British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 21 Ionawr 2011, 17:43 GMT
Codi cannoedd o dai wedi'r cyfan

Parc y Strade
Mae pobl leol yn pryderu am lifogydd ac am system garthffosiaeth y datblygiad

Fe fydd 355 o dai yn cael eu codi ar hen safle Parc y Strade wedi'r cyfan.

Wedi brwydr gynllunio hir mae Llywodraeth y Cynulliad wedi cadarnhau nad ydyn nhw am fwrw ymlaen i ystyried pryderon trigolion lleol am y datblygiad.

Fe fydd cynghorwyr Sir Gaerfyrddin yn gallu penderfynu ar y cais cynllunio heb ymyrraeth Llywodraeth y Cynulliad.

Mae cwmni Taylor Wimpey wedi dweud eu bod yn edrych ymlaen at ddechrau'r gwaith yn 2011.

Ond dywedodd ymgyrchwyr yn erbyn y datblygiad bod eu pryderon am lifogydd a'r system garthffosiaeth yn parhau a bod eu ffydd yn y broses gynllunio "wedi ei chwalu".

'Ystyriaeth ofalus'

Wedi ymchwiliad a barodd am wythnos rhoddwyd caniatâd cynllunio amlinellol yn 2007 a gwnaed cais manwl am 355 o dai y llynedd.

Ond cafodd ei alw i mewn gan Lywodraeth y Cynulliad oherwydd pryderon am lifogydd.

Dywedodd Llywodraeth y Cynulliad eu bod yn cydnabod y byddai penderfyniad y Gweinidog Amgylchedd, Jane Davidson, i ryddhau'r cais yn siomi nifer o bobl ond dywedodd ei bod hi wedi rhoi "ystyriaeth ofalus iawn" i'r mater.

"Mae'r gweinidog wedi rhoi ei phenderfyniad ar y cais i alw'r mater i mewn ac, yn hynny o beth, nid oes ganddi unrhyw awdurdod dros y ceisiadau hynny," meddai.

Mae'r cyngor yn falch ei fod mewn sefyllfa i ddatrys hyn wedi cyfnod mor hir o oedi
Dave Gilbert, Cyfarwyddwr Adfywio'r Cyngor Sir

Dywedodd Keith Simmons, rheolwr gyfarwyddwr Taylor Wimpey De Cymru: "Dros y ddwy flynedd a hanner ddiwethaf rydym ni wedi cydweithredu'n llawn â Llywodraeth y Cynulliad ac wedi ateb pob mater y maen nhw wedi bod yn gysylltiedig ag e.

"Rydym ni'n fodlon ar y canlyniad hwn ac yn edrych ymlaen at ddechrau'r gwaith datblygu yn ystod 2011, gan helpu creu swyddi a gweithgarwch economaidd yn Llanelli."

Bydd y cais bellach yn cael ei benderfynu gan Gyngor Sir Caerfyrddin. Mae'r swyddogion wedi dweud yn y gorffennol y bydden nhw'n argymell cymeradwyo'r cais.

Dywedodd Cyfarwyddwr Adfywio a Hamdden Sir Gaerfyrddin, Dave Gilbert: "Y cyngor sydd nawr i benderfynu ar y cais gan fod y gweinidog yn credu ei fod yn fater o arwyddocâd lleol yn unig.

'Chwalu ffydd'

"Mae'r cyngor yn falch ei fod mewn sefyllfa i ddatrys hyn wedi cyfnod mor hir o oedi."

Dywedodd fod y pwyllgor cynllunio eisoes wedi cymeradwyo'r cynllun, yn ddibynnol ar benderfyniad Llywodraeth y Cynulliad, ac felly na fyddai'n mynd yn ôl o flaen y pwyllgor.

Ond mae'r Cynghorydd Sirol Sian Caiach wedi dweud bod ffydd pobl leol yn y cynulliad wedi ei "chwalu".

"Nid yw'r tai newydd yma yn hanfodol i adfywiad economaidd y dref ...," ychwanegodd.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad: "Fe wnaeth Taylor Wimpey anfon llythyr atom yn egluro eu bod yn ystyried mynd â ni i'r llys.

"Roedd eu hanghytundeb ynghylch y broses a'r cyfnod o amser roedd e'n cymryd i wneud y penderfyniad yn hytrach nag am be fyddai'r penderfyniad.

"Fe wnaeth Taylor Wimpey roi dedlein i ni ateb ond fe wnaethon ni wneud ein penderfyniad terfynol cyn hynny".HEFYD
Cynllun tai: Gair ola
23 Gorff 10 |  Newyddion
Sir o blaid cynllun tai
24 Meh 10 |  Newyddion
Cais i alw i mewn cynllun tai
28 Mai 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific