British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 1 Chwefror 2011, 15:21 GMT
Meistres newydd

Ela Jones
Ela Jones fydd Meistres newydd y Gwisgoedd.

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi penodi olynydd i Siân Aman fel Meistres y Gwisgoedd Gorsedd y Beirdd.

Cyhoeddodd Siân Aman y byddai'n ymddeol yn 2011, ac Ela Jones o Ysbyty Ifan, Conwy, fydd yn cymryd ei lle.

Cafodd Ela Jones ei hurddo i'r Orsedd er anrhydedd yn Eisteddfod Genedlaethol Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd y llynedd, am ei gwasanaeth fel gwniadwraig, cynllunydd a gwneuthurwraig.

Fe fydd yn cysgodi Siân Aman yn y gwaith ar y cychwyn, wrth iddi ymgyfarwyddo â dyletswyddau Meistres y Gwisgoedd.

Wrth groesawu'r newyddion, dywedodd yr Archdderwydd, Jim Parc Nest:

"Rydym yn llongyfarch Ela'n wresog ar ei phenodiad yn Feistres y Gwisgoedd Gorsedd y Beirdd. Rwy'n sicr y bydd yn llwyddiant yn y swydd ac yn gaffaeliad mawr i Fwrdd yr Orsedd yn ogystal.

"Edrychwn ymlaen i gydweithio gydag Ela dros y blynyddoedd nesaf, gan gychwyn gyda Chyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg 2012 ym mis Mehefin, ac Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a'r Fro ddechrau Awst eleni.

"Hoffwn hefyd dalu teyrnged a diolch i Siân Aman am ei hymroddiad a'r gwasanaeth diflino mae wedi'i roi i'r Orsedd drwy'r blynyddoedd, a dymunwn yn dda iawn iddi hi wrth iddi ymddeol o'r swydd bwysig hon ar ddiwedd y Brifwyl eleni."

Mae cyfrifoldebau'r swydd hon, sydd yn ddi-dâl, yn cynnwys gofalu'n arbennig am wisg a choron yr Archdderwydd, gwisg y prif lenor neu'r Prifardd buddugol, ynghyd â gwisgoedd Mam y Fro a chyflwynydd y Flodeuged.

Meistres y Gwisgoedd sydd hefyd yn goruchwylio'r eitemau seremonïol, gan gynnwys y regalia, sydd yn cael ei arddangos yn Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru.

Yn ogystal, ceir nifer o ddyletswyddau seremonïol, gan gynnwys arwisgo enillydd y tair seremoni lwyfan cyn eu hebrwng i lwyfan y Pafiliwn a chludo'r goron a'r deyrnwialen yn ystod seremoni gorseddu'r Archdderwydd.HEFYD
Chwilio am olynydd i Sian Aman?
10 Medi 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific