British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 14 Chwefror 2011, 11:09 GMT
Cyflogau o dan y chwyddwydr

Jon House
Jon House, pennaeth Cyngor Caerdydd, sy'n cael y cyflog mwya' o holl Brif Weithredwyr Cymru

Mae chwarter Prif Weithredwyr cynghorau Cymru yn ennill mwy o gyflog na'r Prif Weinidog, David Cameron, yn ôl arolwg newydd.

Cafodd yr arolwg ei gynnal gan y Gwasanaeth Gwybodaeth Incwm.

Edrychwyd ar dros 300 o awdurdodau yng Nghymru a Lloegr, ac mae'r astudiaeth yn awgrymu fod Prif Weithredwyr ar gyfartaledd yn derbyn bron i £150,000 y flwyddyn.

Roedd bron i hanner y penaethiaid cyngor trwy Gymru a Lloegr yn cael mwy o gyflog na'r Prif Weinidog, sy'n ennill £142,500 y flwyddyn.

O'r 19 cyngor Cymreig a gafodd eu cynnwys yn yr arolwg, roedd pedwar yn talu mwy na chyflog Mr Cameron.

CYFLOGAU RHAI O BRIF WEITHREDWYR CYNGHORAU CYMRU

Abertawe - £120,000
Blaenau Gwent - £102,734
Bro Morgannwg - £146,417
Caerdydd - £176,376
Caerffili - £131,645
Caerfyrddin - £164,847
Castell-nedd Port Talbot - £134,253
Ceredigion - £102,821
Conwy - £111,863
Fflint - £136,855
Gwynedd - £108,264
Merthyr Tudful - £137,195
Mynwy - £110,000
Penfro - £156,745
Pen-y-bont ar Ogwr - £131,251
Powys - £124,000
Rhondda Cynon Taf - £142,000
Torfaen - £114,236
Wrecsam - £107,472

Cyngor Caerdydd sy'n talu'r cyflog mwya' i'w Prif Weithredwr - £176,376 y flwyddyn.

Ar Ynys Môn, mae'r sefyllfa'n wahanol, ac nid yr awdurdod sy'n cyflogi'r prif weithredwr.

'Anfoesol'

Cynghorau Sir Caerfyrddin, Penfro a Bro Morgannwg oedd y tri chyngor arall i dalu cyflogau uwch na thâl y Prif Weinidog.

Yn ôl Silyn Roberts, Ysgrifennydd Undeb Unsain yng Ngwynedd, mae cyflogau mor uchel yn "anfoesol" wrth i'r sector cyhoeddus wynebu cyfnod o doriadau mawr.

"Dwi'n meddwl bod o'n hollol warthus bod cymaint â hynna o arian yn cael ei dalu am un person," meddai.

"Dwi'n meddwl bod hi'n ddigon teg talu arian rhesymol amdano fo, ond hefo'r sefyllfa 'da ni ynddi rwan, 'da ni'n gweld degau o filoedd o swyddi'n cael eu colli o fewn y sector cyhoeddus."

"Mae 'na hefyd sôn bod 'na rhai awdurdodau yn torri cyflog y gweithwyr," ychwaengodd Mr Roberts. "A phan mae Prif Weithredwr ar gyflog mor anhygoel o fawr â hynna, dwi'n meddwl bod o'n warthus."

Dyma'r tro cyntaf erioed i arolwg mor fanwl o gyflogau Prif Weithredwyr awdurdodau lleol gael eu cyhoeddi.

Cyd-destun

Er hynny mae'n dangos nad yw Prif Weithredwyr ar y cyfan wedi gweld cynydd mawr yn eu cyflogau yn ddiweddar - 2% o godiad cyflog gafon nhw'r llynedd ar gyfartaledd, gyda nifer wedi gwrthod unrhyw gynnydd.

Yn ôl Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, John Davies mae'n rhaid rhoi'r ffigyrrau yma yn eu cyd-destun:

"Mae'n anodd cyfiawnhau ond mae'n rhaid i ni ystyried hefyd, mae 'na gyfrifoldeb enfawr ar yr unigolion yma sy'n rheoli."

"Os ydych chi'n edrych, fel esiampl, ar gyngor Sir Benfro - ry'n ni'n cyflogi rhyw 6,500 o bobl felly mae'r cyfrifoldeb yn enfawr", meddai Mr Davies, "trosiant o dros chwarter biliwn o bunnau yn flynyddol."

"Felly ry'ch chi'n edrych am unigolion sy'n effeithiol yn y modd maen nhw'n rhedeg y gwasanaeth hynny sydd mor bwysig i bobl - ac mae 'na bris i'w dalu am hynny."HEFYD
Llai o arian i awdurdodau lleol
23 Tach 10 |  Newyddion
Undeb yn beirniadu cyflogau uchel
25 Chwef 10 |  Newyddion
Datgelu cyflogau gweithwyr cyngor
17 Ebr 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific