British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 5 Chwefror 2011, 09:06 GMT
Lleihau cyllid colegau addysg bellach

Leighton Andrews
Mae'r Gweinidog yn ceisio annog sefydlogrwydd yn y sector drwy roi dyraniadau tair blynedd

Bydd gostyngiad cyffredinol o 1.39% yng nghyllid colegau addysg bellach yng Nghymru yn 2011/12.

Yn ogystal bydd gostyngiad o 1.5% yng nghyllid awdurdodau lleol sydd â chyfrifoldeb dros ariannu ysgolion chweched dosbarth.

Daeth y newyddion wrth i'r Gweinidog dros Addysg, Leighton Andrews, gyhoeddi newid i'r ffordd y caiff cyllid ôl-16 ei ddyrannu dros y blynyddoedd i ddod.

Mae'r Gweinidog yn ceisio annog sefydlogrwydd yn y sector drwy roi dyraniadau tair blynedd am y tro cyntaf er mwyn galluogi sefydliadau i gynllunio'n "fwy strategol yn y cyfnod anodd hwn".

Drwy wneud hyn caiff y System Gynllunio ac Ariannu Genedlaethol ei neilltuo, a bydd adolygiad cyllid ôl-16 yn cael ei gynnal yn ystod y cyfnod hwn.

'Tynhau gwregysau'

Mae ColegauCymru, y corff cenedlaethol sy'n cynrychioli'r 19 o golegau addysg bellach a'r ddau sefydliad addysg bellach yng Nghymru, wedi croesawu cyhoeddiad y Gweinidog Addysg am y dyraniadau tair blynedd a'r adolygiad cyllid.

Ond ychwanegodd Dr John Graystone, Prif Weithredwr ColegauCymru, y bydd y cyllid a gyhoeddwyd ar gyfer 2011/12 yn golygu y bydd angen "arweiniad creadigol a mwy o dynhau gwregysau".

Er gwaetha'r setliad cyllidebol heriol yn y flwyddyn nesaf, dywedodd y gweinidog bod disgwyl i'r cyllid ôl-16 gynyddu yn y dyfodol.

Mae'r ffigurau dangosol yn awgrymu y bydd cynnydd o 2.5% yn y cyllid ôl-16 yn 2012/13 ar gyfer addysg bellach ac awdurdodau lleol, a bydd cynnydd pellach o 1% yn 2013/14.

'Setliad ariannol anoddaf'

Dywedodd Leighton Andrews: "Does fawr o amheuaeth ein bod ni'n wynebu'r setliad ariannol anoddaf yng Nghymru ers datganoli. Dyna pam rydym wedi dechrau cyllidebau tair blynedd ar gyfer addysg ôl-16 er mwyn i'r system fod yn sefydlog wrth i ni adolygu trefniadau cyllid ar gyfer y dyfodol.

"O ystyried y cyllidebau llai, rwy'n falch y bydd y cyllid ar gyfer colegau ac ysgolion chweched dosbarth yn cynyddu yn y blynyddoedd i ddod, er gwaethaf y gostyngiad bach mewn cyllid ôl-16 yn y flwyddyn academaidd nesaf.

"Ar hyn o bryd rydym yn adolygu'r Fethodoleg Cyllid Ôl-16 (heblaw addysg uwch) yng Nghymru i weld ai dyma'r ffordd orau ymlaen mewn ôl-16 yn y cyfnod ariannol anodd hwn.

"Rwyf am weld cynnydd mewn safonau addysg drwyddi draw ar bob lefel. Yn dilyn canlyniadau siomedig PISA, dyw hyn erioed wedi bod yn bwysicach. Rwyf wedi penderfynu atal y System Gynllunio ac Ariannu Genedlaethol wrth wneud y gwaith hwn a dyrannu cyllid gwastad ar gyfer ôl-16."HEFYD
Profion darllen newydd i blant
02 Chwef 11 |  Newyddion
Ysgolion: Y bwlch wedi tyfu
26 Ion 11 |  Newyddion
Safonau ysgolion: 'Lle i wella'
25 Ion 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific