British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 3 Chwefror 2011, 10:05 GMT
Pryderu am 'ddiogelwch' unedau mamolaeth bach

Ysbyty Gwynedd, Bangor
Does dim digon o fabanod yn cael eu geni mewn rhai unedau mamolaeth i ddenu meddygon, medd Dr Jones.

Mae cyfarwyddwr meddygol y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru wedi codi pryderon am 'ddiogelwch' rhai o unedau mamolaeth bach Cymru.

O flaen pwyllgor o aelodau'r Cynulliad, dywedodd Dr Chris Jones nad oedd y gwasanaeth presennol yn "ddiogel nac yn gynaliadwy".

Roedd hyn, meddai, oherwydd bod yr unedau yn ddibynnol ar staff dros dro o asiantaethau ar gost o filiynau o bunnau'r flwyddyn.

Dywedodd nad oedd gan y gwasanaeth unrhyw ffordd o sicrhau ansawdd a gallu'r staff yma na gwybod pryd fydden nhw ar gael.

Dywedodd llywodraeth y Cynulliad bod ei sylwadau "gonest a thryloyw" yn adlewyrchu barn y Coleg Brenhinol o Obstetryddion.

Ailwampio gwasanaethau

Daw'r pryderon yn sgil cynigion dadleuol i ailwampio gwasanaethau mamolaeth yng ngogledd Cymru, sy'n cael eu hystyried gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Dywed Dr Jones nad oedd nifer yr unedau mamolaeth yng Nghymru yn geni digon o fabanod i ddenu meddygon am nad oedden nhw'n cwrdd â chanllawiau hyfforddi ar gyfer genedigaethau y tu allan i oriau.

Arweiniodd hyn at fwy o leoedd gwag mewn unedau mamolaeth, meddai.

Dywedodd: "Er bod ein holl batrymau gwaith nawr yn cydymffurfio â Chyfarwyddyd Ewrop ar Amseroedd Gweithio ar bapur, rydym ni'n gwybod eu bod yn cael eu cynnal, yn ymarferol, drwy wario'n sylweddol.

"Mae ein holl fyrddau iechyd yn gwario cannoedd ar filoedd o bunnau ar gostau talu am feddygon locum, costau asiantaethau, taliadau ychwanegol i feddygon, er mwyn cynnal y patrymau gwaith yma.

"Mae Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn gwario hyd at filiwn o bunnau'r flwyddyn i gynnal y patrymau gwaith yma.

Risg

"Yr anhawster yw nad yw hwn yn wasanaeth diogel na chynaliadwy, oherwydd allwch chi ddim wastad gwybod i sicrwydd bod rhywun ar gael i lenwi shifft.

"Ac os cewch chi rywun, fedrwch chi ddim bob amser sicrhau eu harbenigedd na'u gallu.

"Rydym ni'n gwybod bod 'na beryglon gyda meddygon locum peripatetig, ac mi wyddom fod y perygl yma'n cynyddu'n gyflym.

"Felly, rydym ni'n sylweddoli bod hwn yn faes risg sylweddol i'r gwasanaethau yma, ac ni fyddan nhw'n gynaliadwy o ran y ffordd maen nhw'n cael eu trefnu yn y dyfodol."

Ysbyty Glan Clwyd
Mae rhwng 2,500 a 3,000 o enedigaethau'r flwyddyn yn Ysbyty Glan Clwyd

Dywedodd Dr Eamon Jessop, meddyg teulu ym Mhrestatyn ac aelod o gymdeithas feddygol y BMA, ei fod eisiau gwybod beth roedd Dr Jones yn ei olygu wrth "unedau mamolaeth bach".

Dywedodd fod y tair uned yng ngogledd Cymru, yn Ysbyty Maelor yn Wrecsam, Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan ac Ysbyty Gwynedd, Bangor, yn "fach" o safbwynt fod yna rhwng 2,500 a 3,000 o enedigaethau yno'r flwyddyn.

Roedd hyn yn cymharu ag unedau "eithaf bach" mewn llefydd eraill lle byddai tua 4,000 o enedigaethau'r flwyddyn.

Dywedodd y bwrdd iechyd ei fod yn edrych ar opsiynau a'i fod yn anelu at gynnig "gwasanaethau diogel, effeithiol o ansawdd uchel."HEFYD
Ailwampio: 'Babanod yn marw'
28 Tach 10 |  Newyddion
Trosglwyddo babanod achos prinder lle
08 Tach 10 |  Newyddion
Mamolaeth: Ystyried opsiynau
05 Hyd 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific