British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 21 Ionawr 2011, 12:55 GMT
Rhybudd fod mwy o dwyll

Teleffon

Mae chwarter oedolion Cymru wedi diodde' twyll ar y ffôn, ar-lein, twyll cardiau credyd neu dwyll gwyliau, yn ôl adroddiad elusen Age Cymru.

Yr un pryd mae'r elusen wedi cyhoeddi canllawiau i bobl hŷn am sut i osgoi twyll.

Mae twyll o'r fath ar gynnydd, meddai, wrth i'r Swyddfa Masnachu Teg ddweud bod twyll yn costio mwy na £3.5 biliwn y flwyddyn i gwsmeriaid ym Mhrydain.

Mae'r ystadegau'n dangos bod 46% o Gymry wedi derbyn llythyr, e-bost neu alwad ffôn yr oedden nhw'n credu oedd yn rhan o dwyll.

Y llynedd fe gafodd un o bob tri yng Nghymru eu targedu gan dwyllwyr.

'Dulliau amrywiol'

Dywedodd Louise Hughes o'r elusen: "Mae'r ffigyrau yn dangos yn glir pa mor gyffredin yw twyll o'r math yma erbyn hyn.

"Maen nhw'n taflu golau ar ddulliau amrywiol troseddwyr y dyddiau hyn - twyll ar-lein, ffôn a thrwy'r post."

Ddydd Gwener fe gyhoeddodd yr elusen ganllawiau er mwyn helpu pobl i osgoi colli arian, gan gynnwys y canlynol:-

• Os yw'n swnio'n rhy dda i fod yn wir, mae e fel rheol;

• Os nad ydych chi wedi cystadlu, dydych chi ddim wedi ennill gwobr ariannol fawr;

• Bydd dim byd drwg yn digwydd i chi os na wnewch chi ddanfon arian i bobl. Maen nhw'n gyrru llythyrau at filoedd o bobl yn dweud yr un peth;

• Os nad yw'n swnio'n iawn neu'n teimlo'n iawn, taflwch o i'r bin sbwriel, neu peidiwch ymateb i alwad ffôn neu e-bost;

• 'Dyw pobl sy'n ddiffuant ddim yn gofyn am arian o flaen llaw;

• Unig bwrpas cynnig o arian o dramor yw i'ch perswadio i roi eich manylion banc i'r twyllwyr fel y gall y lladron ddwyn o'ch cyfrif banc.

Mae'r mudiad hefyd yn cynghori y gall pobl gofrestru i beidio â derbyn 'spam' drwy'r post neu alwadau ffôn tebyg, ac mae'r rhifau i wneud hynny yn y llyfr ffôn.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific