British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 9 Chwefror 2011, 08:41 GMT
Prosiect ynni: 85 o swyddi

Paneli Solar
Mae'r prosiect yn pwysleisio pwysigrwydd cynhyrchu ynni yn y cartre' trwy dechnoleg fel paneli solar

Bydd 85 o swyddi newydd yn cael eu creu yng Nghaerdydd wrth i gwmnïau Sainsbury's a Nwy Prydain gydweithio ar brosiect ynni newydd.

Yn rhai o archfarchnadoedd Sainsbury's o ddydd Mercher ymlaen bydd modd i gwsmeriaid gael cyngor am dechnolegau ynni newydd, gwybodaeth am gytundebau gwahanol, a chyngor ar sut i arbed ynni.

Mae'n rhan o gynllun pum mlynedd sy'n cael ei drefnu ar y cyd gan y ddau gwmni a'r nod, meddai'r cwmnïau, yw "helpu cartrefi Prydain i gael y wybodaeth gywir ynglyn â sut i greu a rheoli eu hynni nawr a dros y blynyddoedd i ddod".

Bydd y bartneriaeth newydd yn creu 85 o swyddi newydd yng nghanolfan alwadau Nwy Prydain yng Nghaerdydd.

'Newyddion da'

Dywedodd Lynda Campbell, Rheolwr Cyffredinol Nwy Prydain yng Nghaerdydd: "Mae cychwyn prosiect Ynni Sainsbury's yn newyddion gwych i ganolfan alwadau Nwy Prydain yng Nghaerdydd, wrth i'r tîm dyfu gyda 85 swydd newydd eleni - ac yn yr hinsawdd sydd ohoni, mae hyn yn newyddion da.

"Rydym wrth ein boddau bod ein canolfan alwadau yng Nghymru yn arwain y ffordd yn y bartneriaeth hon gyda Sainsbury's.

"Rydym yn ymwybodol bod pobl yn poeni am y cynnydd ym mhris ynni, ond 'dyw prisiau uwch ddim o reidrwydd yn golygu biliau uwch.

"Arbed ynni a chynhyrchu ynni yn y cartre' yw'r prif ffactorau er mwyn cadw biliau i lawr, ond mae angen i bobl fanteisio mwy ar hynny."

Yn ôl y cwmnïau, mae biliau yn gallu bod yn uchel am nad yw pobl yn defnyddio mesurau arbed ynni, fel technegau insiwleiddio, a bod pobl yn gyndyn o ddefnyddio technolegau newydd fel paneli solar a phympiau sy'n codi gwres o'r ddaear.

Technolegau microgynhyrchu

Mae arolygon diweddar wedi awgrymu nad yw 87% o ddefnyddwyr ynni ym Mhrydain yn gwybod beth yw technolegau microgynhyrchu, ac nad yw 80% o bobl yn gwybod lle i'w prynu.

Nod cynllun 'Ynni Sainsbury's', meddai'r cwmnïau, yw taclo'r problemau yma trwy ddarparu gwybodaeth a chyngor, ynghyd â chyfleon i bobl brynu'r cynnyrch ar y stryd fawr.

Dywedodd Prif Weithredwr Sainsbury's, Justin King: "Mae gan Sainsbury's hanes hir o helpu cwsmeriaid i arbed arian heb gyfaddawdu ar ansawdd. Wrth gyflwyno prosiect Ynni Sainsbury's, rydym ni'n bwriadu parhau â'r etifeddiaeth honno.

"Ein huchelgais yw sicrhau mai Ynni Sainsbury's yw'r lle cynta' fydd cwsmeriaid yn edrych ar gyfer technolegau ynni newydd, mesurau arbed ynni a chytundebau ynni gwerth chweil, fel ein bod yn gallu helpu pobl i dorri costau, tra hefyd yn lleihau eu hallyriadau carbon."HEFYD
300 o swyddi ynni newydd
27 Ion 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific