British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 24 Ionawr 2011, 07:23 GMT
Gŵyl chwaraeon newydd i ieuenctid yr Urdd

Logo Gemau Cymru
Fe fydd y gemau yn cael eu cynnal am dair blynedd

Mae Urdd Gobaith Cymru yn lansio gŵyl chwaraeon newydd, fydd yn edrych ymlaen at Gemau Olympaidd 2012.

Fe fydd y lansiad yn digwydd yng nghanolfan y mudiad ym Mae Caerdydd.

Fe fydd Gemau Cymru yn ddigwyddiad chwaraeon cenedlaethol i ysgolion, a fydd yn cael ei gynnal rhwng Gorffennaf 8-10 2011 mewn lleoliadau amrywiol o amgylch dinas Caerdydd.

Nod y bartneriaeth rhwng y sector cyhoeddus, preifat a gwirfoddol yw dal ysbryd y Gemau Olympaidd a chreu gwaddol chwaraeon i Gymru.

Fe fydd 'na naw elfen gystadleuol wahanol yn Gemau Cymru.

Bydd y naw math o chwaraeon yn cael cefnogaeth y Cyrff Llywodraethol perthnasol, ac yn dilyn eu strwythur hwy o ran proses ddethol ac oedran y cystadleuwyr.

"Rwy'n falch iawn fod Llywodraeth y Cynulliad yn cefnogi'r digwyddiad hwn a fydd yn rhoi cyfle i sêr chwaraeon y dyfodol brofi naws unigryw gŵyl aml-chwaraeon," meddai Alun Ffred Jones, Gweinidog Treftadaeth Cymru.

"Mae'r digwyddiad yn bartneriaeth unigryw a hanesyddol rhwng y sector cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector.

Ysbrydoliaeth

"Y gobaith yw y bydd yn creu gwaddol barhaol i Gymru yn dilyn Gemau Olympaidd 2012.

Y NAW CHWARAEON AR GYFER 2011
Pêl-rwyd
Rygbi
Gymnasteg
Pêl-droed i Ferched
Canŵio
Nofio
Athletau
Triathlon
Chwaraeon Anabledd

"Gobeithiaf bydd y digwyddiad yn annog ac yn ysbrydoli mwy o bobl ifanc i gymryd rhan mewn chwaraeon ac ymarfer corff ac yn rhoi llwyfan iddynt arddangos eu talentau."

Dywedodd Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru, eu bod yn falch iawn o allu arwain y prosiect cyffrous, gan ddefnyddio'r profiad a'r arbenigedd sydd gan y mudiad ym maes chwaraeon i drefnu digwyddiad newydd ar gyfer pobl ifanc Cymru.

"Bydd Gemau Cymru yn gyfle i sicrhau etifeddiaeth barhaol i chwaraeon yng Nghymru yn sgîl Gemau Olympaidd 2012 ac yn gyfle i arddangos y gorau o dalent chwaraeon pobl ifanc Cymru."

Mae Gemau Cymru yn gynllun tair blynedd.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific