British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 28 Ionawr 2011, 07:01 GMT
Diwedd cyfnod i'r Drenewydd wrth i gwmni gau

Shop Direct yn Burnley
Mae technoleg fodren wedi arwain at gau canolfannau galw'r cwmni

Fe fydd cwmni Shop Direct yn cau ym Mhowys, 163 o bobl yn colli eu gwaith a chyfnod o archebion post yn Y Drenewydd yn dod i ben.

Mae'r ganolfan alwadau yn cau yn y dref, cartref y busnes archebion post cyntaf yn y byd 150 mlynedd yn ôl.

Mae'r ganolfan yn gynbencadlys y cwmni a gychwynwyd gan Syr Pryce Jones.

Cyhoeddodd Shop Direct yn 2010 y byddai'r ganolfan yn cau wrth i fwy o bobl ddewis siopa ar-lein yn lle archebu nwyddau dros y ffôn.

Mae'r cwmni, a'i ragflaenydd, Great Universal Stores, wedi bod yn un o brif gyflogwyr y dref am dros 35 mlynedd ond mae'r cysylltiad ag archebion post yn mynd yn ôl i ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Miliwnydd

Mae'r adeilad sy'n gartref i'r ganolfan alwadau - Pryce Jones' Royal Welsh Warehouse yn y dref - yn adeilad brics coch sydd wedi ei gofrestru.

Cafodd ei godi yn 1879 ger yr orsaf reilffordd.

Roedd Syr Pryce yn gynorthwyydd siop cyn iddo ddod yn filiwnydd oedd yn gyfrifol am 4,000 o weithwyr a 250,000 o gwsmeriaid.

Ymhlith y cwsmeriaid oedd Y Frenhines Fictoria.

"Mae 'na dipyn o eironi wrth i'r gwaith ddod i ben yma," meddai cyn-Faer Y Drenewydd a hanesydd lleol, David Pugh.

"Pan gychwynnodd Pryce y cwmni roedd yn ddibynnol ar dechnoleg newydd y dydd, y rheilffordd stêm.

"A thechnoleg y ganrif hon sy'n dirwyn y gwaith i ben wrth i fwy a mwy wneud y siopa ar y we a does dim angen siarad gyda neb.

"Rhoddodd Pryce Jones Y Drenewydd ar fap y byd."

'Diwrnod trist'

Cyhoeddodd Shop Direct ym mis Ionawr 2010 y byddai 1,500 o swyddi'n diflannu.

Dywedodd y cwmni, Shop Direct, fod y penderfyniad i gau yn rhan o adolygiad ehangach wedi iddo sylweddoli bod 70% o'i werthiant yn cael ei reoli ar y we, a bod nifer y galwadau ffôn wedi gostwng o 33 miliwn y flwyddyn yn 2007 i 19 miliwn erbyn heddiw.

"Rydym wedi gweithio gyda nifer o asiantaethau gan gynnwys Gyrfa Cymru er mwyn ystwytho'r broses, a hyd yma mae bron 25% o'r 163 o weithwyr wedi dod o hyd i swyddi eraill, dychwelyd i addysg uwch neu wedi dewis ymddeol."

Fe wnaeth eu safle yn Sunderland gau ym mis Ebrill gyda 900 o ddiswyddiadau ac ym mis Mehefin fe gollodd 390 o bobl eu gwaith wrth i'r safle yn Burnley gau.

"Mae hi'n ddiwrnod trist iawn i'r dref," meddai Maer Y Drenewydd, Joy Jones.

"Dwi'n siomedig iawn gan mai dyma un o brif gyflogwyr y dref ac fe fydd yn golled i'r ardal gyfan.

"Y Drenewydd oedd cartref y diwydiant archebu drwy'r post a nawr mae'r cysylltiad hanesyddol yn dod i ben."

Roedd bwriad gan y cwmni i ddod â'r gwaith i ben yn y dref ym mis Mehefin ond wedi trafodaethau gyda'r undebau a'r Aelod Seneddol ar y pryd, Lembit Opik, fe ohiriwyd y cau tan fis Ionawr.

Doedd gan y cwmni nac undeb Usdaw ddim byd i'w ddweud wrth i'r gwaith ddod i ben.

Shop Direct sy'n berchen ar gwmniau Littlewoods; Additions Direct; Very; Empire Stores a Marshall Ward.HEFYD
Achub 180 o swyddi?
24 Chwef 10 |  Newyddion
Cwmni siopa'n diswyddo 1,500
28 Ion 10 |  Newyddion
Cannoedd o swyddi cyngor yn y fantol
28 Ion 10 |  Newyddion
Pryder am 750 o swyddi
28 Ion 10 |  Derbyshire

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific