British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 15 Chwefror 2011, 10:52 GMT
Llai o swyddogion lles addysg

Plant yn chwarae triwant
Mae angen taclo problemau triwantiaeth yng Nghymru

Chwarter y swyddogion lles addysg sydd yng Nghymru o'u cymharu â'r nifer 25 mlynedd yn ôl.

Mae un academydd wedi dweud y gallai hyn danseilio ymdrechion ysgolion Cymru sy'n ceisio lleihau triwantiaeth.

Y swyddogion lles addysg sy'n sicrhau bod plant yn mynychu'r ysgol a ffigyrau Cymru yw'r gwaetha' yn y DU.

Caiff yr honiadau yma eu gwneud yn rhaglen Week In Week Out y BBC nos Fawrth.

Mae Gohebydd Addysg BBC Cymru, Ciaran Jenkins, yn dychwelyd i'r ysgol am ddiwrnod.

Treuliodd ddiwrnod yn Ysgol Uwchradd Glyn Derw yng Nghaerdydd.

Ymchwil

Er gwaetha' adroddiadau da a'r ffaith bod safonau wedi gwella, mae canlyniadau TGAU'r ysgol yn is na'r cyfartaledd cenedlaethol.

Mae Gweinidog Addysg y Cynulliad, Leighton Andrews, wedi gosod targedau newydd i wella addysg yng Nghymru.

Mae'r Athro Ken Reid, o Brifysgol Fetropolitan Abertawe, yn arbenigwr ar driwantiaeth ac ymddygiad o fewn addysg.

Mae o hefyd wedi cynnal gwaith ymchwil ar ran Llywodraeth y Cynulliad.

"Yn anffodus mae 'na brinder sylweddol o swyddogion lles addysg drwy Gymru," meddai.

"Mae gan rai awdurdodau fwy nag eraill ac mae 'na brinder sylweddol mewn ysgolion cynradd.

"Ond yn gyffredinol mae'r lefel sydd 'na ar hyn o bryd yn chwarter y rhai oedd yma 25 mlynedd yn ôl."

Pwyslais newydd

Mewn ymateb dywedodd Mr Andrews bod 'na sawl her i'w hwynebu a'i thrafod gyda'r awdurdodau lleol.

"Mae'n bosib iawn y bydd hon yn un ohonyn nhw.

"Dwi'n credu bod argymhellion Dr Reid yn bwysig a dwi'n sicr wedi rhoi pwyslais newydd ar ymddygiad a materion presenoldeb.

"Maen nhw'n bethau mae'n rhaid i ni eu cael yn iawn. Petai lefel presenoldeb yr un peth ag ysgolion uwchradd Lloegr fe fyddai'n disgyblion yn cael wyth wythnos ychwanegol o hyfforddiant yn ystod eu gyrfa ysgol."

Mae presenoldeb yn un o 20 maes lle mae'r gweinidog eisiau gweld gwelliannau yn sgil canlyniadau siomedig ysgolion Cymru.

Fe fydd mwy am hyn ar Week in Week Out nos Fawrth, Chwefror 15 am 10.35pm ar BBC 1 Cymru.HEFYD
Safonau ysgolion: 'Lle i wella'
25 Ion 11 |  Newyddion
Gweinidog yn herio'r undebau
14 Chwef 11 |  Newyddion
Ysgolion: 'Dim digon o fanylion'
14 Chwef 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific