British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 25 Ionawr 2011, 15:13 GMT
Pennaeth yn tynnu'n l o'r ymgyrch Ie

Janet Hayward
Roedd pedwar o ddisgyblion wedi mynd i'r digwyddiad gyda Janet Hayward

Fydd prifathrawes ddim yn parhau i gyfrannu at yr ymgyrch o blaid newid system ddeddfu'r Cynulliad Cenedlaethol ar ôl cwyn ei bod wedi mynd â disgyblion i ddigwyddiad ymgyrchu.

Roedd pedwar disgybl o Ysgol Gynradd Ynys y Barri wedi mynd â Janet Hayward i lansiad gwefan Ie dros Gymru.

Cadarnhaodd yr ysgol fod rhieni wedi rhoi caniatâd i'w plant fynd.

Er i ymchwiliad gasglu nad oedd unrhyw reolau wedi'u torri, dywedodd yr ysgol na fyddai Mrs Hayward yn parhau i ymwneud â'r ymgyrch ar ôl i rhywun wrthwynebu.

Roedd ymgynghorydd gwleidyddol Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP), Kevin Mahoney, wedi cwyno ar ôl i Mrs Hayward fynd â'r disgybion i'r lansiad.

Wrth ymateb i'r gwyn, dywedodd Dave Vining, is-gadeirydd llywodraethwyr yr ysgol, fod y plant yn aelodau o gyngor yr ysgol ac wedi cael gwahoddiad i'r digwyddiad yn Y Barri am fod yr ysgol wedi ennill gwobr yn ddiweddar am dechnoleg wybodaeth.

Roedd rhieni'r plant wedi rhoi eu caniatâd, meddai, ac roedd yr ymweliad yn ystod yr awr ginio.

"Doedd y plant ddim wedi siarad â'r cyfryngau yn ystod y digwyddiad a doedd dim awgrym o gwbl eu bod yn cefnogi'r ymgyrch," meddai Mr Vining.

'Camddehongli'

Roedd Mrs Hayward wedi cynnig ei chefnogaeth bersonol i'r ymgyrch Ie "gan ei bod yn credu yn egwyddor datganoli".

"Wrth edrych yn ôl ar y sefyllfa mewn cyd-destun gwleidyddol ehangach, mae'r brifathrawes yn derbyn y gallai presenoldeb yr ysgol yn y digwyddiad fod wedi cael ei gamddehongli", meddai Mr Vining.

"Does ganddi ddim dyheadau gwleidyddol personol ac mae'n edifar fod hwn wedi troi'n fater gwleidyddol ..."

Dywedodd llefarydd ar ran yr ymgyrch Ie: "Roedd Janet Hayward yn awyddus i ddefnyddio'i phrofiad yn y byd addysg, fel prifathrawes sydd wedi ennill gwobr, i dynnu sylw at rai o'r llwyddiannau sydd wedi dod i Gymru ers datganoli.

'Prop gwleidyddol'

Roedd cadeirydd y llywodraethwyr, Lee Waters, - sy'n aelod o'r ymgyrch Ie - wedi cwrdd â'r plant, meddai, ddiwrnod cyn eu hymweliad i drafod y refferendwm ac i "ymchwilio i'r dadleuon o blaid ac yn erbyn".

Honnodd Mr Mahoney na ddylai'r plant gael eu defnyddio fel "prop gwleidyddol".

Roedd wedi cwyno bod presenoldeb y plant yn torri'r gyfraith a dywedodd ei fod wedi trefnu cyfarfod i drafod y mater â Phrif Weithredwr a Chyfarwyddwr Addysg Cyngor Bro Morgannwg.REFFERENDWM
DIWRNOD Y CYFRI

NEWYDDION YR YMGYRCH
CEFNDIR
CYNULLIAD Y BOBOL
CF99
GWYLIWCH
LANSIO

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific