British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 14 Chwefror 2011, 17:06 GMT
Gweinidog yn herio'r undebau

Disgybl ysgol
Mae rhai undebau wedi dweud bod y cynllun yn 'destun pryder'

Mae'r Gweinidog Addysg Leighton Andrews wedi herio'r undebau athrawon i dderbyn ei gynlluniau i gyflwyno system raddio i ysgolion.

Mewn cynhadledd addysg yng Nghaerdydd dywedodd fod galw rhieni am dryloywder ddim yn mynd i ddiflannu.

Honnodd yr undebau y byddai'r drefn newydd yn golygu tablau ysgolion ddaeth i ben yng Nghymru yn 2001.

Ond dywedodd y gweinidog: "Mae hawl gan rieni i gael gwybodaeth am berfformiad ysgolion."

Dywedodd Ysgrifennydd NUT Cymru, David Evans, ei fod yn erbyn egwyddor y cynllun graddio ac mae cyfarwyddwr undeb yr ATL, Dr Phillip Dixon, wedi dweud bod y cynllun yn destun pryder mawr.

Mynnodd y gweinidog na fyddai ysgolion yn cael eu beirniadu ar sail canlyniadau TGAU yn unig.

Mwy o ddrwg

Roedd BBC Cymru wedi gofyn i'r chwe undeb athrawon a oedden nhw'n cefnogi'r cynllun diwygio yr oedd y gweinidog wedi ei gyhoeddi yn ei araith yn gynharach yn y mis.

Dywedodd Cymdeithas yr Arweinwyr Ysgolion a Cholegau y byddai graddio ysgolion yn arwain at fwy o ddrwg nag o les tra dywedodd UCAC eu bod yn erbyn y cynllun i gau ysgolion sy'n methu.

Mae Swyddog Polisi UCAC, Rebecca Williams, wedi dweud ei bod hi'n anodd meddwl am sefyllfa lle oedd ysgol y tu hwnt i'w hachub.

"Efallai bod angen newid arweiniad neu newidiadau difrifol eraill," meddai, "ond mae cau ysgol yn fesur cymhleth a llym."

Ond dywedodd UCAC eu bod yn falch fod pwyslais ar lythrennedd a rhifedd i ddisgyblion, yn enwedig yn y blynyddoedd cynnar.

Profion darllen

Mae'r gweinidog wedi argymell profion darllen i blant chwe blwydd oed wedi i adroddiad y corff arolygu ysgolion, Estyn, ddangos bod gan 40% o ddisgyblion cynradd oed ddarllen oedd yn is na'u hoed go iawn.

Dywedodd Cyfarwyddwr dros dro'r NAHT yng Nghymru, Iwan Guy, fod y cynllun yn ddryslyd.

Cyn y gynhadledd dywedodd y gweinidog: "Rwyf wedi ei gwneud hi'n glir bod angen newidiadau mawr ym mherfformiad ysgolion Cymru.

"Ond mae'n rhaid gwella perfformiad ysgolion, ac fe fyddan nhw'n cael eu graddio gan awdurdodau lleol fel ag y maen nhw gan Estyn a dwi'n credu y bydd rhieni a disgyblion yn croesawu'r fath dryloywder."HEFYD
Profion darllen newydd i blant
02 Chwef 11 |  Newyddion
Safonau ysgolion: 'Lle i wella'
25 Ion 11 |  Newyddion
Perfformiad yn 'annerbyniol'
07 Rhag 10 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific