British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 24 Ionawr 2011, 07:13 GMT
'Diffyg canllawiau' ar gyfer toiledau ysgol

papur ty bach
Mae'r mudiad yn galw am arolwg o doiledau ysgolion

Dyd canllawiau toiledau ysgol ddim yn gwneud digon i leihau'r perygl o atal heintiau rhag lledu, medd mudiad.

Dywedodd Llais Defnyddwyr Cymru y dylai awdurdodau lleol gynnal arolwg o ba mor addas yw toiledau mewn ysgolion ac a ydi plant yn golchi eu dwylo.

Mae wedi honni nad yw canllawiau drafft Llywodraeth y Cynulliad yn dilyn argymhellion adroddiad yn 2005 am achosion E.coli yn ne Cymru.

Dywedodd Llywodraeth y Cynulliad eu bod yn cynnal ymgynghoriad ar sut i wella safonau.

Mae'r mudiad wedi dweud nad yw'r canllawiau drafft yn mynd yn ddigon pell i atal y posibilrwydd bod cleifion yn lledu heintiau fel E.coli O157 a salmonela.

Lleihau risg

Yn 2005 fe wnaeth Yr Athro Hugh Pennington gynnal ymchwiliad o'r achosion o E.coli O157 yn ne Cymru.

Cafodd dros 150 o bobl eu taro'n wael gan yr haint a bu farw'r bachgen bach pump oed, Mason Jones o'r Deri ger Bargoed.

Dywedodd yr athro y dylai awdurdodau lleol gael rhyw fath o raglen adolygu bod fel bod gan ysgolion adnoddau derbyniol fel toiledau a basn ymolchi.

Yn ôl Jennie Bibbings o'r mudiad, ddylai hylendid ddim dioddef ar draul toriadau gwariant cyhoeddus.

Dywedodd eu bod yn croesawu'r canllawiau drafft ond yn rhybuddio nad oes yna ddim am "fonitro'r safonau ar lefel awdurdodau lleol".

'Dim modd asesu'

"Heb ddarlun eang llawn yn lleol does dim modd asesu sut y mae ysgolion yn gweithredu'r canllawiau os o gwbl," meddai.

"Wyddon ni ddim a oes 'na wahaniaeth yn cael ei wneud.

"Yn yr hinsawdd economaidd presennol mae'n bosib bod glendid toiledau yn flaenoriaeth isel, ond gallai hylendid ddioddef."

Dywedodd Comisiynydd Plant Cymru, Keith Towler, fod hwn yn fater o bwys i blant ar draws Cymru ac yn rhywbeth sy'n codi wrth iddo fynd i ysgolion.

"Dwi'n falch o weld y cyhoeddiad yma ond mae'n dal yn destun gofid i mi nad oes 'na ddigon o fanylion i gynorthwyo ysgolion ..."

Mae'r mudiad wedi galw am safonau ar gyfer toiledau staff a darpariaeth golchi dwylo mewn ceginau.

'Ar fyrder'

Dywedodd yr Aelod Cynulliad Eleanor Burnham: "Mae 'na lawer o blant sydd ddim yn mynd i'r toiled yn ystod y dydd os nad oes 'na breifatrwydd.

"Mae'n rhywbeth mae'n rhaid ei ateb ar fyrder ac mae toiledau a dŵr yfed yn bethau elfennol."

Dywedodd Llywodraeth y Cynulliad eu bod yn cynnal ymgynghoriad ar hyn o bryd ynglŷn â'r ffordd orau i wella cyflwr y toiledau.

"Rydym yn croesawu'r holl sylw ar y mater fydd yn cael ei ystyried fel rhan o'r broses ymgynghorol."CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific