British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 21 Ionawr 2011, 06:47 GMT
Llai o Gymry'n mynd i brifysgol

Myfyrwyr

Mae nifer yr ymgeiswyr o Gymru sy'n cael lle mewn prifysgol wedi gostwng medd y gwasanaeth mynediad UCAS.

Cafodd 7.6% yn llai o fyfyrwyr o Gymru eu derbyn i brifysgolion ar draws y DU yn 2010 nag yn y flwyddyn flaenorol.

Mae hyn yn gosod Cymru ar waelod y tabl o'i gymharu â gweddill y DU, ond dywed Llywodraeth y Cynulliad bod hyn yn dilyn blynyddoedd o gynnydd.

O fis Medi, bydd Llywodraeth y Cynulliad yn cyflwyno uchafswm ar nifer y myfyrwyr am resymau ariannol.

Yn Lloegr doedd dim newid yn nifer yr ymgeiswyr llwyddiannus, tra bu cynnydd o 3.9% yn yr Alban a gostyngiad bach o 0.1% yng Ngogledd Iwerddon.

Safon uwch?

Mae ffigyrau UCAS hefyd yn dangos bod nifer y myfyrwyr o Gymru sy'n mynd i brifysgolion yng Nghymru wedi gostwng o 15.3% o'r flwyddyn flaenorol.

Ond mae nifer y rhai o Gymru gafodd eu derbyn i brifysgolion yn Lloegr wedi cynyddu o 12.6%.

"Yn gyffredinol," medd gohebydd addysg BBC Cymru, Ciaran Jenkins, "mae'n well gan fyfyrwyr o Gymru aros yng Nghymru.

"Ond os oes llai o lefydd ar gael yng Nghymru a mwy o ymgeiswyr o'r tu allan i'r wlad yna mae perygl y bydd lleoedd i fyfyrwyr o Gymru yn cael eu gwasgu."

Ychwanegodd bod nifer y myfyrwyr o Loegr sy'n cael lleoedd ym mhrifysgolion Cymru ar gynnydd (o 8%) ac mai canlyniadau Safon Uwch yw'r ffactor pwysicaf.

"Yn syml," meddai, "fe gafodd myfyrwyr o Gymru lai o raddau A na myfyrwyr o Loegr felly mae prifysgolion Cymru wedi bod yn cynnig lleoedd i bobl o dros y ffin."

Cyfyngu

Dywedodd llefarydd o Lywodraeth y Cynulliad: "Er bod gostyngiad o 7.6% wedi bod rhwng 2009 a 2010, mae'r patrwm dros y blynyddoedd diwethaf wedi gweld cynnydd cyson - 0.4% o 2008 a 10.7% ar 2005."

O fis Medi bydd cyfyngiad ar nifer y myfyrwyr newydd er mwyn arbed arian, gan ddod a Chymru yn gyfartal a rhanbarthau eraill Prydain.

Mae disgwyl y bydd llawer mwy o fyfyrwyr o Loegr yn ymgeisio am leoedd eleni wrth iddyn nhw geisio osgoi'r cynnydd mewn ffioedd myfyrwyr (hyd at £9,000) fydd yn dechrau ym mis Medi 2012.
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific