British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 15 Chwefror 2011, 09:57 GMT
Refferendwm: Dadl deledu gyntaf

Y Senedd ym Mae Caerdydd
Gyda phleidlais Ie ar Fawrth 3 gall Aelodau'r Cynulliad gael mwy o bwer

Cafodd y ddadl deledu gyntaf ei chynnal ar fater y refferendwm a fydd yn cael ei gynnal ar Fawrth 3, gyda'r ddwy ochr yn gwrthdaro.

Roedd 'na bedwar ar y panel ym Mhrifysgol Aberystwyth nos Fawrth o dan gadeiryddiaeth Golygydd Gwleidyddol BBC Cymru Betsan Powys.

Y pedwar oedd Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru ac ymgyrchydd o blaid mwy o bwerau, Kirsty Williams; Nick Martin o Gwir Gymru sy'n gwrthwynebu mwy o bwerau; y newyddiadurwr Martin Shipton a chyn-arweinydd cyngor Russell Goodway - un oedd yn lleisio barn ar ran y rhai nad oedd eto wedi penderfynu sut i bleidleisio.

Clywodd y gynulleidfa atebion i'w cwestiynau gan y pedwar.

Dywedodd Kirsty Williams o'r ymgyrch Ie wrth y gynulleidfa ddethol ym Mhrifysgol Aberystwyth fod Aelodau'r Cynulliad yn gweld y system bresennol o lunio deddfau yn un cymhleth ac araf.

Wrth ddadlau dros bleidlais Na yn y refferendwm, dywedodd Nick Martin o Gwir Gymru, y prif grŵp sy'n ymgyrchu yn erbyn, y byddai pleidlais Ie yn golygu y byddai deddfau yn cael eu llunio ym Mae Caerdydd er mwyn bod yn wahanol i Loegr.

'Cymhleth'

Yn ôl Ms Williams, gallai'r system bresennol achosi oedi wrth daclo materion pwysig yng Nghymru.

"Mae'r system bresennol yn gymhleth," meddai.

"Mae'n araf a beichus wrth geisio gwneud y ceisiadau i Lundain i geisio dod â phwerau i'r Cynulliad Cenedlaethol."

Roedd Nick Martin yn dadlau y byddai rhoi pwerau i'r Cynulliad wneud deddfau yn gynt "yn gwneud dim i fudd ac economi Cymru".

"Byddai 'na elfen o fewn y cynulliad fyddai eisiau gwneud deddfau yng Nghymru er mwyn bod yn wahanol i Loegr.

"Does dim pwynt i hyn - dim ond bwydo chwant gwleidyddion am bŵer," meddai.

Dywedodd cyn-arweinydd Cyngor Caerdydd, Russell Goodway, wrth y gynulleidfa ei fod yn siarad ar ran nifer oedd yn dal heb benderfynu sut i bleidleisio.

Yn ôl Mr Goodway: "Rwyf ychydig yn siomedig ers '97 gyda'r hyn sydd wedi'i gyflawni gan ddatganoli.

"Rwy'n poeni mwy fod gwleidyddion i weld wedi ildio'u cyfrifoldebau dros ddadlau'r achos.

"Maen nhw wedi gadael i bobl eraill ddadlau drostynt.

"Rwyf eisiau clywed gan y bobl hynny fydd yn cael y grym ynglŷn â beth fydden nhw'n ei wneud ag e."

Sefyllfa unigryw

Yn y cyfamser, dywedodd y newyddiadurwr Martin Shipton, sy'n cefnogi'r ymgyrch Ie, fod y mater yn fwy i wneud â "ffordd effeithiol o wneud pethau".

"Fel mae pethau'n sefyll, does unman arall yn y byd ble mae'r trefniant od yma'n bod, ble mae un grŵp o wleidyddion yn gorfod mynd at grŵp arall, sydd ychydig gannoedd o filltiroedd i ffwrdd, i ofyn am ganiatâd i wneud deddfau.

"Yn ystod yr ymgyrch hon, mae Llywodraeth y Cynulliad wedi cael ei beirniadu am yr hyn sydd wedi digwydd ers y broses ddatganoli ac, i ddweud y gwir, rwy'n cytuno â llawer o'r beirniaid.

"Ond mae'r ffaith bod gennym ni bryderon am rhai o bolisïau Llywodraeth y Cynulliad, neu am y cyfeiriad y maen nhw wedi'i gymryd ar bolisïau penodol yn rhywbeth hollol ar wahân i'r rhan neilltuol yma o'r broses, sy'n ymwneud yn gyfan gwbl gyda ffordd effeithlon o wneud pethau."

Dyma'r ddadl deledu gynta' o ddwy i'w cynnal cyn y refferendwm ar Fawrth 3.

Mae gan etholwyr Cymru ddewis i ganiatáu rhoi pwerau deddfu llawn i Aelodau'r Cynulliad yn y meysydd sydd wedi datganoli ai peidio.

Bydd yr ail ddadl, o'r Coed Duon ger Caerffili, yn cael ei darlledu ar BBC1 Cymru ar Chwefror 28 a chyn hynny bydd dadl yn Gymraeg yn dod o Gaergybi ar Chwefror 23.REFFERENDWM
DIWRNOD Y CYFRI

NEWYDDION YR YMGYRCH
CEFNDIR
CYNULLIAD Y BOBOL
CF99
GWYLIWCH
LANSIO

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific