British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 22 Ionawr 2011, 11:05 GMT
Mwy o alw am fanciau bwyd

Gwirfoddolwraig
Mae gan y rhwydwaith 11 o ganolfannau yng Nghymru

Mae disgwyl i nifer y banciau bwyd yng Nghymru gynyddu eleni wedi cynnydd yn y galw.

Mae gan Rhwydwaith Banciau Bwyd y DU 11 o ganolfannau yng Nghymru, ond bydd yn ehangu i 18 yn ystod y flwyddyn.

Dywed un banc bwyd yng Nglyn Ebwy, Blaenau Gwent, bod llawer mwy o bobl ar incwm isel wedi dod atyn nhw dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Mae teuluoedd yn wynebu dewis rhwng bwydo eu teuluoedd a thalu biliau
Chris Johnes, Pennaeth Oxfam Cymru

Dywedodd eu cyfarwyddwr Adrian Curtis, nid dim ond pobl ar fudd-daliadau sy'n methu rhoi bwyd ar y bwrdd.

"Rydym wedi gweld cynnydd yn nifer y cleientiaid sy'n gweithio ond sydd ar incwm isel - maen nhw'n rhyw 4 i 5% o'n cwsmeriaid.

"Mae nifer ein cleientiaid sy'n hawlio budd-dal wedi cynyddu o tua 40% dwy flynedd yn ôl i bron 50% heddiw.

"Mae'r cynnydd yn nifer y banciau bwyd yng Nghymru yn adlewyrchu'r galw cynyddol ynghyd â'r ffaith bod mwy o bobl yn gwybod amdanom ni."

Mae'r Rhwydwaith Banciau Bwyd y DU yn cael ei redeg gan elusen Gristnogol y Trussell Trust.

Agorodd y cyntaf yng Nglyn Ebwy ddwy flynedd yn ôl, a'r 11eg yng Nghaerfyrddin yr wythnos ddiwethaf.

Cyfnewid

Mae bwyd yn cael ei roi i'r banciau gan unigolion, ysgolion, busnesau ac eglwysi.

Parsel Banc Bwyd
Gellir cyfnewid tocynnau am ddigon o fwyd i bara tridiau

Caiff pobl eu cyfeirio at y banciau gan asiantaethau megis meddygon teulu, Cyngor Ar Bopeth ac adrannau gwasanaethau cymdeithasol sy'n rhoi tocynnau bwyd i'r anghenus.

Gall y tocynnau gael eu cyfnewid am ddigon o fwyd i bara tridiau.

"Mae rhai yn dweud mai gwaith y llywodraeth ddylai hyn fod, nid elusen neu'r sector gwirfoddol," ychwanegodd Mr Curtis.

"Ond rhaid i ni fod yn realistig - nid yw gwasanaethau'r llywodraeth yn mynd i gwrdd ag anghenion pobl bob tro.

"Os fedrwn ni gynorthwyo yn ymarferol wrth roi bwyd tra bod pobl yn ail-ymsefydlu yna rhaid i hynny fod yn well na gwneud dim byd."

'Argyfwng'

Dywedodd Ian Purcell, cyfarwyddwr banc bwyd Caerdydd, bod y ganolfan wedi helpu mwy na 1,000 ers iddi agor fis Mai.

Yn ôl amcangyfrif Oxfam Cymru, sy'n helpu ariannu banc bwyd Glyn Ebwy, mae "rhai miloedd" o bobl yng Nghymru yn derbyn cymorth bwyd ac maen nhw'n dweud y gallai'r sefyllfa waethygu gryn dipyn.

Dywedodd Chris Johnes, Pennaeth Oxfam Cymru bod "hyn yn argyfwng sy'n gwaethygu, er nad yw wedi cael llawer o sylw dros y blynyddoedd diwethaf".

"Mae teuluoedd yn wynebu dewis rhwng bwydo eu teuluoedd a thalu biliau.

"O gofio'r hinsawdd economaidd bresennol a newidiadau i'r system budd-daliadau, gallai'r sefyllfa waethygu gryn dipyn."
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific