British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 25 Ionawr 2011, 10:13 GMT
Newidiadau gorfodi deddf bwyd?

Ty Bwyta
Mae tua 500 o bobl y flwyddyn yn y DU yn marw o salwch yn ymwneud bwyd.

Mae Llais Defnyddwyr Cymru yn galw am sicrhau bod newidiadau i'r ffordd y caiff cyfraith bwyd ei gorfodi yn arwain at lai o salwch sy'n ymwneud â bwyd.

Gallai'r newidiadau olygu bod archwiliadau bwyd yn cael eu gwneud yn uniongyrchol gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn hytrach na gan awdurdodau lleol.

Dywedodd Prif Gyfarwyddwr Llais Defnyddwyr Cymru, Maria Battle:

"Yn anffodus, dros y blynyddoedd diwethaf nid yw nifer y bobl sy'n marw oherwydd heintiau bwyd yn y DU wedi disgyn ond mae wedi aros yn gyson sef oddeutu pum cant y flwyddyn."

"Mae angen i'r Asiantaeth Safonau Bwyd sicrhau bod unrhyw newid yn y ffordd y caiff cyfraith bwyd ei gorfodi yn arwain at lai o bobl yn mynd yn sâl. Mae angen iddi ddarparu'r dystiolaeth i dawelu meddyliau defnyddwyr y bydd hyn yn digwydd."

Amrywiaeth

Ychwanegodd fod gan Lais Defnyddwyr Cymru bryderon am y system bresennol a'u bod yn croesawu fod yr Asiantaeth yn edrych ar y mater.

"Mae rhai awdurdodau lleol yn cyflawni lefelau cydymffurfio uchel â chyfraith bwyd," meddai.

"Ond mewn awdurdodau eraill mae nifer o fusnesau bwyd yn methu cyrraedd y safonau cyfreithiol gofynnol. Nid yw'n dderbyniol y dylai defnyddwyr gael lefelau gwahanol o warchodaeth yn ôl lle maent yn byw."

Mynegodd Ms Battle bryder am "brinder gweithwyr proffesiynol cymwysedig sy'n arbenigo mewn hylendid bwyd".

Awgrymodd nad oedd yr arbenigedd yn ddigon i gyflenwi anghenion y 22 o adrannau gwahanol yng Nghymru.

Pwysau

"Mae'r pwysau hwn yn debyg o waethygu dros y blynyddoedd nesaf wrth i gyllid llywodraeth leol gael ei gwtogi'n waeth byth, ac mae gennym bryderon difrifol ynghylch beth y gallai hyn ei olygu i lefelau gwarchodaeth i ddefnyddwyr."

Dywedodd Llais Defnyddwyr Cymru hefyd eu bod yn poeni am sut y bydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn cael ei monitro.

Ychwanegodd Ms Battle: "Ar hyn o bryd mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd yn archwilio timau iechyd yr amgylchedd awdurdodau lleol."

"Yn amlwg, ni all yr Asiantaeth Safonau Bwyd archwilio ei hun, felly hoffem wybod sut y mae'n cynnig y dylai'r archwilio annibynnol hwn barhau yn y dyfodol a phwy ddylai ei wneud."

Bydd bwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn trafod y newidiadau posib mewn cyfarfod ddydd Mawrth.HEFYD
Galw am arddangos hylendid bwyd
03 Hyd 10 |  Newyddion
Pryder am ddyfodol lladd-dai bach
07 Rhag 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific