British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 14 Chwefror 2011, 08:20 GMT
Ysgolion: 'Dim digon o fanylion'

Disgybl ysgol

Mae undebau athrawon wedi beirniadu'r diffyg manylion yn y cynllun i ddiwygio ysgolion sydd wedi eu hargymell gan y Gweinidog Addysg.

Cyhoeddwyd y pryderon cyn araith gan Leighton Andrews AC pan y mae disgwyl iddo annog athrawon i gefnogi diwygiadau sylweddol i'r system ysgolion.

Dywed undeb yr NUT bod ei gynlluniau "yn llawn syniadau sydd heb ddigon o gig ar yr asgwrn".

Ond bydd Mr Andrews yn mynnu bod angen gwella perfformiad mewn ysgolion.

Dywedodd Ysgrifennydd NUT Cymru, David Evans, ei fod yn gwrthwynebu egwyddor y cynllun graddio, fydd yn gweld tablau perfformiad yn dychwelyd ar ôl cael eu diddymu yng Nghymru yn 2001.

Dywedodd cyfarwyddwr undeb yr ATL, Dr Phillip Dixon, fod y cynllun yn destun pryder mawr, ac y byddai'n argymell na ddylid cyhoeddi tablau perfformiad yn genedlaethol.

Mae'r Gweinidog yn mynnu y bydd y system newydd yn wahanol gan na fydd ysgolion yn cael eu beirniadu ar sail canlyniadau TGAU yn unig.

Ymateb

Y Gweinidog Addysg, Leighton Andrews
Cefais sgwrs dda gyda'r undebau, ac mae'n rhaid i mi ddweud eu bod wedi bod yn dawelach yn y cyfarfod nag y maen nhw wedi bod yn eu datganiadau i'r wasg
Leighton Andrews AC

Gweinidog Addysg

Mae BBC Cymru wedi gofyn i'r chwe undeb athrawon os oedden nhw'n cefnogi'r cynlluniau i ddiwygio ysgolion a gyhoeddwyd gan y gweinidog mewn araith yn gynharach yn y mis ar ffurf 20 maes lle mae angen gweithredu ar frys.

Dywedodd Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau (ASCL) y byddai graddio ysgolion yn creu mwy o ddrwg nag o dda, tra bod UCAC yn gwrthwynebu cynllun y gweinidog i gau ysgolion sy'n methu.

Dywedodd swyddog polisi UCAC, Rebecca Williams, ei bod hi'n anodd meddwl am sefyllfa lle mae ysgol y tu hwnt i'w hachub.

"Efallai bod angen newid arweiniad neu newidiadau difrifol eraill," meddai, "ond mae cau ysgol yn fesur cymhleth a llym," meddai.

Ond roedd undebau yn croesawu rhai o'r argymhellion.

Dywedodd yr ATL bod cynlluniau i daclo ymddygiad gwael yn y dosbarth gyda mwy o hyfforddiant i athrawon i'w croesawu.

A dywedodd UCAC eu bod yn falch o weld pwyslais ar lythrennedd a rhifedd i ddisgyblion yn enwedig yn y blynyddoedd cynnar.

Profion darllen

Mae'r Gweinidog yn argymell profion darllen i blant chwe blwydd oed wedi i adroddiad gan y corff arolygu ysgolion, Estyn, ddangos bod gan 40% o ddisgyblion cynradd oed ddarllen sy'n is na'u hoed go iawn.

Bu'r undebau yn cyfarfod gyda Mr Andrews yr wythnos ddiwethaf, ond roedd galwad er hynny am fwy o fanylion.

Dywedodd Cyfarwyddwr dros dro'r NAHT yng Nghymru, Iwan Guy, bod dryswch am y cynllun, tra bod David Evans o NUT Cymru yn dweud nad oedd digon o fanylion ar gael.

Bydd Mr Andrews yn ateb y feirniadaeth yn ddiweddarach ddydd Llun, ond dywedodd fod gan yr undebau rôl bwysig yn y newidiadau.

Dywedodd: "Cefais sgwrs dda gyda'r undebau, ac mae'n rhaid i mi ddweud eu bod wedi bod yn dawelach yn y cyfarfod nag y maen nhw wedi bod yn eu datganiadau i'r wasg.

"Rwyf wedi ei gwneud hi'n glir bod angen newidiadau mawr ym mherfformiad ysgolion Cymru.

"Ond mae'n rhaid gwella perfformiad ysgolion, ac fe fyddan nhw'n cael eu graddio gan awdurdodau lleol fel ag y maen nhw gan ESTYN, a dwi'n credu y bydd rhieni a disgyblion yn croesawu'r fath dryloywder."HEFYD
Profion darllen newydd i blant
02 Chwef 11 |  Newyddion
Safonau ysgolion: 'Lle i wella'
25 Ion 11 |  Newyddion
Perfformiad yn 'annerbyniol'
07 Rhag 10 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific