British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 8 Chwefror 2011, 09:09 GMT
Urdd yn cydweithio phrifysgol

Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru gydag Is-Ganghellor Prifysgol Abertawe, Yr Athro Richard B Davies a'r Dirprwy Is-Ganghellor, Yr Athro Iwan Davies
Efa Gruffudd Jones yn cael croeso gan Richard B Davies (dde) ac Iwan Davies (canol)

Mae'r Urdd wedi dweud y bydd yn cydweithio'n agos â Phrifysgol Abertawe cyn yr Eisteddfod yn y ddinas ym mis Mai.

Fe fydd yr Eisteddfod ar safle yn Felindre rhwng Mai 30 a Mehefin 4.

"Dwi'n falch iawn i gyhoeddi y bydd yna bartneriaeth rhwng yr Eisteddfod a'r brifysgol," meddai Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr Urdd.

"Mae GwyddonLe, y babell wyddoniaeth, yn brosiect arloesol ac rydyn ni'n ddiolchgar i'r brifysgol am eu cefnogaeth a'u harbenigedd yn y maes."

Yn yr Eisteddfod y llynedd yng Ngheredigion, y babell wyddoniaeth oedd un o'r prif atyniadau, gan gynnwys arddangosfeydd rhyngweithiol, arbrofion a gweithgareddau ymylol.

Eisoes mae'r mudiadau wedi trafod â chwmnïau lleol.

Partneriaeth

Mae pwyllgor arbennig wedi cael ei sefydlu a dwy arbenigwraig wyddonol o'r brifysgol yn cadeirio.

Ond nid ar y Maes yn unig fydd GwyddonLe gan fod cynlluniau i fynd â'r gwaith allan i rai o ysgolion Abertawe a'r Fro o flaen llawn a chynnal gweithgareddau gwyddonol cyn dangos ffrwyth y gwaith caled ar y Maes.

"Mae'r bartneriaeth rhwng Eisteddfod yr Urdd a Phrifysgol Abertawe yn adeiladu ar lwyddiant Academi Hywel Teifi, lansiwyd yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2010 sy'n darparu canolbwynt i'r amrywiaeth eang o gyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg yn Ne Orllewin Cymru," meddai'r Athro Iwan Davies, Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Abertawe.

Mae gan Brifysgol Abertawe 3,500 o fyfyrwyr sy'n siarad Cymraeg ac yn cynnig cyfleoedd i gannoedd o bobl i ddysgu'r Gymraeg drwy hwyluso addysgu Cymraeg fel disgyblaeth academaidd a hyrwyddo ysgolheictod cyfrwng Cymraeg.

"Mae gan Brifysgol Abertawe enw da drwy'r byd am ymchwil a dysg ac yn enwedig ym meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg," meddai Is -Ganghellor Prifysgol Abertawe, Yr Athro Richard B Davies.

"Trwy GwyddonLe bydd modd i'n staff a'n myfyrwyr ôl-radd ddod â gwyddoniaeth yn fyw mewn ffordd hwyliog a rhyngweithiol i'r miloedd o bobl ifanc fydd yn heidio i'r Maes - gan eu hannog i ddilyn gyrfa mewn meysydd o dwf strategol allweddol sy'n sail i dwf economaidd a ffyniant."CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific