British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 24 Ionawr 2011, 07:00 GMT
Y Barwn Wigley yn cymryd ei sedd yn Nhŷ'r Arglwyddi

Dafydd Wigley
Dafydd Wigley yw Llywydd Anrhydeddus Plaid Cymru

Mae arglwydd etholedig cyntaf Plaid Cymru wedi addo ymladd dros hawliau anabledd wrth iddo fynd i Dŷ'r Arglwyddi am y tro cyntaf.

Cafodd Dafydd Wigley ei enwebu gan ei blaid cyn cyhoeddiad swyddogol ym mis Tachwedd ei fod yn un o dri o Gymru fydd yn mynd i Dŷ'r Arglwyddi.

Mae'r Barwn Wigley o Gaernarfon yn Sir Gwynedd - ei deitl swyddogol - yn gyfarwydd â San Steffan ar ôl bod yn Aelod Seneddol am dros 27 mlynedd.

Mae ganddo record faith o ymgyrchu yn y maes hawliau anabledd.

Bu'n lobïo, er enghraifft, i wneud yn sicr fod mynediad at orsafoedd pleidleisio wedi eu cynnwys yn y Mesur Gwahaniaethu ar sail Anabledd, a chyda'i gyd-ASau o Blaid Cymru, sicrhau iawndal i chwarelwyr gyda chlefyd y llwch.

Noddi

Yr oedd yn un o noddwyr Deddf Personau Anabl 1981 ac yn rheolwr yr ymgyrch dros Ddeddf 1986.

Bu hefyd yn Is Gadeirydd y Grŵp Seneddol Trawsbleidiol ar Anabledd am 10 mlynedd tra bu yn Nhŷ'r Cyffredin.

Rwy'n edrych ymlaen at ymgymryd â'r rôl hon ar adeg mor bwysig i Gymru
Barwn Wigley

Caiff Mr Wigley ei noddi gan ei gyd-aelod o Blaid Cymru, yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, a'r Arglwydd trawsfeinciol yr Arglwydd Faulkner o Gaerwrangon, pan fydd yn cymryd ei deitl newydd ddydd Llun.

"Un o'r pethau pwysicaf i mi yn yr Ail Siambr fydd parhau â'm gwaith o godi ymwybyddiaeth o faterion sy'n effeithio ar bobl anabl a sut y gallwn wella bywyd i'r ganran sylweddol hon o boblogaeth Cymru," meddai.

"Does gen i ddim diddordeb yn rhwysg a seremoni'r Arglwyddi, ond mae arna'i eisiau gweithio'n galed dros Gymru yma.

"Mae'r llanast diweddar gyda'r cynigion hanfodol ar roi organau yn enghraifft o pam fod arnom angen lleisiau yn y naill Siambr a'r llall.

"Ddylai hi ddim bod yn bosibl i siambr anetholedig yn San Steffan rwystro polisïau llywodraeth etholedig Cymru.

"Byddaf yn cadw llygad barcud ar hynt ceisiadau am ddeddfwriaeth Gymreig yn ystod fy amser yma, a byddaf hefyd yn siarad ar faterion yn ymwneud ag economi Cymru a setliad ariannol y Cynulliad Cenedlaethol."

Dywedodd ei fod yn obeithiol y caiff ail siambr etholedig ei wireddu.

Meinciau Croes

"Rwy'n edrych ymlaen at ymgymryd â'r rôl hon ar adeg mor bwysig i Gymru, ac wrth gwrs, rwy'n edrych ymlaen at ymuno â thri AS rhagorol y Blaid yn Nhŷ'r Cyffredin - tîm sydd eisoes yn gwneud llawer mwy o argraff na'i nifer," ychwanegodd.

Gan nad oes gan Blaid Cymru ddigon o aelodau yn yr Ail Siambr i ffurfio'u grŵp eu hunain, bydd y Barwn Wigley yn cymryd ei le ar y Meinciau Croes, lle mae'r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas hefyd yn eistedd.

Roedd y Barwn Wigley yn un o dri o aelodau'r Blaid a etholwyd gan 400 o aelodau Cyngor Cenedlaethol y Blaid ym mis Ionawr 2008, fel y rhai cyntaf i'w henwebu ganddynt ar ôl newid ym mholisi'r Blaid, a oedd cyn hyn wedi gwrthod enwebu arglwyddi oherwydd natur anetholedig Tŷ'r Arglwyddi.

Newidiodd y Blaid ei pholisi oherwydd bod ceisiadau am ddeddfwriaeth oedd yn cael eu rhoi gerbron gan lywodraeth Cymru, lle mae'r Blaid yn bartner mewn clymblaid gyda Llafur, yn agored i gael eu rhwystro gan Dŷ'r Arglwyddi.HEFYD
Dafydd Wigley'n Arglwydd
19 Tach 10 |  Newyddion
Cynulliad: Wigley ddim am sefyll
08 Gorff 10 |  Newyddion
Wigley: Tynnu enwebiad yn ôl
07 Medi 09 |  Newyddion
Ail Siambr: Enwebu Wigley
14 Ion 08 |  Newyddion
Wigley: Llywydd anrhydeddus
13 Medi 05 |  Newyddion
Randerson yn lansio ymgyrch
04 Tach 08 |  Newyddion
AC yn rhoi'r gorau iddi
17 Mai 10 |  Newyddion
ASE ddim yn sefyll
14 Hyd 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific