British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 14 Chwefror 2011, 13:46 GMT
Canolfan 'arloesol' i ddioddefwyr

Plismon yn gweithio ar gyfrifiadur
Roedd y lansio mewn cynhadledd arbennig yn Llandudno

Mae'r heddlu a phenaethiaid iechyd wedi lansio canolfan ar gyfer dioddefwyr ymosodiadau rhyw yng Ngogledd Cymru.

Yng Nghanolfan SARC Amethyst, sy'n werth £700,000, mae dioddefwyr yn cael mynediad at yr heddlu a gwasanaethau cefnogi.

Eisoes mae 385 o bobl wedi defnyddio'r ganolfan ers iddi agor ei drysau ddeunaw mis yn ôl - mae'r union leoliad yn gyfrinachol.

Cafodd y ganolfan ei lansio mewn cynhadledd arbennig yn Llandudno.

Adroddiad

Daeth y syniad oherwydd adroddiad Arolygiaeth Heddlu Ei Mawrhydi yn 2002 oedd yn edrych ar ymateb heddluoedd i honiadau o dreisio.

Dywedodd y Ditectif Uwcharolygydd Wayne Jones, sydd yn gyfrifol am amddiffyn y cyhoedd ar ran Heddlu'r Gogledd, y byddai'r ganolfan yn darparu "gwasanaeth cyfannol i'r rhai sy'n diodde' o droseddau ofnadwy treisio ac ymosodiadau rhyw."

Yno, meddai, byddai dioddefwyr yn medru cael cymorth meddygol, gwasanaethau cefnogi a chyfle i siarad â'r heddlu.

Ychwanegodd fod rhan o'r adeilad yn addas i blant er mwyn medru delio gyda dioddefwyr ifanc.

'Parch ag urddas'

Rhaid i ddioddefwyr deimlo bod SARC yn lle y bydd pobl yn eu coelio, lle bydd eu hanghenion yn flaenoriaeth
Y Dr Olwen Williams

Cyfarwyddwr Clinigol SARC yw'r Dr Olwen Williams, sydd hefyd yn gyfrifol am wasanaethau iechyd rhyw yn y ganolfan.

"Rhaid i ddioddefwyr deimlo bod SARC yn lle y bydd pobl yn eu coelio, lle bydd eu hanghenion yn flaenoriaeth a lle y byddan nhw'n cael eu trin gyda pharch ag urddas.

"Mi fydd manteision sylweddol i'r dioddefwr - mae'n caniatáu mynediad diwnïad i ofal iechyd rhyw o'r safon uchaf ac mewn modd amserol."

Ychwanegodd fod ymateb y rhai sydd wedi defnyddio'r ganolfan wedi bod yn bositif.

Hefyd mae'r elusen NSPCC a Gwasanaeth Erlyn y Goron yn cefnogi'r ganolfan.

Dywedodd Sue Walls o'r elusen: "Bydd defnyddwyr yn cael cynnig dewis o weithwyr sy'n ddynion neu'n ferched, ac sydd â llawer o brofiad a sgiliau mewn gweithio gyda'r rhai sy'n diodde' trais rhyw, cam-drin, a thrawma emosiynol ...."HEFYD
Sefydlu ymgyrch i atal trais
22 Meh 09 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific