British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 18 Chwefror 2011, 07:47 GMT
Effaith y cyfryngau cymdeithasol ar y refferendwm

Rhiannon Michael
BBC Cymru

Dyn yn defnyddio llygoden gliniadur
Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn un ffordd o ymgyrchu yn y refferendwm

Ers i Barack Obama ddefnyddio gwefannau YouTube, Facebook a Twitter fel rhan o'i ymgyrch lwyddiannus i ddod yn Arlywydd yr Unol Daleithiau yn 2008 mae pleidiau gwleidyddol a lobïwyr dros y byd wedi neidio ar y cyfle i gynyddu eu presenoldeb ar y we.

Ond ydy'r cyfryngau cymdeithasol wedi disodli'r ffyrdd traddodiadol o guro drysau a stondinau stryd yn ymgyrchoedd refferendwm pwerau'r Cynulliad?

Dim ymgyrchoedd swyddogol

Heb ymgyrchoedd swyddogol yn gosod yr ochr o blaid ac yn erbyn pwerau deddfu llawn i'r Cynulliad yn y refferendwm, y Comisiwn Etholiadol sy'n cael amser ar yr awyr ac yn y papurau i hysbysebu'r bleidlais.

YMGYRCHOEDD AR TWITTER
Twitter logo
@iedrosgymru - 279 dilynwr
@yesforwales - 843 dilynwyr
@TrueWales - 216 dilynwr
Ffigyrau'n gywir Chwefror 18 2010

Felly rhaid i'r ymgyrchoedd o blaid ac yn erbyn fynd ati i gyflwyno'u neges eu hunain.

"Rwy'n credu ar y cyfan bod y cyfryngau cymdeithasol yn cael ychydig mwy o effaith nag mewn ymgyrch normal achos dydyn ni ddim wedi gweld llawer o stwff ar y teledu a dim llawer yn y papurau newydd chwaith felly mae Facebook yn arbennig wedi llenwi bwlch," meddai'r Athro Roger Scully o Brifysgol Aberystwyth ac arbenigwr ar wleidyddiaeth Cymru.

"Mae gwactod wedi bod braidd.

"Mae'n arbennig o ddiddorol bod yr ymgyrch Na nid yn unig yn defnyddio gwefan ond yn defnyddio Facebook i godi proffil yr ymgyrch.

"Mae'n anodd achos does dim llawer o bobl ar Facebook - dydi hanner poblogaeth Cymru ddim wedi bod ar Facebook."

Gwefan yn hanfodol

Yn ôl Nigel Bull o Gwir Gymru - sy'n ymgyrchu am bleidlais Na - fyddai eu hymgyrch "ddim yn bodoli" oni bai am y we.

"Mae miloedd yn cysylltu â ni drwy'r we, mae'n gwbl hanfodol," meddai.

Mae rhywbeth fel Twitter dim ond yn dda i godi ymwybyddiaeth o rywbeth, ond dyw hynny ddim yn meddwl ei fod yn effeithiol i berswadio pobol

Yr Athro Roger Scully o Brifysgol Aberystwyth, arbenigwr ar wleidyddiaeth Cymru

"Mae'r rhan fwyaf o'n cefnogaeth ni'n dod trwy'r wefan. Ar y cyfan, rydym ni'n trosglwyddo'n neges trwy daflenni achos does gan y rhan fwya o bobl ddim cyfrifiaduron.

"Ond fydden ni ddim yn bodoli fel ymgyrch heb y we.

"Mae ganddom ni 10 trefnydd ardal, pedwar trefnydd rhanbarthol ac rydym ni'n cadw mewn cysylltiad trwy'r we.

"Mae Twitter yn ddifyrrwch i ni ond mae nifer ein dilynwyr ni'n gymharol isel."

Ymgyrchu

Fel ymgyrchwyr Gwir Gymru mae Ie Dros Gymru - sy'n ymgyrchu am bleidlais Ie - yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol fel ffordd o ennyn y cyhoedd i fynd allan i ymgyrchu.

YMGYRCHOEDD AR FACEBOOK
Tudalen logio mewn facebook

2,837 yn "hoffi" Yes For Wales - Ie Dros Gymru
104 o aelodau gan grŵp True Wales
Ffigyrau yn gywir ar Chwefror 18 2010

"Y syniad yw defnyddio'r we i gael pobl i ymgyrchu yn hytrach nag eistedd wrth eu cyfrifiaduron," meddai Cathy Owens.

"Dyma'r amser i roi stop ar y trydar ac i fynd allan i ymgyrchu.

"Rydym ni'n gofyn i bobl gofrestru gyda ni hefyd felly mae ychydig filoedd o e-byst gyda ni ar ein bas-data.

"Ein bwriad ni yw cysylltu â'r pleidleiswyr yn uniongyrchol, nid trwy'r cyfryngau.

"Rhaid pwysleisio, dyw'r we ddim i bawb felly rhaid i ni gysylltu â phobl trwy ffyrdd eraill."

Perswadio wyneb yn wyneb

Does dim i guro'r ffyrdd traddodiadol o ymgyrchu yn ôl Roger Scully.

"Mae rhywbeth fel Twitter dim ond yn dda i godi ymwybyddiaeth o rywbeth, ond dyw hynny ddim yn meddwl ei fod yn effeithiol i berswadio pobol," meddai.

"Mae'n un ffordd, nid yr unig ffordd i godi proffil.

"Yn niwrnodau olaf yr ymgyrch, mae angen i bobl fod allan dros Gymru i siarad â phobl, dosbarthu taflenni, cnocio drysau.

"Mae'n llawer anoddach na Twitter ond yn llawer mwy pwysig.

"'Dyw Twitter a Facebook ddim wedi cymryd lle ymgyrchu hen ffasiwn."REFFERENDWM
DIWRNOD Y CYFRI

NEWYDDION YR YMGYRCH
CEFNDIR
CYNULLIAD Y BOBOL
CF99
GWYLIWCH
LANSIO

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific