British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 9 Chwefror 2011, 07:52 GMT
Costau gofal plant yn parhau i godi

Plant mewn meithrinfa
Dangosodd yr arolwg bod nifer o rieni yn cwyno am ddiffyg gofal plant yn eu hardal

Mae arolwg newydd yn awgrymu bod costau gofal plant ar gynnydd - ond bod costau yng Nghymru'n parhau yn is nag yng ngweddill y Deyrnas Unedig.

Yn ôl yr arolwg gan yr Ymddiriedolaeth Gofal Dydd, yr ymgyrch gofal plant cenedlaethol, mae costau gofal plant yn dal i godi yng Nghymru.

Cynhaliwyd yr arolwg ar sail ffigurau gan y Gwasanaeth Gwybodaeth Teulu, ac mae'n edrych ar gostau gofalwyr plant, meithrinfeydd a chlybiau ar ôl ysgol, ynghyd â'r ddarpariaeth gofal plant sydd ar gael.

Daw i'r casgliad fod 25 awr o ofal wythnosol mewn meithrinfa i blentyn o dan ddwy oed yn costio £4,723 yng Nghymru, tra bod y gost yn £5,028 yn Lloegr a £5,178 yn yr Alban.

Roedd hi'n costio £4,687 i ofalwyr edrych ar ôl plentyn dan ddwy oed yng Nghymru am 25 awr pob wythnos, o'i gymharu â £4,670 yn Lloegr a £4,664 yn yr Alban.

CYMRU: COSTAU WYTHNOSOL (cyfartaledd)
Meithrinfa (25 awr/dan 2 oed) - £91
Meithrinfa (25 awr/2+ oed) - £89
Gofalwyr plant (25 awr/dan 2 oed) = £90
Gofalwyr plant (25 awr/2+ oed) - £90
Clybiau ar ôl ysgol (15 awr) - £39

Ar y cyfan, mae'n ymddangos fod costau meithrinfa yn parhau yn is yng Nghymru o'u cymharu â Lloegr a'r Alban, gyda chynnydd o 2.4% mewn costau eleni.

Roedd 'na gynnydd o 7.7.% yng nghostau gofalwyr ar gyfer plentyn o dan ddwy oed yng Nghymru, gyda'r pris yn codi 5.4% ar gyfer plentyn dros ddwy oed.

Ar gyfartaledd, mae cost clybiau ar ôl ysgol yng Nghymru wedi cynyddu 1.8% dros y flwyddyn ddiwetha', i £39 ar gyfer 15 awr - sy'n parhau yn rhatach na chlybiau tebyg yn Lloegr a'r Alban.

'Prinder gofal plant'

Mae'n debyg bod hanner y Gwasanaethau Gwybodaeth Teulu a holwyd yng Nghymru yn dweud bod rhieni yn cwyno am brinder gofal plant yn eu hardal yn ystod y flwyddyn ddiwetha'.

Wrth wneud sylw am ganlyniadau'r arolwg, dywedodd Prif Weithredwr dros dro'r Ymddiriedolaeth Gofal Dydd, Anand Shukla:

"Pan fo rhieni yng Nghymru'n ystyried eu cyllid teuluol, a gweld bod costau gofal plant yn cynyddu llawer mwy na'u cyflogau, does dim rhyfedd eu bod yn meddwl ddwywaith a ydy hi'n gwneud synnwyr yn economaidd i barhau i weithio.

"Mae'r costau uchel yma, sy'n dal i godi, yn hynod arwyddocaol o ystyried faint o bobl fydd ddim yn cael codiad cyflog eleni, y cynnydd mewn treth ar werth, a bwyd a thanwydd yn mynd yn ddrytach.

"Mae'r canlyniadau yma'n ychwanegu at ein pryderon am leihau'r elfen gofal plant yn y Credyd Treth Gwaith, fydd o fis Ebrill ond yn talu am hyd at 70% o gostau gofal plant i rieni ar incwm isel, yn hytrach na'r 80% presennol.

"Pan fydd y newid yma'n dod i rym, fe allai rhai teuluoedd orfod talu rhyw £546 y flwyddyn yn fwy am ofal plant."

Gyda chostau ar gynnydd eto, mae'r Ymddiriedolaeth yn dweud ei bod yn bwysicach nag erioed fod rhieni yn ymwybodol o, ac yn manteisio ar unrhyw gymorth sydd ar gael i dalu costau gofal plant.

Mae gan bob plentyn tair neu bedair oed yr hawl i isafswm o 10 awr o addysg feithrin am ddim pob wythnos, ac mae 'na hefyd gymorth ar gael trwy gredydau treth neu dalebau gofal plant gan gyflogwyr.HEFYD
Angen gofal plant fforddiadwy
17 Medi 10 |  Newyddion
Plant Cymru ar eu colled
29 Awst 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific