British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 3 Chwefror 2011, 08:09 GMT
Cynulliad y Bobol: Gorllewin De Cymru

Map Gorllewin De Cymru

Wrth i Gymru baratoi am refferendwm ar fwy o bwerau i'r Cynulliad Cenedlaethol ar Fawrth 3, mae BBC Cymru wedi creu Cynulliad y Bobol.

Grŵp o 60 o etholwyr yw hwn fydd yn ein cynorthwyo i ddangos sut y mae'r ymgyrch yn cael effaith yn eu cymunedau nhw.

Bydd llawer ohonynt yn rhannu eu barn ar wefan BBC Cymru, ac ar deledu a radio cyn y refferendwm ymhen ychydig wythnosau.

Fe wnaeth y 60 o bobol ar draws Cymru ymateb i gais yn gofyn i bobol am eu barn cyn diwrnod y pleidleisio.

Dyma'ch cyfle i gwrdd ag aelodau'r grŵp yn rhanbarth bleidleisio Gorllewin De Cymru.

Tony Tanner
Tony Tanner
Tony Tanner

OED: 64

GWAITH: Wedi ymddeol

CARTREF: Abertawe

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Mae dyfodol y Cynulliad yn bryder i Tony, sy'n tybio a fydd Bae Caerdydd yn y pen draw yn ceisio am fwy o bwerau deddfu yn y dyfodol. Mae Tony'n credu y dylid cael gwared â'r Cynulliad, ac y dylai Cymru gael ei llywodraethu o San Steffan.

Steve Hunt
Steve Hunt
Steve Hunt

OED: 54

GWAITH: Cynghorydd di-waith

CARTREF: Seven Sisters

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Dywed Steve ei fod wastad wedi cadw meddwl agored am ddyfodol gwleidyddiaeth Cymru, ond mae'n pryderu nad yw pobol yn sylweddoli beth sy'n cael ei awgrymu yn y refferendwm. Nid yw'n siŵr os yw Cymru'n wlad all gynnal ei hun. Mae Steve yn gynghorydd annibynnol, ac yn weithgar iawn yn ardal Seven Sisters. Yn y gorffennol bu'n rhan o'r diwydiant glo.

Nia Frobisher
Nia Frobisher
Nia Frobisher

OED: 17

GWAITH: Prif ferch Ysgol Gyfun Gŵyr

CARTREF:

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Mae Nia'n edrych ymlaen at bleidleisio am y tro cyntaf yn 2011. Hi yw cadeirydd Cyngor Chweched Dosbarth yr ysgol, ac mae'n aelod gweithgar o gwmni theatr ieuenctid lleol. Er gwaetha'i phryderon am y newidiadau mewn ffioedd prifysgolion yn Lloegr, mae'n gobeithio mynd i astudio'r gyfraith mewn prifysgol yn Lloegr y flwyddyn nesaf.

Mike Sully
Mike Sully
Mike Sully

OED: 51

GWAITH: Gwasanaeth Iechyd Gwladol

CARTREF: Pen-y-bont ar Ogwr

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Mae 31 o flynyddoedd yn gweithio gyda'r Gwasanaeth Iechyd wedi rhoi'r cyfle i Mike olrhain hanes a datblygiad y gwasanaeth o'r rheng flaen. Byddai'n hoffi i'r Cynulliad gael mwy o rym yng ngwleidyddiaeth Prydain. Mae'n ymgyrchydd ymroddgar ar faterion lleol, ac yn aelod o bwyllgor ei glwb rheilffordd lleol.

Lloyd Hopkin
Lloyd Hopkin
Lloyd Hopkin

OED: 20

GWAITH: Myfyriwr

CARTREF: Castell-nedd

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Mae Lloyd yn poeni bod y Cynulliad yn canolbwyntio gormod ar Gaerdydd a bod cymunedau fel Castell-nedd yn cael eu hanwybyddu. Mae'n teimlo wedi ei ddadrithio, ond hefyd yn ceisio penderfynu a fydd y drafodaeth am fwy o bwerau i Fae Caerdydd yn un y bydd pobol am fod yn rhan ohono.

Jennifer Treasure
Jennifer Treasure
Jennifer Treasure

OED: 61

GWAITH: Athrawes ac ymchwilydd

CARTREF: Gorseinon

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Mae Jennifer yn hyfforddwr meistr Tae Kwon Do yn ei amser hamdden. Hoffai weld y Cynulliad yn fwy gweithgar ac ymglymedig gydag awdurdodau lleol Cymru, yn enwedig Abertawe a Gorseinon, ac mae'n angerddol am ddatblygiad Abertawe fel un o brif ddinasoedd y Deyrnas Unedig.

Jacob Elis
Jacob Elis
Jacob Elis

OED: 18

GWAITH: Prif fachgen Ysgol Gyfun Bro Morgannwg

CARTREF: Pen-y-bont ar Ogwr

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Comtown ger Pen-y-bont ar Ogwr - Prif fachgen Ysgol Gyfun Bro Morgannwg

Mae Jacob - sy'n gobeithio mynd i astudio gwleidyddiaeth ryngwladol mewn prifysgol y flwyddyn nesaf - yn credu ei bod hi'n hanfodol i bobol sy'n pleidleisio am y tro cyntaf fel fe i ddatgan eu barn yn y blwch pleidleisio. Mae'n credu y dylid gwneud penderfyniadau yn ymwneud a'r iaith Gymraeg gael eu rheoli a'u penderfynu yng Nghymru. Yn ei amser hamdden, mae'n ddyfarnwr rygbi ac yn mwynhau dyfarnu gemau y mae ei efail yn chwarae ynddyn nhw.

Aled Morris
Aled Morris
Aled Morris

OED: 29

GWAITH: Rhwydwaith Fideo Cymru

CARTREF: Pontarddulais

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Dywed Aled nad oedd ganddo ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth yn y gorffennol - yn rhannol am fod y dirwasgiad wedi gorfodi Aled a'i wraig i ohirio cynllun i ymfudo i Awstralia. Eleni mae ganddo ddiddordeb yng ngwleidyddiaeth Cymru, ac yn awyddus i glywed gan y pleidiau am eu cynlluniau. Daeth y diddordeb oherwydd y goblygiadau posib i'w swydd.

Val Walters
Val Walters
Val Walters

OED: 73

GWAITH: Wedi ymddeol

CARTREF: Abertawe

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Mae Val yn gofalu am ei gwr yn llawn amser ers iddo ddiodde' strôc, ac mae'n flin nad oes cymorth ariannol ar gael i'w chynorthwyo. Mae'n pryderu am y dyfodol iddi hi a'i gwr os fydd ei hiechyd hi'n dirywio. Dywedodd y byddai'n hoffi gofyn i wleidydd beth mae'r Cynulliad wedi gwneud drosti hi, ac mae'n poeni am fwy o bwerau i Gymru.

Steffan ap Dafydd

Steffan ap Dafydd
Steffan ap Dafydd

OED: 57

GWAITH: Athro

CARTREF: Port Talbot

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Fel athro ysgol uwchradd, mae Steffan yn digalonni wrth gwrdd gyda nifer o'i gyn-ddisgyblion sy'n methu cael gwaith. Steffan yw'r ysgrifennydd lleol i undeb athrawon yr NUT. Dywedodd ei fod ef a'i wraig wedi cael gwasanaeth ardderchog dros y blynyddoedd gan y Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Mae hefyd yn ddilynwr brwd o chwaraeon - o'i gadair freichiau.

Simon Green
Simon Green
Simon Green

OED: 35

GWAITH: Ymgyrchydd hawliau'r anabl

CARTREF: Pen-y-bont ar Ogwr

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Mae gan Simon ddiddordeb mewn hawliau pobol anabl, ac mae'n gadeirydd cynghrair pobol anabl yn lleol. Mae Simon wedi ymddangos ar raglenni BBC am droseddau casineb tuag at bobol anabl, a bu'n rhan o ymgyrchoedd i well mynediad i adeiladau a thrafnidiaeth o bobol anabl. Mae'n poeni hefyd am ddyfodol y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, a phlismona yn y Deyrnas Unedig. Mae'n gefnogwr brwd o rygbi - 15 a 13 dyn.

Linda Gruffudd

OED: 65

GWAITH: Wedi ymddeol

CARTREF: Treforys

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Mae Linda yn teimlo'n angerddol am addysg, ac yn poeni na fydd rhai myfyrwyr yn medru mynd i fyd addysg uwch os fydd ffioedd yn codi'n uwch. Mae'n poeni hefyd am deuluoedd sy'n gorfod talu morgeisi mewn cyfnod ariannol ansicr.REFFERENDWM
DIWRNOD Y CYFRI

NEWYDDION YR YMGYRCH
CEFNDIR
CYNULLIAD Y BOBOL
CF99
GWYLIWCH
LANSIO


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific