British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 22 Ionawr 2011, 10:05 GMT
Mwy o barciau paneli solar i Gymru

Paneli solar mewn parc yng Nghalifornia
Mae disgwyl mwy o geisiadau am barciau paneli solar yng Nghymru

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn disgwyl mwy o geisiadau am barciau paneli solar ar draws Cymru.

Cyngor Sir Penfro yw'r cyngor cyntaf yng Nghymru i roi caniatâd ar gyfer gosod miloedd o baneli ar safle yng ngogledd y sir.

Mae cynlluniau tebyg ar y gweill mewn safleoedd yn Sir Gaerfyrddin - ar safle cwrs rasio Ffos Las a chyn-waith glo Cynheidre.

Yn y parc mae 'na resi ar ôl rhesi o baneli unigol.

I annog cynlluniau trydan carbon isel a fydd yn bwydo i'r Grid Cenedlaethol mae Llywodraeth y DU yn talu cymhorthdal sydd wedi ei sicrhau am 25 mlynedd.

Lleoliadau arbennig

Eisoes mae caniatâd i gynlluniau tebyg wedi eu rhoi i barciau yn Lloegr.

Cafodd Western Solar Ltd ganiatâd i osod tua 10,000 o baneli ar dir ger Plasty Rhos-Y-Gilwern ger Aberteifi.

Mae cwmni arall, Entec, sy'n gweithio fel asiant ar ran datblygwyr, wedi gwneud dau gais ar gyfer cynlluniau tebyg yn Sir Gaerfyrddin.

Dywedodd y cwmni eu bod wedi dewis Ffos Las a Chynheidre gan eu bod mewn lleoliad arbennig ac wedi eu cysgodi gan ardaloedd eraill.

Fe fydd y ddau barc dan sylw yn cynhyrchu hyd at 5MW a 3MW o bŵer yn ôl rheolwr y prosiect, David Kenyon.

"Mae hyn gyfwerth â'r angen trydan ar 1,000 o dai bob blwyddyn.

"Fydd 'na ddim allyriadau unwaith y bydd y gwaith yn weithredol.

"Mae'r ddau safle yn agos iawn at y Grid Cenedlaethol a fydd dim rhaid gwneud gwaith pellach."

Mwy o geisiadau

Dywedodd y cwmni y bydd sesiwn wybodaeth i drigolion Y Tymbl i drafod y ddau ddatblygiad posib.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Benfro, John Davies, ei fod yn falch bod y cyngor wedi cymeradwyo cais Western Solar.

Eglurodd ei fod yn disgwyl i fwy o gynghorau wynebu ceisiadau tebyg.

Mr Davies yw arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru hefyd.

"Mae'n ymddangos bod 'na awch am yr hyn sydd wedi ei greu a dwi'n disgwyl gweld mwy...

"Mae'n bosib eu bod yn llai dadleuol na thyrbinau gwynt.

"Dwi'n meddwl bod rhaid aros a gweld ond dwi'n credu y bydd y cyhoedd yn ffafrio'r parciau paneli solar.

"Rydym yn ymwybodol o'r gwrthwynebiad sydd 'na i ynni gwynt."HEFYD
Cytuno o blaid paneli solar
16 Tach 10 |  Newyddion
Paneli solar ar adeiladau cyngor
14 Ebr 09 |  Newyddion
Solar: Neuaddau'n arbed arian
05 Gorff 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific