb hwnnw ddod i rym.

Dywedodd Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd, Aled Siôn: "Yn yr hen drefn doedd yna ddim digon o gyfathrebu efallai gyda'r Gymdeithas Llywodraeth Leol a'r 'Steddfod ond erbyn hyn mae yna drefn newydd wedi ei mabwysiadu.

"Yn y dyfodol yn amlwg, rydyn ni'n mynd i drefnu'r daith fel bod y ddwy Steddfod a'r gymdeithas yn trafod ... felly fe fydd yna ychydig mwy o siarad a threfn yn y dyfodol."

Ond mae'n debyg na fydd hyn yn datrys problem Abertawe eleni.

Dywedodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru fod y sefyllfa'n gymhleth a bod angen ymdrin â nifer o ystyriaethau, gan gynnwys meysydd addas.HEFYD
Mwy na 100,000 yn mynd i'r Urdd
06 Meh 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific