British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 10 Chwefror 2011, 14:49 GMT
Cynlluniau i uno prifysgolion

UWIC, Prifysgol Metropolaidd Abertawe a Phrifysgol y Drindod Dewi Sant
Mae sefydliadau eisoes yn cydweithio fel rhan o Gynghrair Prifysgol Cymru

Fe allai tair o brifysgolion Cymru uno i greu un brifysgol fawr newydd.

Mae trafodaethau'n digwydd rhwng Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd, Prifysgol Fetropolitan Abertawe a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Mae'r dair prifysgol ar hyn o bryd yn rhan o Gynghrair Prifysgol Cymru

Golyga hyn eu bod eisoes yn gweithio yn agos gyda'i gilydd ac yn cynnig graddau Prifysgol Cymru.

Credir byddai'r brifysgol unedig newydd yn un sefydliad dan gyfarwyddiaeth Prifysgol Cymru gydag un Is-ganghellor yn ei rhedeg.

Mae BBC Cymru ar ddeall y byddai cyfle i ddau aelod arall y gynghrair, Prifysgol Glyndŵr yn Wrecsam a Phrifysgol Cymru, Casnewydd, ymuno ag unrhyw brifysgol newydd yn nes ymlaen.

Bydd manylion yr uno yn cael eu trafod mewn cyfarfod o Gyngor Prifysgol Cymru ddydd Gwener.

'Addasu neu farw'

Pe bai'r dair prifysgol yn dod at ei gilydd hon fyddai'r drydedd prifysgol fwyaf yng Nghymru ar ôl Caerdydd a Morgannwg.

Byddai sefydliad newydd o bump o aelodau Cynghrair Prifysgol Cymru y fwyaf yng Nghymru o ran niferoedd myfyrwyr.

Cafodd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ei chreu yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod Caerfyrddin.


Bydd ein sefyllfa yn cael ei seilio'n llwyr ar anghenion y rhanbarth ac ar gyflwyno ein cenhadaeth yn hytrach nag ar statws sefydliadol y Brifysgol

Dr Peter Noyes, Prifysgol Cymru Casnewydd

Fis Rhagfyr, rhoddodd y Gweinidog Addysg, Leighton Andrews, her i brifysgolion "addasu neu farw".

Dywedodd na fyddai prifysgolion yn gallu codi ffioedd dysgu uwch o fis Medi 2012 os nad ydyn nhw'n gallu dangos eu bod yn bwriadu cydweithio'n agosach.

Haneru nifer prifysgolion

Cyhoeddodd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru gynlluniau wedi hynny i haneru nifer y prifysgolion yng Nghymru erbyn 2013.

Cadarnhaodd llefarydd ar ran Athrofa Caerdydd, UWIC, eu bod mewn trafodaethau cychwynnol am aildrefnu.

"Beth bynnag fydd canlyniad y trafodaethau hyn, bydd UWIC yn parhau i ddatblygu ei rôl yng Nghaerdydd, gan roi addysg broffesiynol/galwedigaethol o ansawdd, ymchwil gymhwysol, gwasanaethau cynghori busnes a diwydiant, a gweithgareddau cyfnewid gwybodaeth sy'n cael effaith dros Gymru, y DU ac yn rhyngwladol."

Dywedodd Dr Peter Noyes, Is-ganghellor Prifysgol Cymru Casnewydd eu bod yn gwerthuso pa opsiynau sydd ar gael i'r Brifysgol ar hyn o bryd.

Ychwanegodd: "Bydd y datblygiadau positif sy'n cynnwys ein partneriaid yng Nghynghrair Prifysgol Cymru yn rhan amlwg o'r gwerthusiad opsiynau yma.

"Bydd ein sefyllfa yn cael ei seilio yn llwyr ar anghenion y rhanbarth a chyflwyniad ein cenhadaeth, yn hytrach nag ar statws sefydliadol y Brifysgol."HEFYD
Prentisiaeth yn apelio'n fwy?
29 Ion 11 |  Newyddion
Cadarnhau helpu cyllido campws
27 Ion 11 |  Newyddion
Llai o Gymry'n mynd i brifysgol
21 Ion 11 |  Newyddion
Prifysgolion: 'Bwlch o £80 miliwn'
14 Ion 11 |  Newyddion
Cartref newydd i fyfyrwyr Casnewydd
10 Ion 11 |  Newyddion
Colli swyddi a chyrsiau mewn prifysgol
07 Ion 11 |  Newyddion
Creu prifysgol newydd
17 Rhag 10 |  Newyddion
Anghytuno am uno prifysgolion
24 Gorff 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific