British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 26 Ionawr 2011, 16:03 GMT
Comisiwn: 'Neb yn arwain'

Blwch pleidleisio

Yn ôl y disgwyl, mae'r Comisiwn Etholiadol wedi cadarnhau nad fydd un grŵp yn arwain ymgyrchoedd y naill ochr na'r llall yn y refferendwm ar bwerau'r Cynulliad Cenedlaethol.

Cadarnhaodd y Comisiwn fod cais Ie dros Gymru'n deilwng i arwain yr ymgyrch ond gan nad oedd yr unig gais a dderbyniwyd i arwain ymgyrch Na'n gymwys, dyw'r ddeddf ddim yn caniatáu i'r comisiwn benodi grwpiau i arwain y naill ochr a'r llall.

Bydd y refferendwm ar Fawrth 3, 2011.

Hysbysebu

Dywedodd Kay Jenkins, Pennaeth y Comisiwn Etholiadol yng Nghymru: "Mae etholwyr angen cael cymaint o wybodaeth ag sy'n bosib am y refferendwm ac rydym eisoes yn bwriadu anfon llyfryn gwybodaeth i bob cartref yng Nghymru yn egluro'r dadleuon ynghyd â sut i fod yn rhan o'r bleidlais ar Fawrth 3.

"Dylai etholwyr gadw golwg am hwn yr wythnos nesa' ac fe fydd hysbysebu ar deledu, radio, y papurau Cymreig ac ar y we yn ogystal.

"Mae nifer o fudiadau - gan gynnwys pleidiau gwleidyddol, unigolion ac undebau llafur - wedi dechrau eu hymgyrchoedd felly fe fydd digon o gyfleoedd i etholwyr glywed dadleuon y ddwy ochr ar y cyfryngau ac ar-lein.

'Holi barn'

Cheryl Gillan AS
Bydd y comisiwn yn holi barn yr ymgyrchwyr sydd wedi cofrestru am ba weithredu pellach y bydd rhaid iddo wneud yng ngoleuni cyhoeddiad heddiw
Cheryl Gillan AS

Ysgrifennydd Cymru

Wrth ymateb i'r cyhoeddiad, dywedodd Ysgrifennydd Cymru, Cheryl Gillan AS: "Mater i'r Comisiwn Etholiadol yw hwn.

"Mae'r Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000, a gyflwynwyd gan y llywodraeth flaenorol, yn dweud naill ai y dylid penodi mudiad i arwain y ddwy ochr mewn refferendwm neu ddim o gwbl.

"Fel y mae'r ddeddf yn ei nodi, bydd y Comisiwn Etholiadol yn cynnal ymgyrch wybodaeth i hysbysu'r cyhoedd am y refferendwm, codi ymwybyddiaeth ac annog pleidleisio - a sicrhau hefyd y bydd pobl yn derbyn gwybodaeth ddiduedd a gwrthrychol.

"Rydw i'n deall hefyd y bydd y comisiwn yn holi barn yr ymgyrchwyr sydd wedi cofrestru am ba weithredu pellach y bydd rhaid iddo wneud yng ngoleuni cyhoeddiad heddiw."

'Barn wasgaredig'

Dywedodd cadeirydd mudiad Ie dros Gymru - grŵp sydd wedi cofrestru fel ymgyrchydd swyddogol - Roger Lewis: "Mae Ie dros Gymru' yn cynrychioli clymblaid fras o filoedd o bobl ar draws Cymru, tra bod yr ochr Na heb arweinydd, ac yn cynnwys barn wasgaredig, o UKIP i'r Monster Raving Loony Party.

"Mae'r prif bleidiau gwleidyddol a mudiadau eraill sy'n ymgyrchu am bleidlais Ie wedi ail ddatgan eu cefnogaeth i Ie dros Gymru am eu bod yn credu bod un mudiad sy'n darparu neges glir a phositif yn cynorthwyo pobl i ddeall y dadleuon yn well.

"Fel mae'r Comisiwn Etholiadol wedi ei ddweud, mae Ie dros Gymru yn cwrdd â'r gofynion a'n bwriad yw ymddwyn fel y corff ymgyrchu Cymru-gyfan rhwng nawr a'r refferendwm ar Fawrth 3."

Cefnogaeth

Mae etholwyr angen cael cymaint o wybodaeth ag sy'n bosib am faterion y refferendwm
Kay Jenkins

Y Comisiwn Etholiadol

Mae'r canlynol wedi arwyddo'r datganiad sy'n cefnogi Ie dros Gymru:-

• Dave Hagendyk - Prif Weithredwr Llafur Cymru;

• Gwenllian Lansdown - Prif Weithredwr Plaid Cymru;

• Joanne Foster - Prif Weithredwr Democratiaid Rhyddfrydol Cymru;

• Martin Mansfield - Ysgrifennydd Cyffredinol TUC Cymru;

• Paul O'Shea - Ysgrifennydd Cymru, undeb Unsain;

• Archesgob Dr Barry Morgan - Cadeirydd Cymru Yfory.

Dywedodd y datganiad: "Efallai na chafodd Ie dros Gymru ei benodi i statws arweinydd ar gyfer refferendwm Mawrth 3 ond mae mwy i'r refferendwm na gweithdrefnau.

"Rydym yn cydnabod y mudiad fel y corff fydd yn arwain yr ochr Ie.

"Mae Ie dros Gymru wedi dangos gallu ymhob maes perthnasol ac fel aelodau grŵp cynllunio Ie rydym yn ymroi weithio gyda Ie dros Gymru fel y prif gorff yn yr ymgyrch."

Dim cais

Mae mudiad Gwir Gymru, lansiodd ei ymgyrch Na yr wythnos ddiwethaf wedi datgan yn glir eu bwriad i beidio â gwneud cais i arwain yr ymgyrch yn erbyn mwy o bwerau.

Dywedodd y mudiad wrth lansio'u hymgyrch fod llawer gormod o arian cyhoeddus eisoes "wedi ei wario ar roi mwy o bwerau i wleidyddion" ac y byddai caniatáu mwy o bwerau yn arwain at "lwybr llithrig i annibyniaeth".

Dyw'r mudiad ddim wedi ymateb hyd yma i gyhoeddiad diweddara'r comisiwn.REFFERENDWM
DIWRNOD Y CYFRI

NEWYDDION YR YMGYRCH
CEFNDIR
CYNULLIAD Y BOBOL
CF99
GWYLIWCH
LANSIO

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific