British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 26 Ionawr 2011, 15:38 GMT
Cyngor yn trafod cau cartrefi gofal

Dwylo
Mae disgwyl i nifer y bobl hŷn sy'n byw yng Ngwynedd gynyddu'n sylweddol

Gallai dau o gartrefi gofal Gwynedd gau dan gynlluniau newydd y cyngor sir i newid darpariaeth gofal i bobl hŷn y sir.

Mae'r cyngor wedi bod yn ymgynghori ar ddyfodol cartref Bron y Graig yn Y Bala ac mae ei adroddiad yn argymell bod y cartref yn cau.

Bydd yr argymhelliad yn cael ei drafod mewn cyfarfod ar Chwefror 1 lle bydd Pwyllgor Craffu Gofal Gwynedd hefyd yn trafod cynlluniau i ddechrau ymgynghoriad ffurfiol ar ddyfodol cartref Hafod y Gest ym Mhorthmadog.

Mae adroddiad y cyngor yn argymell na fydd y cartref yn Y Bala yn cau nes bydd darpariaeth ychwanegol wedi ei chanfod yn ei le.

Mae'r adroddiad fydd yn cael ei drafod yn y cyfarfod hefyd yn gofyn am gymeradwyaeth i lansio ymgynghoriad cychwynnol i ddod o hyd i safle a darparwr gofal i ddatblygu darpariaeth arbenigol ar gyfer pobl hŷn yn ne Meirionnydd.

Bydd unigolion yn cael eu cefnogi i fyw gartref neu yn un o'r rhwydwaith o unedau tai gofal ychwanegol modern yr ydym yn eu datblygu ar draws y sir
Dafydd Lewis, Cyfarwyddwr Corfforaethol Cyngor Gwynedd

Mae hefyd yn gofyn am ddatblygu a gwella'r dewis o wasanaethau cynhaliaeth drwy ddulliau fel teleofal a galluogi'r unigolyn fel dewisiadau ar wahân i ofal preswyl traddodiadol.

Mae gan Gyngor Gwynedd gynllun i gefnogi pobl i fyw yn annibynnol mor hir â phosib ac maen nhw hefyd eisiau sicrhau bod lefel y gofal maen nhw yn ei gynnig yn addas ar gyfer y 21ain Ganrif.

Dywedodd Cyfarwyddwr Corfforaethol Cyngor Gwynedd, Dafydd Lewis, eu bod yn disgwyl i nifer y bobl hŷn sy'n byw yng Ngwynedd gynyddu'n sylweddol dros y blynyddoedd nesaf.

"Mae'n rhaid i Gyngor Gwynedd fynd i'r afael â'r ffaith hon a chynllunio i gwrdd â dymuniad ysgubol y preswylwyr hyn i fyw yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain am gyn hired â phosibl, a gwneud hynny gyda swm sylweddol llai o arian na'r hyn oedd gennym yn y gorffennol," meddai

"Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i hyrwyddo annibyniaeth fwyfwy a bydd unigolion yn cael eu cefnogi i fyw gartref neu yn un o'r rhwydwaith o unedau tai gofal ychwanegol modern yr ydym yn eu datblygu ar draws y sir."

O ganlyniad i'r newid yma, meddai Mr Lewis, ni fydd ar y cyngor angen cymaint o lefydd mewn cartrefi gofal ac fe fyddan nhw'n defnyddio'r arian sy'n cael ei arbed i helpu pobl i fyw yn annibynnol.

Wedi ystyriaeth gan Bwyllgor Craffu Gofal y Cyngor, bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i Fwrdd y Cyngor ar 22 Chwefror a'r Cyngor Llawn ar 1 Mawrth.HEFYD
Adroddiad gofal: Lle i wella
20 Ion 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific