British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 14 Chwefror 2011, 14:43 GMT
Trawsnewid tafarn y bardd

Gwesty Browns yn Nhalacharn
Fe gaeodd y gwesty enwog ei ddrysau yn 2006

Bydd gwesty yn Nhalacharn, ble arferai Dylan Thomas yfed, yn cael ei droi'n westy boutique.

Y nod yw trawsnewid Gwesty Browns, sydd wedi bod ynghau ers pum mlynedd, cyn dathlu canmlwyddiant ers geni'r bardd.

Mae'r perchennog presennol wedi cael grant o £230,000 tuag at ailwampio'r adeilad cofrestredig Gradd II.

Y nod yw ail-greu sut y byddai'r dafarn wedi edrych yn y pumdegau pan oedd y bardd yn yfed yno.

Dyw Browns ddim wedi bod yn westy ers 1959 ac ers iddo gau fel tafarn yn 2006, mae wedi mynd â'i ben iddo.

Mae'r adeilad yn rhan o Daith Dwristaidd Dylan Thomas yn Nhalacharn.

Er iddo gael ei eni a'i fagu yn Abertawe, fe ymgartrefodd Thomas yn y dre' yn Sir Gaerfyrddin gyda'i wraig, Caitlin.

'Teyrnged addas'

Wrth gyhoeddi'r cyllid, dywedodd Gweinidog Treftadaeth Cymru, Alun Ffred Jones, fod Browns yn "gyfystyr" â Dylan Thomas.

"Bydd y grant yn helpu adfer y gwesty i'w le priodol fel atyniad hanesyddol a thwristaidd," meddai.

Dylan Thomas
Ar ôl symud i Dalacharn arferai Dylan Thomas yfed yng Ngwesty Browns yn rheolaidd

"Rwy'n siwr y bydd y gwesty ar ei newydd wedd hefyd yn deyrnged addas i un o artistiaid mwya' poblogaidd Cymru."

O dan y cynlluniau, bydd y gwesty newydd yn cynnwys 15 o lofftydd a'r arddull yn adlewyrchu'r pumdegau.

Bydd y bar yn debyg i'r un pan oedd Thomas yn yfed yno.

Mae disgwyl i'r gwaith adeiladu ddechrau'r mis nesa' a bydd yr adeilad yn barod erbyn Pasg 2012.

Canmlwyddiant

Bydd canmlwyddiant genedigaeth y bardd yn cael ei ddathlu ym mis Hydref 2014.

Bu farw pan oedd yn Efrog Newydd yn 1953.

Mae corff treftadaeth Cadw hefyd wedi cynnig grant o £62,500 tuag at waith atgyweirio strwythurol fel ail doi a gosod ffenestri fel y rhai gwreiddiol.

Am gyfnod roedd Browns yn eiddo i gonsortiwm oedd yn cynnwys yr actor, Neil Morrissey.

Dywedodd y perchennog presennol, Nigel Short: "Mae 'na lawer o waith caled wedi'i roi i'r prosiect yma dros y ddwy flynedd ddiwetha' - ond diolch i'r arian newydd yma fe allwn ni fynd ati i adfer yr adeilad yma i'w ysblander gwreiddiol, neu hyd yn oed yn well."

Mae Gwesty'r Plough yn Rhosmaen, ger Llandeilo, hefyd wedi cael grant.

Cafodd ei drawsnewid yn westy boutique yn 2005 a bydd y buddsoddiad yn cael ei ddefnyddio i dalu am naw ystafell ychwanegol.

Daw'r arian o becyn gwerth £47 miliwn o fuddsoddiad cyfalaf, a gyhoedddwyd ym mis Tachwedd 2010 i geisio adfywio economi Cymru.HEFYD
Tafarn Talacharn i actor
22 Ebr 04 |  Newyddion
Gwesty: 30 o swyddi'n diflannu
06 Rhag 10 |  Newyddion
Tafarn Talacharn ar werth
21 Ebr 04 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific