British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 1 Chwefror 2011, 08:14 GMT
Canolfan i helpu dioddefwyr strc

Mynedfa Ysbyty Llandochau, Caerdydd
Bydd holl wasanaeth strc Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro dan un to

Mae cynlluniau i greu canolfan newydd gwerth £6 miliwn yng Nghaerdydd i helpu pobl sy'n gwella ar ôl cael strôc wedi eu cyhoeddi.

Bydd y ganolfan ragoriaeth yn Ysbyty Llandochau yn dod â'r holl wasanaethau adsefydlu a gynigir ar hyn o bryd yn Llandochau ac yn Adain Orllewinol Ysbyty Brenhinol Caerdydd dan yr un to.

Y gobaith yw y bydd y datblygiad yn gwella'r gofal a roddir i gleifion sydd wedi cael strôc, ac i'w teuluoedd.

Disgwylir y bydd y ganolfan newydd bwrpasol, sy'n cael ei hariannu gan Lywodraeth y Cynulliad, yn cynnig gwasanaethau i gleifion erbyn mis Awst 2011.

Dywedodd David Francis, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro: "Mae'r Bwrdd Iechyd wrth ei fodd â'r buddsoddiad hwn. Bydd yn golygu y byddwn ni'n gallu darparu un ganolfan ragoriaeth yn Ysbyty'r Brifysgol Llandochau i ddarparu gwasanaethau adsefydlu strôc i bobl Caerdydd a Bro Morgannwg.

Beth fydd yn y ganolfan?
47 o welyau adsefydlu
Timau amlddisgyblaeth i asesu cleifion
Triniaeth niwroplastigedd i helpu'r ymennydd i newid ac addasu ar ôl i rywun gael strôc
Timau meddygol a gwasanaethau cymorth eraill
Gwasanaeth allgymorth i gleifion ar ôl iddyn nhw adael yr ysbyty.

"Bydd y ganolfan adsefydlu newydd yn adeiladu ar y gwaith gwych sy'n cael ei wneud gan y bwrdd iechyd yn barod i wella gwasanaethau i bobl sydd wedi cael strôc.

"Mae'r gwaith hwnnw'n cynnwys treialu'r rhaglen thrombolysis gyntaf yng Nghymru sydd ar gael ar unrhyw adeg o'r dydd, bob dydd o'r wythnos, yn ogystal â'r buddsoddiad mewn technoleg telefeddygaeth i wella'r gofal a gynigir i gleifion ar ran GIG Cymru."

Meddai'r Gweinidog Iechyd Edwina Hart wrth gyhoeddi'r cynlluniau ddydd Mawrth: "Gall strôc gael effaith ofnadwy ar unigolion ac ar eu teuluoedd.

"Bydd y ganolfan newydd 'ma yn golygu y bydd llai o ddyblygu, a bydd hefyd yn gwella'r gofal sy'n cael ei gynnig, oherwydd bydd gweithwyr iechyd proffesiynol sydd â'r sgiliau a'r arbenigedd i ofalu am gleifion sydd wedi cael strôc, ac i ddarparu gwasanaethau adsefydlu ar eu cyfer, i gyd ar gael o dan yr un to."HEFYD
350,000 i wella triniaeth strc
06 Rhag 10 |  Newyddion
Triniaeth arbenigol strc
29 Hyd 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific