British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 8 Chwefror 2011, 06:58 GMT
Datblygu harbwr Y Rhyl am £9.2m

Cynllun i'r bont newydd
Mae'r bont newydd yn rhan o'r cynllun ehangach dros Y Foryd

Mae datblygiad posib gwerth £9.2 miliwn i ddatblygu ardal yr harbwr yn Y Rhyl wedi symud gam yn nes.

Mae'r cynlluniau ar gyfer Harbwr Foryd yn cynnwys pont, unedau, sgwâr cyhoeddus a gwella'r Stryd Fawr.

Dywedodd Cyngor Sir Ddinbych mai'r adfywio oedd y "prosiect drutaf erioed".

Fe ddaw'r rhan fwyaf o'r arian o Ewrop a dylai'r gwaith orffen erbyn 2013.

Wedi i gynghorwyr drafod y cynlluniau ddydd Mawrth fe wnaethon nhw benderfynu dilyn cyngor i "dderbyn dilyniant" o dri chynllun cyfalaf a chanfod contractwyr er mwyn "cael y gorau o botensial yr harbwr".

Mae adroddiad wedi dweud bod £9.2 miliwn wedi ei glustnodi gan Swyddfa Cyllid Ewrop Cymru drwy Lywodraeth y Cynulliad.

Costau i'r cyngor

Yr amcangyfrif yw y bydd Pont Droed a Beic Y Foryd yn costio £4.2 miliwn.

Petai'n cael ei gymeradwyo'n derfynol, fe fydd y bont 80 medr dros yr harbwr ac yn codi i ganiatáu i gychod basio.

Mae disgwyl y bydd yr unedau yn yr harbwr a'r sgwâr cyhoeddus yn costio £3 miliwn gyda £1.8 miliwn wedi ei glustnodi ar gyfer gwelliannau'r Stryd Fawr - er bod disgwyl i gyfanswm gwella delwedd y Stryd Fawr gostio hyd at £7 miliwn.

Mewn adroddiad i'r cynghorwyr mae prif swyddog cyllid yr awdurdod wedi dweud bod hwn yn brosiect "mawr a chymhleth".

"Dyma o bosib y prosiect mwya yn ariannol gan y cyngor a'r tro cyntaf mae'r cyngor wedi adeiladu strwythur o'r fath.

"Mae'n naturiol y bydd 'na risg.

"Mae'r prosiect yn dibynnu ar grant am amser penodol ac os bydd y datblygiad yn costio mwy na'r cyllid neu os oes problemau efo'r gwaith adeiladu, bydd haid i'r cyngor ysgwyddo'r baich."

Sylwadau

Mae'r cyngor wedi cynnal sawl ymgynghoriad yn ymwneud â'r prosiect ac wedi gwahodd syniadau ar gyfer enwi'r bont.

Yn eu plith mae Seagull, Horizon Pass, Pink Lights, Pont Newydd, Foryd a Rhyl Gateway.

Ond roedd rhai wedi gwrthwynebu gan dweud na ddylai pont gael ei chodi dros yr harbwr gan y bydd yn "lladd Foryd fel y mae ac yn rhywbeth i'r ymwelwyr nid i'r trigolion lleol".

Mae sylwadau eraill yn nodi codi caffi neu fwyty i annog pobl i ymweld ag ardal yr harbwr.

Sylw arall oedd y byddai unrhyw ddatblygiad "dod ag ymwelwyr yn ôl i ardal sydd wedi cael ei hanghofio."HEFYD
Ailddatblygu tref: Lleisio barn
13 Gorff 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific